fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Zeer Incorrect en niet voorbeeldig

GFC NIEUWS- In de media prijkt een heel mooie foto waar de charmante first lady van Suriname een donatie in ontvangst neemt van goederen (mondkapjes en T-shirts), die door de Indiase Ambassade namens de in haar Land gevestigde organisatie Sewa International aan ons land zijn geschonken.
Op de achtergrond van de foto prijkt het naambord van het Kabinet van de President.-Onnodig te vermelden dat de mondkapjes zullen worden aangewend in het kader van de preventie van Covid-19 pandemie.
Tijdens een van de bezoeken van een regeringsdelegatie onder leiding van de President en de vicepresident aan de districten, zijn ook foto’s in de media verschenen waarop duidelijk te zien valt dat zowel de President en Vice President, alsook de overige ministers geen gebruik hebben gemaakt van mondkapjes, terwijl het houden van de afstand van 1,5 tot 2 meters door betrokkenen ook niet in acht werd genomen. Redenen voor de Hoofdredacteur van een gezaghebbend informatiebureau om ter zake de kanttekening te plaatsen dat coronaregels door hooggeplaatsten aan hun laarzen werden gelapt.
Naar wij hebben begrepen heeft de President inmiddels de excuses namens zijn regeerteam aan het surinaamse volk aangeboden.
De betreffende hoofdredacteur plaatste eveneens een foto, afkomstig van nota bene niemand minder dan de Minister Volksgezondheid zelf, waarop duidelijk te zien is hoe het niet zou moeten. Dat het juist de leden van de Raad van Ministers zijn, die zich niet storen aan door de Regering zelf uitgevaardigde coronaregels is diep triest.
Bij de in ontvangst name van de goederen door de First Lady is duidelijk op de foto te zien, dat de vertegenwoordigers van de Ambassade van India keurig een mondkapje op hadden, terwijl zulks niet het geval was bij de first Lldy.
Op een zeer schertsende manier werden wij de afgelopen maandag door onze Indiase vriend Ashok Patel gewezen op de desbetreffende foto van de first lady zonder mondkapje op, met de opmerking: “Look what your first lady is doing again!”. Hij doelde op de niet naleving van de verplichte quarantainemaatregel door de First Lady tijdens haar bezoek onlangs aan Nederland.
Op een andere foto, eveneens in de media, zagen wij de minister van Defensie samen met de ambassadeur van China, keurig met mondkapjes op, zoals het hoort.
De opmerking van onze vriend kwam niet goed over bij ons.
R. Paltantewari

OOK INTERESSANT
Bill Pryor Instituut presenteert lezing over spiritualiteit en politiek