fbpx

Ingezonden| Wereld Aarde Dag

GFC NIEUWS- Vandaag, woensdag 22 april, is het voor de 50ste keer Earth Day – de Dag van de Aarde oftewel Wereld Aarde Dag.
Deze speciale dag wordt over de hele wereld herdacht maar is in 1970 in de VS ontstaan.
Om de mensen bewust te maken van het bijzondere van de aarde en het leven daarop, wordt op positieve wijze aandacht gevraagd voor de wereldproblematiek rondom natuur, milieu en klimaatverandering en worden allerlei activiteiten met betrekking tot behoud van de Aarde georganiseerd. Bezinning en plezier staan hierbij voorop.
Deze speciale dag heeft ook als doel, ons bewust te maken van ons consumentengedrag en de invloed hiervan op moeder aarde.
Caribbean Tree Planting Project, CTPP, onder voorzitterschap van Thea Hamilton van Jamaica, ondersteund door Mary Mac Laughlin van de Foundation Trees That Feed, uit de Verenigde Staten van Ameriika, heeft voor de uitvoering van activiteiten in het kader van Wereld Aarde Dag, een overeenkomst getekend met Eastern Caribbean Trading Agriculture and Development Organisation Suriname, ECTAD, onder leiding van Reinier Taus.
Uit het Caribbean Tree Planting Project, zullen in Suriname een aantal bomen worden geplant en acties worden ondernomen in het kader van klimaatsveranderingen. In tien Caraïbische landen zullen in totaal 100.000 bomen worden geplant. Ook zal de Caraïbische jeugd en diaspora gestimuleerd worden voor activiteiten rondom klimaatsveranderingen en partnerschappen om zodoende de Sustainable Development Goals, SDG’s, te halen in het bijzonder SDG 13 en 15 die te maken hebben met het klimaat en het leven op het land.
Om de gestelde doelen te behalen zal er samengewerkt worden. Waar nodig zullen hiertoe, samenwerkingsovereenkomsten worden getekend. Wereldwijd kunnen vanwege de COVID-19 pandemie de gebruikelijk schoonmaakacties niet worden uitgevoerd. Daarom is er dit jaar besloten om onder andere een digitale opruiming te houden.
In ons land zal Support Recycling Suriname, Suresur, samen met haar internationale partner ‘Let’s do it! World”, deze digitale schoonmaak houden. Hierdoor komt er ruimte vrij, worden machines sneller en wordt tijd gewonnen, met als gevolg een betere focus.
De “Let’s do it! World” organisatie is een wereldwijde burgerbeweging en uitgegroeid tot een netwerk van 113 landen. In totaal zijn 14 miljoen deelnemers betrokken bij de activiteiten van deze beweging.
Minister Rabin Parmessar geeft aan dat Suriname als een van de weinige landen in de wereld beschikt over ongeveer 90% bos. Wij hebben de beschikking over vruchtbare grond, kwalitatief goed water en zijn gezegend met natuurlijke hulpbronnen. Wij moeten deze zaken koesteren en er zodanig mee omgaan dat ze behouden blijven en op de juiste wijze worden gebruikt. Laten wij ons voordeel eruit halen zonder het milieu te schaden. De agrarische sector moet duurzaam ontwikkeld worden maar het mag niet ten koste gaan van het milieu.

OOK INTERESSANT
Karansing Dinesh, Cia Watson en Ramsamoedj Daniel winnaars quiz Wereld Consumenten Rechten Dag