fbpx

Ingezonden| Verklaring in verband met 47-jarig bestaan BEP

GFC NIEUWS- De politieke partij Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) heeft deze week haar 47-jarig bestaan in een aangepaste sfeer herdacht. Dit, gelet op de maatregelen rond Covid-19.
Op 29 april 1973 is de BEP, als gevolg van fundamentele verschillen van inzichten voor wat betreft de denkrichting/ideologie die de PBP zou moeten volgen, opgericht.
De BEP is historisch bekeken een fragmentatie van de PBP. Aan de ene kant stonden de conservatieven, voor een groot deel de ouderen en aan de andere kant de progressieven die voor het grootste deel uit jongeren die gemiddeld betere scholing hadden. De meeste onderwijzers met een binnenland achtergrond, maakte deel uit van de voornoemde progressieve groep.
Het primaire focusgebied van de BEP was bij de oprichting, het binnenland van Suriname, zulks omdat in dat deel van het Surinaamse grondgebied, het meest werd en wordt bewoond door mensen met de meeste ontwikkelingsachterstanden in elk opzicht. Hierdoor is de terminologie ‘gemarginaliseerden’ van toepassing op de groepen die in de achterstandsgebieden wonen. De BEP heeft als basisdenkrichting de ‘Regionale Ideologie’, kort genoemd, de RI. De RI herbergt in zich, de sociaaldemocratische principes.
Deelname aan algemene en vrije verkiezingen
De nieuwe en jonge politieke partij BEP, heeft voor de eerste keer als zelfstandige partij deelgenomen aan de verkiezing van 19 november 1973. Dit amper zeven maanden na de oprichting. De pogingen om in pre-electorale verband met de PNP de verkiezing in te gaan, is faliekant mislukt mede als gevolg van de bevoogdende houding die de PNP tentoonstelde aan de onderhandelingstafel.
De BEP heeft toen zelfstandig deelgenomen aan de verkiezing, met de opmerking dat enkele personen, waaronder de heer Henk van Ommeren, als lijsttrekker op de kandidatenlijst van de BEP in Paramaribo prijkte. De moedige daad om ondanks alle tegenslagen en onervarenheid met het verkiezingsgebeuren, toch als zelfstandige partij deel te nemen aan de verkiezing van 1973, wordt door de BEP als een historische daad ervaren. Dit niettegenstaande het feit dat er geen zetelwinst behaald is. De kandidaat van Brokopondo bij die verkiezing, was de toenmalige voorzitter de heer Bill Eugene Pryor die op enkele stemmen na, de zetel is misgelopen.
Het is ook de kandidaat van Marowijne, de heer Petrus Domini, niet gelukt om de zetel in dat kiesdistrict te behalen.
In 1977 ging PBP en de BEP in combinatie verband en wel onder de naam ‘Wi Eigi Busnengre Partij de verkiezing in. Ook bij deze verkiezing behaalde de BEP geen zetel. In 1980 zou vervroegde verkiezing worden gehouden. De BEP was een pre-electorale bundeling aangegaan met de Volkspartij. De verkiezing ging niet door vanwege de machtsovername van 1980 door de militairen.
In 1987 werd de BEP gereactiveerd. Met name de jongeren van toen, verenigd in het Ondersteuning comité voor de Ontwikkeling van het Binnenland (OCOB) hebben na analyse ervoor gepleit, dat er geen kandidaten werden aangesteld in zogenoemde oorlogsdistricten. De afspraak met de NPS voor de invulling van de ministerspost Districtsbestuur en Decentralisatie thans Regionale Ontwikkeling werd niet nageleefd.
In 1991 nam BEP en PALU het initiatief om een pre-electorale bundeling te vormen. De HPP, Pendawalima, PSV, DA en OPDA sloten zich aan. Helaas vielen PALU en PSV vroegtijdig uit de boot.
De BEP verwierf in die bundeling drie zetels. De heren Bill Pryor, Marcel With en wijlen Ronnie Pansa, waren de parlementariërs van de BEP in DNA.
Bij de verkiezingen van 1996, verwierf de BEP één zetel in de persoon van de voorzitter, Caprino Alendy in DA’91 verband. In 2000 werd Cornelis Kanalie gekozen als parlementariër van de BEP in Brokopondo in DA’91 verband.
Vanaf de afsplitsing van de ABOP in 1990 van de BEP, is de BEP bezig geweest herenigingspogingen richting ABOP te ondernemen. Het zou pas in 2003 lukken om een samenwerkingsprotocol (het protocol van UNIQUE) te tekenen met ABOP. Kort daarna werd SEEKA-deel van het protocol.
A-Combinatie werd een feit. Bij de verkiezingen van 2005 kreeg A-Combinatie vijf zetels waarvan de BEP vier zetels en ABOP één zetel. BEP zou evenals ABOP voor het eerst regeer verantwoordelijkheid krijgen.
In 2010 behaalde A-Combinatie zeven zetels, waarvan vier voor de BEP en drie voor de ABOP. De prognose was minimaal negen zetels. Vanwege het bekende ‘laat is laat’ fenomeen, is de prognose lager uitgepakt. Op deze jaardag van de BEP zal niet nader worden ingegaan op het ontstaan van het voornoemde fenomeen.
Historische overwinning bij de komende verkiezing
Na een periode van neergang qua leden aantal en interne bestuurlijke perikelen, maakt de BEP thans een zichtbare groei door de afgelopen twee jaar. Leden die de partij de rug hadden toegekeerd, zijn in groten getale weer thuis. Ook doet een positieve ontwikkeling zich voor, dat grote groepen millennials zich spontaan aanmelden bij de partij.
De betrouwbaarheid en principes van de partij, zijn elementen die meewerken aan de positieve ontwikkeling van de partij. Het zijn ook deze ingrediënten, die garantie bieden voor het behalen van een historische overwinning bij de aanstaande verkiezingen. Historisch, omdat het de eerste keer zal geschieden, dat de BEP op eigen kracht zetels gaat behalen.
Zoals eerder gesteld is op het nippertje niet gelukt om op eigen kracht zetels te verwerven. BEP’ers aller landen verenigt u want eenheid maakt macht.
Voorzitter
Ronny Asabina

BEKIJK OOK
Schietpartij te Waka Pasi, een persoon gewond