fbpx
Ingezonden| WAKA PASI is van Suriname!

GFC NIEUWS- De Minister van Grond en Bosbeheer dient wederom een diepgaand onderzoek in te stellen naar uitgifte van domeingrond.

Eerder deze maand werd er door burgers aan de bel getrokken over gronduitgifte te Cultuurtuinlaan en is er nu wederom sprake van mogelijke corruptie over gronduitgifte en beheer van de bekende “Waka Pasi”.

Op sociale media circuleert een uittreksel uit het stichtingenregister, waaruit blijkt dat er een Stichting is opgericht “STICHTING PALMENTUIN WAKA PASI, CRAFT & MORE”, waarvan de voorzitter mevrouw Bouterse-Waldring is.

De Palmentuin Waka Pasi Craft & More is een geschenk van India aan Suriname, met als doel de relatie tussen India en Suriname te versterken. De financiering van dit project is geen lening geweest, maar een schenking van India aan Suriname. Reeds op grond hiervan kan en mag het onderhoud en exploitatie van dit Project niet in beheer zijn van private personen.

Het vertrouwen door India gesteld in Suriname wordt hierdoor ernstig verstoord. Dat er een Stichting in het leven is geroepen voor de onderhoud en exploitatie van het project is begrijpelijk, maar dan zou de Staat Suriname, met name het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, het bestuur van de Stichting moeten uitmaken. De vraag die nu reist is aan wie de huurders van de 24 Cabana’s huur betalen. Indien de Stichting huurpenningen ontvangt, is het van groot belang dat de Stichting thans verplicht gesteld wordt om openheid van zaken te geven.

De statuten moeten bekendgemaakt worden, de jaarrekening moet worden gepubliceerd. De Stichting zou het bestuur terstond moeten overdragen aan de Staat Suriname. Immers, Waka Pasi is van Suriname.

Inherent aan de procedure bij de uitgifte van domeingrond is het advies van onder andere de dc. De gewezen dc, Mike Nerkust, is benoemd tot penningmeester van bedoelde Stichting. Het kan dus niet dat de dc op verzoek van zijn eigen Stichting advies geeft. Er is hier dus gehandeld in strijd met behoorlijk bestuur.

Blijkens een brief van de Commissie Monumentenzorg Suriname is er advies gevraagd over het uitgeven van een stuk grond aan bedoelde Stichting. De Commissie heeft geadviseerd om het verzoek van de aanvrager af te wijzen!

De samenleving verdient veel beter en moet derhalve per ommegaande geïnformeerd worden over de status van Waka Pasi. Correctieve handelingen moeten per direct plaatsvinden.

Mr.Iris Nazir
Secretaris DA’91

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud.

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.

6 nieuwe coronabesmettingen

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal zijn 6 personen positief getest op Covid-19 en 2 genezen. Het aantal actieve gevallen is 22.