Ingezonden| VHP: Offerfeest om beter mens te worden

GFC NIEUWS- Eid Ul Adha of het offerfeest valt samen met het einde van de hadj, de bedevaart naar Mekka.

Het feest wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim (Abraham), die bereid was zijn zoon te offeren voor Allah.

Het voornaamste doel van het offerfeest is om Allah te bedanken voor de weg die Hij heeft vrijgemaakt om Hem te kennen.

Offeren betekent in de islam niet alleen de bereidwilligheid om al je aardse belangen en je begeerten op te offeren omwille van de rechtschapenheid, maar ook de volledige onderwerping aan de wil van Allah.

Eid Ul Adha wordt gevierd met de nadruk op de liefde voor God en de naasten; het bezoeken van armen, vrienden, zieken en hen laten meedelen in het offer waarmee men God bedankt.

De Heilige Koran vermeldt dat het vlees noch het bloed God bereikt, maar het Godvrezende motief dat daaraan ten grondslag ligt. Met andere woorden: het offer is een symbolische uitdrukking waarbij een moslim zijn bereidheid verklaart om ook zijn eigen leven voor de zaak van God in dienst te stellen.

Het offerfeest moedigt zo de moslims aan om de voorbeelden van profeet Abraham en Ismaël te volgen en bereid te zijn alles te doen wat God van hen verlangt.

Moslims die het zich kunnen veroorloven, slachten op Eid ul Adha, een dier om de deugden van profeet Abraham en zijn familie te herdenken. Het vlees wordt verdeeld onder de armen, zieken en vrienden, als een feitelijk offer voor liefdadigheid.

De Islam is gestoeld op vijf zuilen, waarvan de Hadj er één is. Eenmaal in zijn/haar leven moet de moslim die daartoe lichamelijk en financieel in staat is, een hadj ondernemen.

Ter completering van de Hadj wordt op de laatste dag een dier geofferd. Het is echter niet zo dat je alleen door het slachten van een dier je offerplicht hebt vervuld.

Vertaald naar de dagelijkse praktijk betekent het: het betalen van de armenbelasting, je medemens helpen, goed zijn voor je buren, mensen in nood bijstaan.

Kortom het gaat er niet alleen om een dier te offeren, maar het gaat er om dat je door alle opofferingen een beter mens wordt teneinde je dienstbaar te maken voor je medemens.

Door het offeren wordt er een sterke, eeuwigdurende en inspirerende traditie getoond van ware levenskracht van jouw geloof, liefde, oprechtheid, gehoorzaamheid en nederigheid ten aanzien van Allah, dat moet het ultieme streven zijn van ieder mens.

We maken nu moeilijke tijden mee van diepe financieel- economische crisis in ons land. De crisis heeft een enorme impact op het leven van de samenleving.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) brengt al 70 jaar offer voor land en volk. Zij zal de strijd blijven voeren voor welvaart en welzijn van het volk. Laten we samen een beter Suriname maken, laten we samen Suriname redden.

De partij wenst de hele natie maar in het bijzonder de moslim broeders en zusters een gezegende Eid-Ul Adha toe, met veel spirituele kracht, zegen, reinheid en bescherming van de Almachtige.

Moge het gebed en het offer u verheffen tot een beter mens.

Eid Mubarak.

VHP

Overige berichten