Inheems traditioneel gezag nauwelijks betrokken bij nationale besluitvorming tijdens Covid-19

GFC NIEUWSREDACTIE- Er is geen structureel overleg tussen de overheid en het Inheems traditioneel gezag over de aanpak van Covid-19 binnen de gemeenschappen en leefgebieden tijdens de beginmaanden van de Covid-pandemie.

Vanuit de centrale overheid, die eerder vertegenwoordigd was door Nationaal Covid Management Team (NCMT) en nu het Outbreak Management Team (OMT), is er zeer beperkt gesproken met de dorpshoofden.

“De gesprekken hebben mede op aandringen van VIDS plaatsgevonden.

Helaas is er weinig invulling gegeven aan gemaakte afspraken”, staat in een kritisch evaluatierapport van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

In het zogenoemde rapport ‘Participatie van het Inheems traditioneel gezag in nationale besluitvorming tijdens de Covid-19 uitbraak in Suriname’, wordt erop gewezen dat de gemeenschappen overwegend op eigen initiatief en met ondersteuning van VIDS en Ngo’s verscheidene maatregelen hebben getroffen.

Helaas werden sommige dorpen bij de toepassing van hun regels om de dorpen te beschermen niet ondersteund door de overheid.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: De case van de Haïtianen: wel of geen sprake van mensensmokkel

Bijvoorbeeld het dorp Konomerume (Donderkamp) aan de Wayamborivier wilde niemand toelaten tot het dorp via de rivier of lucht.

Initieel werd dit tegengehouden door de districtscommissaris, maar na enige tijd heeft de overheid zelf het personenverkeer naar het binnenland verboden.

De maatregelen van de overheid hebben effecten gehad op de gemeenschappen. Zo zijn de dorpen door een inadequate wijze van voorlichting steeds onvoldoende geïnformeerd over Covid-19.

Doordat de overheid de burgers veelal in het Nederlands voorlicht, en via media die de dorpen niet bereiken, was er geen toegang tot informatie voor alle Inheemse dorpen.

De mensen zijn hierdoor onvoldoende ingelicht over de gevaren van het virus.

Wellicht heeft dit impact gehad op het aantal coronagevallen in de gemeenschappen en de wijze waarop de mensen ermee om zijn gegaan.

Daarnaast druist de manier van toepassing van sommige maatregelen in tegen de leefwijze van dorpelingen en hebben die verregaande effecten zoals voedseltekorten en geschillen met gewapende machten.

Dat laatste komt mede door onbegrip van deze gewapende machten voor rechten en gewoonten van Inheemse volken.

Verder is er bij het aanpassen van het onderwijs op geen enkele wijze rekening gehouden met de omstandigheden van de dorpen, waardoor scholieren voor langere tijd verstoken zijn gebleven van onderwijs.

Dat is te wijten aan het feit dat afstandsonderwijs niet toegankelijk is in grote delen van het binnenland door onder andere slecht televisie-, en telefoonbereik.

Er wordt in het rapport onder meer aanbevolen dat de dorpen zich versterken door in grotere mate zelfvoorzienend te zijn ten aanzien van voeding en (traditionele) geneeswijzen.

Hierdoor hoeven de mensen in tijden van crisis niet zo erg met eerdergenoemde tekorten te zitten.

Daarom is overdracht van traditionele kennis over het verbouwen van voedsel, jacht, visvangst en het verzamelen van fruit, noten, honing en kruiden zeer belangrijk.

Ook essentieel is kennis van geneeskrachtige kruiden en het gebruik daarvan.

Ook worden in het rapport gezondheidsinstanties geadviseerd om de bestaande tekorten weg te werken zoals het personeelstekort, beperkte water- en sanitaire voorzieningen en andere essentiële diensten in de verafgelegen Inheemse gemeenschappen.

Er dient gezorgd te worden voor gelijke toegang tot testen, beschermende uitrusting, klinische onderzoeken en behandelingen.

Het rapport ‘Participatie van het Inheems traditioneel gezag in nationale besluitvorming tijdens de Covid-19 uitbraak in Suriname’ kunt u downloaden op de VIDS website.

Overige berichten