fbpx

Waken voor machtsconsolidatie

GFC NIEUWS- Suriname was bijna driehonderd jaar een kolonie van Nederland. De grenzen, de bevolkingssamenstelling en de economie werden door Nederland bepaald.

De gevolgen daarvan zijn tot op de dag van vandaag voelbaar. ”Hoe wij hier ook samen kwamen“ zegt ons volkslied. De Surinaamse bevolking bestaat uit meerdere etnische groepen allen met hun eigen cultuur en denkwijzen. Aan hen de taak om eensgezind een land te besturen. Het moederland heeft haar kind Suriname zonder een gedegen voorbereiding en begeleiding naar volwassenheid afgestoten.

De Heer Henck Arron, de toenmalige minister van Financiën, werd goed bevonden om uitvoering te geven aan deze heldendaad. Door het overlopen van de oppositielid Hindorie werd de krappe meerderheid in het parlement behaald. De onafhankelijkheid van de jonge Republiek Suriname werd een feit. In de periode hierna wordt de bevolking met de kwetsbaarheid van haar democratie geconfronteerd.

Militaire dictatuur
Vijf jaar later vond een staatsgreep plaats onder leiding van de onderofficier Desi Bouterse. De regering-Arron werd beschuldigd van corruptie en afgezet. Daarna was er een binnenlandse oorlog in 1986 tussen het Jungle Commando o.l.v. Ronnie Brunswijk en de toenmalige militaire machthebbers o.l.v. Desi Bouterse. Hoewel de democratie was teruggekeerd in 1987, kwam er toch nog weer een zogeheten telefooncoup in 1990.

Noemenswaardig tijdens de periode van de militaire dictatuur is de moedige strijd van de Vereniging van medische studenten o.l.v. Laurens Mungra die een nationaal karakter kreeg. De medische faculteit werd gedurende 14 dagen bezet gehouden; andere studentenverenigingen sloten zich aan.

Het doel was garantie voor continuïteit en kwaliteit van onderwijs aan de Universiteit van Suriname. De studenten voerden onbevreesd straatacties terwijl militaire tanks rondreden. De gezamenlijke studentenacties duurde vanaf augustus tot 7 december 1982.

Op 7 december werden de studenten in protest door militairen uit het gebouw gehaald van de medische faculteit. Op 8 december werd als protest een grote volksoptocht gehouden door studenten en ouders. De oprechte strijd van de studenten werd in de kiem gesmoord door de 8 decembermoorden.

De unieke kenmerken van deze strijd was dat het geheel onder leiding van studenten was, waarbij de grootste eenheid onder studenten en scholieren ooit in de geschiedenis van ons land werd getoond. Een strijd met mogelijk deels idealisme, deels naïviteit maar groot gevoel voor nationalisme. De universiteit werd gesloten en veel studenten moesten met pijn in hun hart het land verlaten

Democratisch gekozen regering
Ex-president Venetiaan heeft driemaal voor in totaal vijftien jaar het hoogste burgerlijke gezag uitgeoefend, beginnend in 1991. In 1992 werd een Structureel aanpassingsprogramma (SAP) uitgevoerd, stakingen waren aan de orde van de dag. Door inflatie en weinig werkgelegenheid nam de armoede enorm toe.

Van 1996 tot het jaar 2000 was de heer Wijdenbosch president. De regering-Wijdenbosch veroorzaakte hyperinflatie en kwam na hevige protesten ten val (“Bosje go home”). Het was een massaal protest geleid door vakbonden/ bedrijfsleven/ studenten e.a.

Het kabinet Venetiaan II introduceerde een stabiele nieuwe munt; de Surinaamse dollar, vergrootte de goudvoorraad van de Centrale Bank, en loste langzaam de opgelopen staatsschuld af. In 2005 werd president Venetiaan herkozen. Hoewel president Venetiaan bekend staat als de president met “de tien schone vingers” vierden nepotisme, patronage politiek, corruptie en grondroof hoogtij. De armoede nam toe en daarmee gepaard gaande de maatschappelijke excessen (zoals suïcide, werkloosheid, seksueel molest e.a.)

BEKIJK OOK  Powisi en vriendin betrokken bij diefstal SRD 280.000 uit woning

Opvallend was dat er geen massale protestacties waren. Ook bij de 100% brandstofverhoging was er geen massale acties. Waarom? Ondergetekende ,toen voorzitter van de Vrouwenorganisatie Nari Samaaj ontdekte dat er sprake was van een nieuw fenomeen om de macht te consolideren waarbij democratische instituten zoals het bedrijfsleven, vakbonden, studenten ( jeugdparlement) gepolitiseerd waren, dit in combinatie met een parlementaire meerderheid is fataal voor de democratie.

In haar persbericht met als titel “ De democratie gegijzeld in Suriname” heeft ondergetekende gewezen op het gevaar voor onze democratische rechtstaat en het monddood maken van het volk. Het volk heeft dit beleid afgewezen, dit ten voordele van de NDP die in 2010 onder voorzitterschap van de gewezen dictator D. Bouterse de regeermacht kreeg.

De leerling overtreft de meester
President Bouterse paste dezelfde strategie toe om zijn macht te consolideren ditmaal in engere zin. Personen behorende tot het bedrijfsleven, vakbond en jeugdparlement werden bekroond met hoge functies zoals vicepresident parlementariër, minister, directeuren e.a. De leerling overtreft de meester! Het niveau in bijkans alle instituten werd verlaagd.

Door te kiezen voor parlementariërs met een laag ontwikkelingsniveau ( trouwe volgelingen) had de president de weg vrijgemaakt om wetten door te drukken die zij wenselijk achten (o.a. de wet op de staatsschuld en de kwestie Alcoa).

De coalitie was verworden tot een verlengstuk van de regering. In het parlement was er sprake van de dictatuur van de meerderheid welke onder de toenmalige voorzitter van het parlement vaak oversloeg naar de tirannie van de meerderheid. Het gevolg was de totale faillissement van ons land.

Ook bij deze regering vierden nepotisme, patronagepolitiek en corruptie hoogtij. Een totale plundering zowel materieel als immaterieel met als dieptepunt de plundering van onze staatskas en de spaargelden van onze burgers. Ons land is verworden tot een leenstaat. Internationaal staan we bekend als een wanbetaler, met een junkstatus!

Het volk heeft dit beleid ook afgewezen, ditmaal ten voordele van de VHP die samen met ABOP de grote meerderheid behaalden. President Santokhi heeft in zijn campagne ‘good governance’ beloofd en zaken als nepotisme, patronagepolitiek en corruptie aan te pakken.

Echter kort na zijn aantreden wordt het volk geconfronteerd met nepotisme in engere zin, accommodatie van sponsors als beleidsadviseurs en een dreamteam dat de competenties mist om als toptechnocraten de crisis aan te pakken. De USV vraagt de president om niet de fout te maken om zijn voorgangers (de meesters) te overtreffen.

Na de onafhankelijkheid hebben de beleidsmakers prioriteit gegeven aan het consolideren van hun macht en niet de ontwikkeling van ons land. De USV spreekt de hoop uit dat de huidige regering duurzame ontwikkeling zal kiezen om ons land te verheffen uit deze ernstige crisis.

Unie van Surinaamse Vrouwen
Asha Mungra (voorzitter)

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

bekijk ook: Zijn er jonge ‘sekspredators’ actief in Suriname?