fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Ingezonden| Waarom een Anti-Corruptie Burger Initiatief?

GFC NIEUWS- Wanneer een samenleving corruptie herkent en gezamenlijk bestrijdt, is het ook beter in staat om rechtvaardigheid op te eisen voor alle burgers.
Op 15 september is het Anti-Corruptie Burger Initiatief (ACBI) virtueel gelaunched. Wij sturen u bij deze de PowerPoint presentatie en het Basisdocument ACBI. Dit burger initiatief wordt gestuurd door een coördinatieteam en deskundigen op vrijwilligersbasis.
Het coördinatieteam benadrukt dat dit initiatief met name beoogt de mogelijkheden van burgers te vergroten om corruptie tegen te gaan. Hiervoor zal ook per 1 oktober 2020 een burgeraanspreekpunt operationeel zijn. Het zichtbaar maken van corruptie problemen en oplossingsgerichte modaliteiten zijn volgens het ACBI essentieel. Verder zal dit als een monitoring platform dienen ter versterking van uitvoering van de Anti-Corruptie wet.
Historisch heeft Suriname verschillende periodes meegemaakt in de afgelopen decennia, waarbij allerlei vormen van corruptie steeds normaler werden en dus ook gedoogd werden in de samenleving. Het is zelfs zo dat jongeren openlijk durfden te zeggen dat een beetje stelen niet erg is, want iedereen doet het. Echter heeft corruptie ons in de afgelopen periode niet alleen geestelijk verarmd, maar ook het verschil tussen de rijken en de armen vergroot. De rijken zijn steeds rijker geworden en het overgrote deel van de bevolking leeft in grotere armoede.
Voor de toekomst van Suriname is het niet alleen belangrijk dat onze trias politica gebaseerd is op democratische principes van goed bestuur, transparantie en openheid van informatie. De burgers van Suriname moeten dit zelf kunnen beleven om uiteindelijk mee te werken aan de zekerheid van een stabiele en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen gelijke kansen heeft.
De uitvoering van de Anti-Corruptie Wet die in 2017 is goedgekeurd, is een belangrijke basis voor de veranderingen die op kort termijn binnen de samenleving moeten plaatsvinden, met name bij bestuurders in alle sectoren. Er zal daarom ook speciale focus zijn op het volgen van de uitvoering van alle onderdelen van deze wet vanuit het gelijkheidsprincipe dat niemand boven de wet staat.
In dit verband vinden wij als burgers die het initiatief nemen om mee te helpen corruptie te bestrijden, het belangrijk dat burgers zelf een platform hebben dat zich toelegt op anti-corruptie activiteiten in brede zin en tegelijkertijd een toegankelijk aanspreekpunt is voor de totale samenleving.
Het Anti-Corruptie Burger Initiatief (ACB Initiatief) is vooralsnog een onafhankelijk initiatief van gecommitteerde vrijwillige burgers, dat niet verbonden is met politieke partijen of politiek bestuurlijke instanties. Het netwerken met alle sectoren, relevante organisaties en de media wordt wel als noodzakelijk gezien bij de uitvoering van activiteiten.
Doelstelling
– Bevorderen van corruptie bestrijding in de breedste zin
– Het bewust maken van burgers over alle vormen van corruptie
– Vergroten van de mogelijkheden die burgers hebben om corruptie tegen te gaan
– Functioneren als toegankelijk aanspreekpunt van anti-corruptie voor alle burgers
– Het bijdragen aan monitoring structurele aanpak individuele, institutionele, en politieke corruptie
Het ACB Initiatief zal haar doelstellingen bewerkstelligen door o.a.
– Informatie en educatie inzake anti-corruptie, relevante issues m.b.t. anti-corruptie wetgeving, openbaarheid van bestuur en vrijheid van informatie
– Opzetten aanspreekpunten (IT, social media, etc.)
– Aandragen en zichtbaar maken van corruptie problemen en oplossingsmodaliteiten
– Voortgangsmonitoring van corruptie aangelegenheden
– Communicatie via voorbeeld figuren, influencers, muziek, dans en theater
– Netwerken met soortgelijke instanties in binnen- en buitenland De financiën voor operationele uitvoering zullen komen uit vrijwillige bijdragen (in-kind en financieel), bijdragen vanuit supporters in binnen- en buitenland, projecten en overige donaties.
Het Anti-Corruptie Burger Initiatief zal halfjaarlijks (in de maanden januari en juli) een financieel verslag publiceren.
Organisatiestructuur
Het ACB Initiatief wordt gemanaged door een Coördinatieteam. Een virtual Algemeen Secretariaat ondersteunt de verschillende teams die bijdragen aan het werk van ACBI. Voorlopig zijn er behalve het coördinatie team, een juridisch team en een media team. Deze teams werken allemaal ook met het Aanspreekpunt dat via app/email/telefoon wordt gevoed vanuit de samenleving. Het ACB Initiatief beoogt een organisatie die vooral digitaal kan functioneren en makkelijk toegankelijk is voor alle burgers.
Coördinatieteam
Het Coördinatieteam is verantwoordelijk voor de algemene sturing en houdt toezicht op de uitvoering van het ACB Initiatief conform de doelstelling. Zij zijn tevens hoofdverantwoordelijke voor rapportage en financiële transparantie. Het coördinatieteam bestaat uit tenminste 5 (vijf) en ten hoogste 9 (negen) personen.
Algemeen secretariaat
Het Algemeen secretariaat draagt zorg voor de transparante registratie van alle activiteiten van het ACB Initiatief, zoals vergaderingen, besluitvorming en media activiteiten. Registratie zal volledig digitaal gebeuren met zoveel als mogelijk toegankelijkheid voor de samenleving. Een uitzondering hierop zal gemaakt worden in gevallen waar bron bescherming noodzakelijk is.
Aanspreekpunt
Het aanspreekpunt functioneert als kernpunt van het ACB initiatief, omdat hier elke burger terecht kan met informatie, klacht, bijdrage, etc. voor alles wat in onze samenleving als corruptie aangemerkt kan worden. Hiervoor zal ook een digitaal systeem opgezet worden (Input Jany). Het aanspreekpunt is tevens verantwoordelijk voor verificatie van facts en figures, o.a. met ondersteuning van het juridisch team.
Juridisch team
Het juridisch team werkt ondersteunend en adviserend met het coördinatie, aanspreekpunt en media team. Het team bestaat uit personen met juridische en/of relevante ervaring, die ingezet kunnen worden om bestaande nationale en internationale wetgeving, met name gerelateerd aan corruptie, transparantie en ethiek te kunnen beoordelen en daaromtrent te adviseren. In het bijzonder zal in eerste instantie de nadruk gelegd worden op het monitoren van de uitvoering van de nationale Anti-Corruptie Wet van 2017.
Mediateam
Het mediateam coördineert de contacten met alle media en is verantwoordelijk voor de social media activiteiten. Het team heeft een interactieve relatie met de overige teams.
Coördinatieteam Anti-Corruptie Burger Initiatief
Leon Brunings
Christa Zuiverloon
Monique Essed-Fernandes
Charles de Back
Egon Audhoe

OOK INTERESSANT
Geen officiële meldingen van personen met cyanide vergiftiging