Ingezonden| Waarom is het onderwijsniveau in het binnenland zo bedroevend laag?

GFC NIEUWS- Onlangs zijn de resultaten van de landelijke glo-examen bekend gemaakt.

Opmerkelijk waren weer eens de slechte resultaten van de zesde klassers uit Marowijne, Sipaliwini en Brokopondo.

Uit persoonlijke waarnemingen en gesprekken die ik heb gevoerd met een aantal leerkrachten die actief zijn in deze districten heb ik op kunnen maken dat de schamele slagingsresultaten niet te wijten zijn aan de inzet van deze dragers van educatie.

Met de beperkte middelen die ze ter beschikking hebben, moeten ze onder miserabele omstandigheden alles eraan doen om de kinderen van het binnenland klaar te stomen voor het landelijk examen op glo-niveau.

De overheid en in deze het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur verzuimt al jaren om een integraal onderwijsbeleid in het binnenland te implementeren. In vele dorpen is de elektriciteitsvoorziening slechts een paar uren in de avond beschikbaar. Erger nog, situaties waarbij leerkrachten met kokolampoe repetitiewerk moeten corrigeren en lesvoorbereidingen voor de volgende dag moeten maken, zijn geen uitzondering.

Leerlingen hebben ook niet de gelegenheid om bezig te zijn met hun schoolwerk in de avonduren. Naast al deze tekortkomingen maakt het ministerie er ook geen werk van om degelijke leermiddelen en bevoegde leerkrachten vanaf het eerste leerjaar van de basisschool aan te bieden.

Als de leerlingen vanaf het eerste tot en met het zesde leerjaar les krijgen van goed gevormde leerkrachten met de juiste leermiddelen, zal het probleem al voor een deel zijn opgelost.

De taalbarrière hoeft niet een probleem te zijn, want in de polder van Nickerie, Commewijne en Saramacca wordt er in de thuissituatie geen Nederlands gesproken, maar daar zijn de resultaten lang niet zo slecht als in het binnenland.

Leerlingen van de zesde klas in het binnenland hebben een te laag onderwijsniveau vergeleken met hun collega’s uit de kustvlakte. Dit is makkelijk te verklaren, omdat deze kinderen al vanaf het prille begin worden onderwezen door de beste leerkrachten van Suriname.

De kinderen van het binnenland worden veelal opgezadeld met leerkrachten met een boslandakte. Deze leerkrachten, meestal met een glo-getuigschrift, worden slechts zes maanden gevormd met de basis pedagogische principes. Terwijl een volwaardige leerkracht dat minstens vier leerjaren moet doen na onderwijs te hebben genoten op voj-niveau. Daardoor hebben de leerlingen in het binnenland structureel een achterstand ten opzichte van kinderen uit andere delen van Suriname.

Hoe is mogelijk dat je examen gaat opstellen op het niveau van de kinderen uit de kustvlakte en ga je de twee groepen beoordelen conform dezelfde normering? Dus het is duidelijk welke acties er beleidsmatig moeten worden gepleegd.

Met gepaste stelligheid kan geconcludeerd worden dat de slechte resultaten absoluut niet liggen aan het intelligentie quotiënt (iq) niveau van de leerlingen van het binnenland. Want wanneer deze leerlingen zich eenmaal uit deze netelige situatie hebben bevrijd en zich in Paramaribo vestigen om hun studiecarrière voort te zetten, is hun schoolprestatie over het algemeen subliem.

Dit kan verklaard worden door het groot aantal leerlingen van marron komaf op de diverse middelbare scholen en de Universiteit van Suriname in Paramaribo. Het resultaat hiervan is dat we steeds meer elementen van de deze etnische groepering tegenkomen op leidinggevende posities in vrijwel elke sector in onze maatschappij.

Als onderdeel van de oplossing voor dit vraagstuk wordt voorgesteld dat er vanuit het ministerie van Onderwijs dit jaar nog een intensieve campagne wordt opgezet om de ouders van leerlingen in het binnenland ervan bewust te maken dat ze ook aandacht aan hun kinderen voor wat het onderwijs betreft, moeten besteden en dat zij in goed contact moeten staan met de leerkrachten. Op deze manier kunnen ze wederzijds complementair werken bij geconstateerde manco’s.

Deze werkwijze zou, dan aangevuld met kwalitatieve leerkrachten, degelijke leermiddelen en de juiste pedagogische stimulerende naschoolse activiteiten, op termijn leiden tot een ideale situatie voor wat betreft het niveau van de leerlingen van het binnenland.

Ettire Patra

Overige berichten