fbpx

Ingezonden| Wanbeleid

GFC NIEUWS- Er zijn heel wat theorieën, definities en meningen over het begrip wanbeleid.
‘Wan’ betekent gewoonweg slecht en wanbeleid: slecht beheer van iets. De meeste woorden met ‘wan’ hebben een negatieve aanduiding of betekenis. Enkele voorbeelden : wanbegrip, wanbetaler, wanbedrijf, wandaad, wangedrag, wanklank, wanorde, wanhoop en wantoestand.
Als wij de huidige regeerders mogen geloven, is er behoorlijk veel misgegaan: tien jaren politieke mismanagement, slechte aanpak van zaken, slechte machtspolitiek, nepotisme, verkeerd bestuur en vooral wanbeheer; kortom er is een chaotische situatie gecreëerd over de gehele linie.
Men heeft ons beroofd en haast een onbestuurbaar land achtergelaten. Terwijl ex-vicepresident Ashwin Adhin enerzijds het een en ander ontkent en verbloemt, geeft anderzijds ex-president Desi Bouterse toe dat er veel fouten zijn gemaakt
Wat wij thans ervaren, is dat de vorige regeerders zich door allerlei mooie verhalen en bochten wringen om het gevoerde (wan) beleid goed te praten. De tijd van de z.g. indianenverhalen is echter achterhaald.
De voornemens en de aangekondigde maatregelen door de regering moeten zonder aanzien des persoon worden toegepast. Niemand hoeft brodeloos gemaakt te worden, maar waar nodig moet men niet schromen hard op te treden en conform de regel- en wetgeving te handelen.
Onrechte benoemingen op de valreep, gronduitgifte, onrechtmatig verdiende gelden, wurgcontracten en buitensporige rekeningen / declaraties; c.q. over facturering moeten grondig worden onderzocht en teruggedraaid.
Kortom: alle misstanden en wandaden dienen grondig onderzocht te worden en wie zich schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze handelingen of aan malversaties moet niet ongestraft blijven. De toegewezen gronden, waarbij men niet voldoet aan de cultivatie plicht, kunnen worden ingetrokken; daar bestaan voldoende juridische gronden voor.
Het te voeren beleid moet zonder meer stroken met de gedane beloftes aan het kiezersvolk, namelijk transparantie. Men moet niet machtsdronken zijn en handelingen plegen die de voorgangers hebben gedaan. Besturen betekent trouwens: vooruit kijken.
In mijn optie lijkt de sociaal-, economische,- en financiële situatie voorlopig uitzichtloos, maar door goed, eerlijk en transparant beleid met oprechte leiders, die met beide benen op de Surinaamse bodem staan, zullen we over enkele jaren zeker boven op komen.
Roy Harpal

BEKIJK OOK
Twee mannen aangehouden voor zware mishandeling en vernieling