fbpx
Ingezonden| Waarom een Anti-Corruptie Burger Initiatief?

GFC NIEUWS- Wanneer een samenleving corruptie herkent en gezamenlijk bestrijdt, is het ook beter in staat om rechtvaardigheid op te eisen voor alle burgers.

Op 15 september is het Anti-Corruptie Burger Initiatief (ACBI) virtueel gelaunched. Wij sturen u bij deze de PowerPoint presentatie en het Basisdocument ACBI. Dit burger initiatief wordt gestuurd door een coördinatieteam en deskundigen op vrijwilligersbasis.

Het coördinatieteam benadrukt dat dit initiatief met name beoogt de mogelijkheden van burgers te vergroten om corruptie tegen te gaan. Hiervoor zal ook per 1 oktober 2020 een burgeraanspreekpunt operationeel zijn. Het zichtbaar maken van corruptie problemen en oplossingsgerichte modaliteiten zijn volgens het ACBI essentieel. Verder zal dit als een monitoring platform dienen ter versterking van uitvoering van de Anti-Corruptie wet.

Historisch heeft Suriname verschillende periodes meegemaakt in de afgelopen decennia, waarbij allerlei vormen van corruptie steeds normaler werden en dus ook gedoogd werden in de samenleving. Het is zelfs zo dat jongeren openlijk durfden te zeggen dat een beetje stelen niet erg is, want iedereen doet het. Echter heeft corruptie ons in de afgelopen periode niet alleen geestelijk verarmd, maar ook het verschil tussen de rijken en de armen vergroot. De rijken zijn steeds rijker geworden en het overgrote deel van de bevolking leeft in grotere armoede.

Voor de toekomst van Suriname is het niet alleen belangrijk dat onze trias politica gebaseerd is op democratische principes van goed bestuur, transparantie en openheid van informatie. De burgers van Suriname moeten dit zelf kunnen beleven om uiteindelijk mee te werken aan de zekerheid van een stabiele en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen gelijke kansen heeft.

De uitvoering van de Anti-Corruptie Wet die in 2017 is goedgekeurd, is een belangrijke basis voor de veranderingen die op kort termijn binnen de samenleving moeten plaatsvinden, met name bij bestuurders in alle sectoren. Er zal daarom ook speciale focus zijn op het volgen van de uitvoering van alle onderdelen van deze wet vanuit het gelijkheidsprincipe dat niemand boven de wet staat.

In dit verband vinden wij als burgers die het initiatief nemen om mee te helpen corruptie te bestrijden, het belangrijk dat burgers zelf een platform hebben dat zich toelegt op anti-corruptie activiteiten in brede zin en tegelijkertijd een toegankelijk aanspreekpunt is voor de totale samenleving.

Het Anti-Corruptie Burger Initiatief (ACB Initiatief) is vooralsnog een onafhankelijk initiatief van gecommitteerde vrijwillige burgers, dat niet verbonden is met politieke partijen of politiek bestuurlijke instanties. Het netwerken met alle sectoren, relevante organisaties en de media wordt wel als noodzakelijk gezien bij de uitvoering van activiteiten.

Doelstelling

– Bevorderen van corruptie bestrijding in de breedste zin
– Het bewust maken van burgers over alle vormen van corruptie
– Vergroten van de mogelijkheden die burgers hebben om corruptie tegen te gaan
– Functioneren als toegankelijk aanspreekpunt van anti-corruptie voor alle burgers
– Het bijdragen aan monitoring structurele aanpak individuele, institutionele, en politieke corruptie

Het ACB Initiatief zal haar doelstellingen bewerkstelligen door o.a.
– Informatie en educatie inzake anti-corruptie, relevante issues m.b.t. anti-corruptie wetgeving, openbaarheid van bestuur en vrijheid van informatie
– Opzetten aanspreekpunten (IT, social media, etc.)
– Aandragen en zichtbaar maken van corruptie problemen en oplossingsmodaliteiten
– Voortgangsmonitoring van corruptie aangelegenheden
– Communicatie via voorbeeld figuren, influencers, muziek, dans en theater
– Netwerken met soortgelijke instanties in binnen- en buitenland De financiën voor operationele uitvoering zullen komen uit vrijwillige bijdragen (in-kind en financieel), bijdragen vanuit supporters in binnen- en buitenland, projecten en overige donaties.

Het Anti-Corruptie Burger Initiatief zal halfjaarlijks (in de maanden januari en juli) een financieel verslag publiceren.

Organisatiestructuur

Het ACB Initiatief wordt gemanaged door een Coördinatieteam. Een virtual Algemeen Secretariaat ondersteunt de verschillende teams die bijdragen aan het werk van ACBI. Voorlopig zijn er behalve het coördinatie team, een juridisch team en een media team. Deze teams werken allemaal ook met het Aanspreekpunt dat via app/email/telefoon wordt gevoed vanuit de samenleving. Het ACB Initiatief beoogt een organisatie die vooral digitaal kan functioneren en makkelijk toegankelijk is voor alle burgers.

Coördinatieteam

Het Coördinatieteam is verantwoordelijk voor de algemene sturing en houdt toezicht op de uitvoering van het ACB Initiatief conform de doelstelling. Zij zijn tevens hoofdverantwoordelijke voor rapportage en financiële transparantie. Het coördinatieteam bestaat uit tenminste 5 (vijf) en ten hoogste 9 (negen) personen.

Algemeen secretariaat

Het Algemeen secretariaat draagt zorg voor de transparante registratie van alle activiteiten van het ACB Initiatief, zoals vergaderingen, besluitvorming en media activiteiten. Registratie zal volledig digitaal gebeuren met zoveel als mogelijk toegankelijkheid voor de samenleving. Een uitzondering hierop zal gemaakt worden in gevallen waar bron bescherming noodzakelijk is.

Aanspreekpunt

Het aanspreekpunt functioneert als kernpunt van het ACB initiatief, omdat hier elke burger terecht kan met informatie, klacht, bijdrage, etc. voor alles wat in onze samenleving als corruptie aangemerkt kan worden. Hiervoor zal ook een digitaal systeem opgezet worden (Input Jany). Het aanspreekpunt is tevens verantwoordelijk voor verificatie van facts en figures, o.a. met ondersteuning van het juridisch team.

Juridisch team

Het juridisch team werkt ondersteunend en adviserend met het coördinatie, aanspreekpunt en media team. Het team bestaat uit personen met juridische en/of relevante ervaring, die ingezet kunnen worden om bestaande nationale en internationale wetgeving, met name gerelateerd aan corruptie, transparantie en ethiek te kunnen beoordelen en daaromtrent te adviseren. In het bijzonder zal in eerste instantie de nadruk gelegd worden op het monitoren van de uitvoering van de nationale Anti-Corruptie Wet van 2017.

Mediateam

Het mediateam coördineert de contacten met alle media en is verantwoordelijk voor de social media activiteiten. Het team heeft een interactieve relatie met de overige teams.

Coördinatieteam Anti-Corruptie Burger Initiatief
Leon Brunings
Christa Zuiverloon
Monique Essed-Fernandes
Charles de Back
Egon Audhoe

Meer nieuws

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…