Ingezonden| Wetgeving dringend noodzakelijk voor ontwikkeling binnenland

GFC NIEUWS- De politieke wil moet er zijn om de sociaal-maatschappelijke en financieel –economische ontwikkeling nationaal ter hand te nemen.

Onlangs is dat onomwonden gedemonstreerd in het nationaal huis van democratie, het parlement. Met 39 stemmen werd de Wet Woningbouwfonds en Garantiefonds aangenomen. Zowel de oppositie als coalitie heeft als een man deze juridische basis ondersteund.

Deze demonstratie draagt mijn goedkeuring en verdient ongetwijfeld navolging in toekomstige issues die ter discussie zullen worden gebracht in het parlement.

Evenwel moet aangegeven worden dat de beraadslaging die vooraf ging aan de goedkeuring op bepaalde momenten zeer beladend was. Hoewel er vraagtekens geplaatst moesten worden bij sommige zienswijzen van de leden, moet dit maar als onderdeel van het politiek werk beschouwd worden. Dus de intriges en politiek steekspelletjes zullen er altijd bij zijn.

Het huisvestingsvraagstuk is al decennia een heet hangijzer binnen de Surinaamse maatschappij. De omstandigheden waarin vele burgers verkeren voor wat betreft de huisvesting is er helemaal niet om naar huis te schrijven. De beperkte inkomenssituaties van een groot deel van de burgers maken het bijna onmogelijk om hun op te zetten woningen gefinancierd te krijgen door bankinstellingen.

Van regeringswege wordt het een en ander gedaan om verlichting hierin te brengen, maar tot op heden is er geen sprake van een degelijke en structurele aanpak in deze nationale issue.

Met de aanname van de wetgeving wordt er gehoopt dat zaken nu richtig aan toe zullen gaan. De financiële instellingen die een cruciale rol te vervullen hebben in het woningbouwgebeuren krijgen met deze wetgeving enige handvatten om over weg te kunnen bij onverhoopte calamiteiten. Ze zullen hun controle-en monitoringsmechanismen inbouwen om de zaken in het gareel te houden.

Het zou helemaal op zijn plaats zijn als met dezelfde toewijding en overgave vanuit het parlement ook wordt gewerkt aan een wettelijke basis voor de ontwikkeling van het binnenland. Daar waar we het allemaal het met elkaar eens zijn dat dit deel van Suriname een grote achterstand in ontwikkeling heeft ten opzichte van de kustvlakte.

Bij deze wordt er een dringend beroep gedaan aan de parlementsleden aan weerszijden van het politieke firmament in het parlement van Suriname om met onmiddellijke ingang een initiatief wetsvoorstel in te indienen, precies zoals de leden hebben gedaan bij Woningbouw en Garantiefonds.

Deze zou moeten handelen over de maatschappelijke en economische ontwikkeling van het binnenland. Het is dan helemaal niet gecompliceerd.

Wettelijk zou dan vastgesteld moeten worden dat 30% procent van de inkomsten die de staat verdient uit de natuurlijke hulpbronnen uit het binnenland gekanaliseerd moet worden naar ontwikkelingsinspanning van het binnenland.

Er moet een apart fonds hiervoor komen en de plannen worden daarin beschreven. De hier te lande opererende multinationals zullen een belangrijk aandeel hierin hebben. Maar via de fiscus zal men ook kunnen nagaan wat het aandeel is van de particulieren en hen dan hetzelfde percentage van hun deel in de staatskas over te hevelen naar bedoeld fonds ter ontwikkeling van het achterland.

Het moet duidelijk zijn dat wanneer het binnenland volledig en volwaardig kan participeren in de veredeling van de nationale economie en niet langer wordt beschouwd als grondstofleverancier, de ontwikkeling van Suriname met rassen schreden vooruit zal gaan.

Het binnenland wordt te vaak gezien als een apart deel van Suriname met te veel problemen. Terwijl het gezien moet worden als een integraal deel van ons land.

Middels deze aanpak kan het binnenland een significante bijdragen leveren aan het verhogen van het Bruto Nationaal Product(BNP).

Het huisvestingsvraagstuk heeft ons decennia bezig gehouden en de politieke wil is getoond om de wettelijke basis te leggen, zodat er hieraan gewerkt kan worden.

Zo moet ook de politieke bereidwilligheid worden gedemonstreerd om middels wetgeving te werken aan de ontwikkeling van het binnenland.

Dus als er kamerbreed in het parlement voor verbetering van de huisvestingssituatie kan worden gestemd, kan men ook dienovereenkomstig voor de ontwikkeling van het binnenland stemmen.

Ettire Patra

Overige berichten