Ingezonden| Terugblik op schooljaar 2019 (slot)

GFC NIEUWS- Gemiddeld eindresultaat vwo en havo circa 1.6% hoger dan in 2018. De resultaten direct geslaagden voor zowel vwo als havo zijn verbeterd ten opzichte van 2018 met een stijging van precies 3.5% voor elk van de onderwijsniveaus.

De eindpercentages echter (na herexamen) zijn toegenomen met minder dan 2% ten opzichte van 2018. Er is wel een groot verschil in de hoogte van de landelijke slaagpercentages.

Havo heeft een percentage direct geslaagden van 47.5%. Vwo heeft hogere slaagpercentages. Dit onderwijstype is goed voor 67% direct geslaagden.

Traditioneel presteert vwo aanmerkelijk beter dan havo. Vwo heeft naar omstandigheden een acceptabel eindresultaat (na herexamen) van 73.6% terwijl zulks voor havo slechts 53.5% bedraagt.

Vwo vertoont ook opvallende schommelingen in slaagpercentages. In 2016 was vwo goed voor 64% direct geslaagden. In 2017 was er een aanzienlijke terugval.

Het landelijk resultaat direct geslaagden dook naar 54% en na herexamen was het eindresultaat opgelopen tot 69%.

In 2018 trad er een opmerkelijk herstel op met een sprong voorwaarts naar 64% direct geslaagden. Dat is exact hetzelfde resultaat als in 2016. Het percentage direct geslaagden vwo is in 2019 licht gestegen naar 67.5 en dat is het beste resultaat in 4 jaar.

Overzicht direct geslaagden vwo 2019. (Bron: IVOS)

Excellent presterende scholen

Het Arthur Alex Hoogendoorn Atheneum (AAHA), een particuliere vwo-school, heeft met 87.3% het beste resultaat direct geslaagden behaald. In 2018 was het eindpercentage zelfs opgelopen tot 96. In de afgelopen 8 jaar schommelde het eindresultaat (na herexamen) tussen 92 en 100%.

In 2013 zijn alle kandidaten van AAHA geslaagd en de school heeft toen ‘de Hakrinbank VOS School Excellence Award’ in de wacht gesleept. Overigens had het AAHA in 2017 het hoogste eindpercentage namelijk 94% gevolgd door de Scholengemeenschap Tamanredjo met 67% en het J. C. de Miranda Lyceum haalde 75.

Scholengemeenschap Nickerie is goed op weg om zich (duurzaam) te nestelen in de hoogste regionen. Deze school heeft net zoals in 2018 een uitstekend resultaat weten te boeken. Het percentage direct geslaagden vwo is 83.7 en het eindresultaat is 89.5% in 2019.

Ook Scholengemeenschap Sanatem Dharm laat van zich spreken met een resultaat van 83.6 en 91.8% voor respectievelijk direct geslaagden en eindpercentages (data MinOWC). Dat is een prachtig resultaat.

Wat de dagscholen betreft kan opgemerkt worden dat er ook scholen zijn die ups en downs in prestaties vertonen. AMS had in 2018 een resultaat van 53% direct geslaagden maar heeft in 2019 een score van 70.4% gerealiseerd. Dat is een sprong voorwaarts van 17.4%.

Ewald Meyer Lyceum heeft in 2019 een resultaat behaald van 66.8% direct geslaagden, terwijl zulks 71% was in 2018. Het eindresultaat 2018 (na herexamen) liep zelfs op tot 81%. Dat was het 3e beste resultaat van alle vwo-scholen in 2018.

Het eindpercentage geslaagden van Ewald Meyer Lyceum is teruggelopen naar 76.9 in 2019.

De avondopleidingen hebben over het algemeen een onbevredigend resultaat en dat behoeft aparte beschouwing

Samenvattend

Vergelijking resultaat 2019 en 2018

1. De gemiddelde schoolresultaten voor glo, havo en vwo zijn in 2019 enigszins gestegen in vergelijking met 2018. Mulo scoort 1 procent minder met een percentage direct geslaagden van 50%, maar het eindresultaat is met 60% identiek als in 2018.

Het eindresultaat (na herexamen) vwo is 1.6% hoger dan in 2018 terwijl zulks voor havo 1.5% bedraagt. Dat is een bescheiden stijging maar vwo scoort 20% hoger dan havo.

2. Er zijn schommelingen in slaagpercentages van onderwijsinstellingen maar er zijn ook scholen die reeds jaren aanvaardbare resultaten boeken. De opdracht is om te achterhalen wat de succesformule is van de excellente scholen.

3. Uit de beschikbare data valt op te maken, dat er een vast patroon is van stijging en daling van de gemiddelde slaagpercentages. Overigens blijkt niet dat er in een bepaald jaar, over de gehele linie (alle onderwijsniveaus) goed of slecht wordt gescoord.

In het jaar 2017 was het gemiddeld resultaat direct geslaagden voor vwo 10% lager dan in 2016 en ook exact 10% lager dan in 2018, terwijl de score voor havo (43-44%) vrijwel identiek was. Het landelijk resultaat voor de glo-toets was in 2017 juist veel hoger dan in 2018.

De uitdaging is om de kernoorzaken te detecteren, succesfactoren te identificeren en doelgerichte maatregelen te nemen.

Ivan Fernald

Hij was twintig jaar directeur van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO) en was minister van 2005-2010 in het kabinet van president Venetiaan.

Van 2011- 2016 vervulde hij de functie van manager bij RPBG en had de leiding van ‘Suriname Information Technology Training’ (NV SITT). Van 2013- jan 2017 was hij coördinator van het wetenschappelijk bureau van de NPS.

Fernald is momenteel parttime docent op het Instituut voor Opleiding van Leraren. Er zijn in de afgelopen jaren 34 artikelen van zijn hand verschenen waarbij onderwijs in relatie wordt gebracht tot nationale ontwikkeling.