fbpx

Ingezonden| Vaderdag 2020, Covid-19 en Wereld Yoga Dag

GFC NIEUWS- Zondag 21 juni is het Vaderdag, een bijzondere dag ter ere van vaders, waarbij stilgestaan wordt bij hun vaderschap, vaderlijke plichten en de invloed van vaders in de samenleving.
Vermeldenswaard is dat pas in 1972 president Richard Nixon bekendmaakte dat Vaderdag valt op de derde zondag van de maand juni en een officiële Amerikaanse feestdag is. Sindsdien is Vaderdag over de hele wereld een populaire feestdag.
Niet alleen van moeders, maar ook het belang van de betrokkenheid van vaders is minstens zo belangrijk. Het gaat hierbij om de fundamentele kwaliteit van de relatie tussen vader en kind. Vaderdag heeft verschillende aspecten. Verwennen van vaders is daar een van. Vaderdag is niet alleen bedoeld voor vaders, maar ook voor alle mannen die functioneren als een vaderfiguur.
Hun gedrag, hun normen en waarden, geven richting aan hoe kinderen in het leven zullen staan. Kinderen rekenen op de onvoorwaardelijke liefde van hun vader. Dat geeft zekerheid, rust en een veilig gevoel. Dat creëert een veilige thuishaven waar zij zich mentaal, moreel en spiritueel kunnen ontwikkelen.
Als die gewaarborgd is, dan ontstaat van daaruit de ruimte en de mogelijkheid voor vaders om meer te zorgen en meer te investeren in hun kinderen. Dat vergt van vaders dat ook zij zichzelf blijven ontwikkelen. Deze uitdaging is heden ten dage niet gemakkelijk voor vaders. Traditioneel waren het de vaders die voor het gezinsinkomen zorgden.
De tijden zijn veranderd. Steeds meer gezinnen zijn nu afhankelijk van het inkomen van beide ouders, vaak door meerdere jobs tegelijkertijd. Een bittere noodzaak, omdat zichzelf respecterende vaders hun hand niet willen ophouden voor een voedselpakket. Daarenboven is Covid-19 erbij gekomen en deze maatregelen hebben weer eens een negatief effect op de economie en dus ook op de inkomens van vaders. Ook raken sommige vaders hun werk kwijt door de coronacrisis. Scholen zijn dicht, markten gesloten en supermarkten zijn op gezette tijden geopend. De verarming is onafwendbaar.
Tegelijkertijd staat de VHP stil bij 21 juni de dag waarop de Verenigde Naties (VN) 21 juni hebben uitgeroepen tot Internationale Yoga Dag, die dit jaar samenvalt met Vaderdag.
Beste vaders, dit is geen toeval. Sinds de komst van het coronavirus maar een paar maanden geleden, ziet het leven er ineens totaal anders uit. Corona domineert het nieuws, sociale bijeenkomsten en culturele activiteiten zijn afgelast, restaurants en cafés zijn gesloten, artsen, verpleegkundigen en virologen draaien overuren, wie kan werkt thuis, en buiten de deur houden we afstand van elkaar. De meesten van ons zijn gelukkig (nog) niet ziek (geweest), maar er zijn helaas ook vaders overleden aan het virus.
Het is bekend dat Yoga je flexibel houdt, het brengt je lichaam in een staat van rust en herstel. Dit stimuleert het parasympatische zenuwstelsel, waardoor het immuunsysteem wordt versterkt. Daardoor is men minder vatbaar voor ziektes en bacteriën – iets wat we goed kunnen gebruiken in deze tijd.
Bij de beoefening van yoga kan men meer ontspannen en daarmee een eventuele strijd met het virus beter aan gaan. Yoga houdingen en ademhalingsoefeningen kunnen je lichaam op vele manieren helpen ontspannen en versterken. Met speciale ademhalingsoefeningen kan je zelfs het immuunsysteem versterken.
Beste vaders, deze oefeningen vragen heel veel van ons aanpassingsvermogen, zij het van de één wat meer dan van de ander, afhankelijk van wie je bent en de situatie waar je je in bevindt. Een ding staat vast: Goed functionerende longen en nieren zijn belangrijk tegen het coronavirus.
De partij wenst daarom het hele Surinaamse volk, maar in het bijzonder alle vaders, een zinvolle combinatie van Vaderdag en Yoga beoefening toe.
De VHP heeft respect en waardering voor al die vaders die zich onvermoeibaar blijven inzetten voor gezin en kinderen.

BEKIJK OOK
Klant gaat ervandoor met geldtrommel winkelier