fbpx

Ingezonden  |  Verzekeraars benadelen slachtoffers van verkeersongevallen

Steeds meer klanten worden de dupe van rancuneus handelen van verzekeringsmaatschappijen. Deze bedrijven beslissen tegen de verzekeringswet in om geen schade-uitkering te betalen aan benadeelden van verkeersongevallen.

Zij voelen zich hoger dan de wet en schromen er niet voor die te overtreden voor onterecht financieel voordeel. De maatschappijen beroepen zich op het toepassen van ‘gedeelde schade’, hetgeen nergens in de wet voorkomt. Dit wordt toegepast (bij disputen) wanneer partijen die betrokken zijn bij de aanrijding het niet met elkaar eens zijn wie de veroorzaker is.

Geboeftestreek

Het begrip ‘gedeelde schade’ houdt volgens de verzekeringsmaatschappijen in dat partijen zelf hun schade moeten dekken. Echter, dit begrip komt nergens voor in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen van 14 augustus 1979. Ook niet in de Blikschaderegeling van 1 maart 2018, noch minder in de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappijen.

Ook verzekeraars dienen zich te houden aan de wet.  Het is een geboeftestreek die zij toepassen om zichzelf te bevoordelen, want ze laten je keihard de verzekeringspremie betalen, maar ze weigeren aan hun wettelijke verplichting te voldoen. Indien de verzekerden het niet eens zijn met het besluit dat de maatschappij geen schade zal uitkeren, dan wordt die verwezen naar de rechter.

Onafhankelijk Instituut

Sinds de invoering van de blikschaderegeling lijken de maatschappijen de regels aan hun laarzen te lappen. Dit mag niet zo doorgaan, want de regels zijn er om nageleefd te worden. Wie beschermt ons als verzekeringnemers?

Het wordt tijd dat een onafhankelijk instituut wordt opgericht dat zich zal moeten bezighouden met het beoordelen wie in dispuutgevallen de veroorzaker is. Als betrokkene bij een aanrijding verwacht je een eerlijk en transparant proces bij het aanwijzen van de veroorzaker.

Die rol kan de verzekeringsmaatschappij niet vervullen, omdat zij zelf partij is en er alles aan zal doen om zo min mogelijk uit te betalen. Er moet uiteindelijk een veroorzaker en benadeelde worden aangewezen, zodat de schade van de benadeelde wordt gedekt. De wet is duidelijk wanneer de verzekeraar geen schade-uitkering hoeft uit te betalen. Bijvoorbeeld wanneer iemand zonder rijbewijs een aanrijding veroorzaakt.

Zolang er geen onafhankelijk bemiddelingsinstituut in het leven geroepen wordt, zullen verzekeringsmaatschappijen ongestoord door gaan met het duperen van de gemeenschap. Klanten betalen keihard hun verzekeringspremie. De wet verplicht ons daartoe. Ook de verzekeringsmaatschappij heeft plichten. Eén daarvan is het uitkeren van de schade welke veroorzaakt is door een van hun cliënten. Verzekeringsmaatschappijen bedenken soms allerlei streken om te ontkomen aan hun plicht.

auto 1 1 | GFC Nieuws

Foto 1: het voertuig van de tegenpartij, dat duidelijk over de as van de weg is.

auto 2 | GFC Nieuws
Foto 2: duidelijk is te zien dat een voorbijgaand voertuig op de berm moet om langs te gaan, vanwege het feit dat de tegenpartij over de middenas is. 
 
Klik op de foto’s voor vergroting

Gebeurtenis

Zelf ben ik slachtoffer geweest van het huidig mafia-achtig optreden van een verzekeringsmaatschappij. Mijn voertuig is op 15 september 2018 aangereden door een ander voertuig, nadat de tegenpartij op mijn rijhelft was beland.

De tegenpartij onderkende toen dat hij op mijn rijhelft terecht was gekomen, maar zegt dat hij op het moment van de botsing zijn voertuig tot stilstand had gebracht.

Op grond van het laatste trekt hij de conclusie dat hij dus niet de veroorzaker is. Ik ben vervolgens op 17 september naar mijn verzekeraar geweest (Parsasco). Ik heb daar foto’s overlegd en op basis daarvan ben ik verwezen naar Self Reliance, de verzekeraar van de tegenpartij.

De reden hiervoor is dat Parsasco de conclusie heeft getrokken dat de tegenpartij de veroorzaker is. Bij Self Reliance is op 17 september aangegeven dat deze zaak door een speciale commissie bekeken zou worden. Medio november (na 2 maanden) ben ik opnieuw naar Self Reliance geweest, omdat het mij bevreemde dat ik na zolang nog niet was geïnformeerd over het besluit.

Oplichting

Enkele dagen later werd ik gebeld met de mededeling dat er besloten is dat het een ‘gedeelde schade’ is en dat partijen dus hun eigen schade moeten dekken. Ik heb toen gevraagd op basis waarvan het besluit is genomen. De medewerker van Self Reliance gaf aan dat het besluit is genomen op basis van de reactie vanuit Parsasco.

Ik heb toen aangegeven dat die bewering van Self Reliance niet op waarheid berust, waarna de medewerker terugkwam op zijn verklaring. Hij zei vervolgens dat Parsasco niet heeft gereageerd op de mail die hij had verzonden naar het bedrijf. Ik gaf aan dat zijn werkwijze niet correct is.

Hij stelde daarop voor dat ik weer naar Parsasco stapte, omdat het besluit nog niet definitief zou zijn. Bij Parsasco is er ter plekke contact gemaakt met Self Reliance, die aangaf bij haar standpunt te blijven omdat de tegenpartij ook bij zijn standpunt blijft.

Dit is een grove leugen van Self Reliance. De tegenpartij is een buitenlander en heeft expliciet gevraagd bij het indienen van de zaak bij Self Reliance, dat het bedrijf mij contact voor de afhandeling van de zaak, omdat hij niet bereikbaar is. Hij heeft dus ook geen contactnummer achtergelaten voor Self Reliance.

Als trouwe verkeringsnemer komt dit pijnlijk over. Een gerenommeerd bedrijf dat grove leugens verzint en klanten oplicht.

Fariel Menso

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden; de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.
Artikel plaatsen? Misschien zijn deze tips handig voor u!