fbpx
Ingezonden| Weet Santokhi van het aanbod US$ 15 miljard overheidssteun of weigert zijn regeerteam dit aanbod?

GFC NIEUWS- Kishan Bhumandla (KB) heeft samen met zijn investeerders de Surinaamse Regering sedert 24 juli tal van keren benaderd en aangeboden om het financiële problemen binnen de Surinaamse economie in één opslag op te lossen.

Sedert juli is er tevergeefs getracht om de aandacht van de regering op deze mogelijkheden gevestigd te krijgen. KB heeft hiertoe presentaties bij enkele ministeries gehouden, maar de regering en/of leden van het regeerteam hebben steeds een zeer laconieke houding vertoond. Waarom?

Het land bevindt zich absoluut in een zwaar economische crisis, des temeer moeten alle oren en ogen open worden gehouden en naar alle mogelijke opties en alternatieven worden gekeken om het volk zo min mogelijk te laten lijden en het land op een structurele en duurzame manier uit dit slop te halen. Zonder verder te kijken dan je neus lang is en als een “lamgeslagen” strijder de handdoek in de ring gooien uitreikend naar de zogenaamde “redder in nood”, het IMF, is kiezen voor de weg met de “meeste weerstand”… Ja, als er geen andere oplossingen waren zou het de enige/beste optie zijn…. maar er is een andere oplossing… BESTUDEER HET!!

WAT speelt er zich allemaal af binnen de Regering Santokhi/Brunswijk? Wij hebben hierop geen reactie, noch antwoord nog verklaring kunnen krijgen, en vragen wij ons nu af of het volk dit misschien van de Regering kan afdwingen?

Het volk pinaart

Het gaat hier niet alleen om het KB aanbod dat niet serieus wordt genomen, maar ook om het feit dat het volk dagelijks te kampen heeft met de (stijgende) armoede en kostenverhogende basisgoederen. De kosten van tal van levensbehoeftige faciliteiten zoals stroom, water, transport, onderwijs en zorg rijzen de pan uit. Medicamenten worden met de dag moeilijker of nauwelijks te verkrijgen terwijl de noodzakelijke kosten van goede voeding/verzorging voor kinderen en kwetsbare ouderen steeds onbetaalbaar wordt.

De kosten van nagenoeg alle basisgoederen zijn gewoon onbetaalbaar geworden terwijl de lonen van het volk zijn hetzelfde gebleven. Hoewel de corona pandemie de boel verergerd, zijn wij van mening dat ook dit catastrofaal verschijnsel in ons land wel degelijk ‘financieel’ te overbruggen is wanneer de regering de oplossingen zou omarmen. WAAROM IS DIT NOG NIET GEBEURD?

Waarom IMF? Als je weet dat er een investeerder is die het gehele financiële vraagstuk van Suriname in één opslag kan oplossen?
Waarom IMF? Als je weet dat je daarmee het Volk dieper de armoede injaagt.
Waarom IMF? Als je weet dat je alle Staatskosten moet gaan verhogen (EBS, SWM, SZF etc.)
Waarom IMF? Als je weet dat er al kapitaal beschikbaar is gesteld om de economie te herstellen.
Waarom IMF? Als je weet dat er voldoende financiële steun word aangeboden tegen meer gunstigere voorwaarden dan die er tot nu toe worden aangeboden.

Waarom IMF? Als je weet dat je het ambtenarenapparaat per direct zal moeten inkrimpen en hervormen, terwijl via KB investeerders het ambtenarenapparaat juist vergroot zal worden, mede door de realisatie van de verschillende KB projecten, die juist de bezettingsgraad binnen de huidige ambtelijke functies zal verdubbelen. Denk hierbij aan; onderwijs, beveiliging, politie, militaire, zorginstellingen, CBB, vraag naar mankracht bij staatsbedrijven door groei van bouw van huisvestingen en overige projecten door derden (multipliereffect).

Het aanbod vanuit KB investeerders gericht naar de Surinaamse Regering behelst tal van zaken en dus ook de nodige ademruimte bied om de economie te herstellen waardoor ook zij aan haar betalingsverplichtingen bij geldverstrekkers kan voldoen:

– Totale Surinaamse staatsschulden, zowel nationale als internationale worden in één keer afgelost.
– Een aanbod van investeringskapitaal voor projecten in belang van het land en volk.
– Financiering Staatsolie participatie boringen en productie van alle drie de olieputten.
– Medefinanciering van de vaste lasten / operationele kosten van de Staat voor de komende 5 jaar; AOV, AKB, SZF, Pensioenen, Salarissen, Subsidies etc.
– Financiële buffer voor de komende 10 jaar (onvoorziene kosten).

Aanbod vanuit KB-investeerders voor land/volk behelst ook de volgende mogelijkheden die dus ook een terugverdienmodel (belastingen-inning) kunnen vormen waardoor de regering de betalingsverplichtingen bij de geldverstrekkers kan na komen:
– 9 megaprojecten (ontwikkeling start 2021 – einde 2031)
– Directe en indirecte werkgelegenheid (tussen 50.000 en 90.000, opbouw vanaf 2021 – 2031)
– Toerisme (3.500.000 unieke toeristen per jaar na 7 jaar ontwikkeling KB projecten)
– Infrastructuur (trein, haven, airport) – trein; Zuid Amerikaanse interconnectie
– Infrastructuur binnenland (onbegaanbare locaties)
– Woning / huisvesting (tussen 15.000 en 20.000), ontwikkeling via de private sector
– Onderwijs (gratis onderwijs op internationaal niveau)
– Zorginstelling / ziekenhuis (gratis medisch hulp voor bepaalde doelgroepen)
– Jeugd & Sport
– Landbouw (productie) stimulatie (internationaal afzetmarkt reeds aanwezig via KB investeerders / productie groei met 800%)
– Nationale productie middels opzet fabrieken ter bevordering van alle nodige export goederen zowel food als non-food (internationaal afzetmarkt reeds aanwezig via KB investeerders)
– Binnenlandse ontwikkeling (werkgelegenheid, scholing, productie, fabrieken, mijnbouw)
– Duurzaam energie zowel stedelijk als ook in alle dorpen
– Internationale erkenning

Is er schaarste aan intelligentie of intelligente personen binnen de regering om minimaal naar het KB aanbod te kijken en deze te bestuderen? Weet deze regering geen Due Diligence van desbetreffende investeerders uit te voeren? Waarom wordt door de regering van Suriname in de media verteld of liever gezegd, voorgelogen dat, zij alle hulp verwelkomen, maar uiteindelijk aan deze geen aandacht schenken? Wat is hier aan de hand? Indien u geen aanspraak wilt maken op het maximale aanbod van deze investeerders, waarom niet een deel ervan om voorlopig de noodzakelijke financiële vraagstukken op te lossen?

Naast alle bovenstaande vragen die het volk graag beantwoord wilt krijgen, rijst er nog een laatste vraag naar deze regering toe en dat luidt als volgt: ‘… Wilt U als onlangs gekozen regering wel ontwikkelingen voor Suriname hebben of komt Uw laconieke houding door ondeskundigheid die binnen uw regeer-team de boventoon voert…?’

KB & Investeerders voor Suriname

Meer nieuws

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.

6 nieuwe coronabesmettingen

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal zijn 6 personen positief getest op Covid-19 en 2 genezen. Het aantal actieve gevallen is 22.

ANRS en politie Latour houden verkeerscontroles

GFC NIEUWS- De afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) heeft samen met andere wetsdienaren van het politiebureau Latour op 17 november een gezamenlijke verkeerscontrole gehouden.

“Adhin mag naar huis”

GFC NIEUWS- “Laat het recht zegevieren. Adhin mag naar huis!” Dit deelde NDP-topper Melvin Bouva zojuist op social media.