fbpx

Ingezonden: Suriname ontvangt USD 160 per kuub exporthout

GFC NIEUWS- In een lokaal dagblad verscheen op 24 januari een artikel waarin kritiek op de houtkap in Suriname door Erlan Sleur, voorzitter van Stichting Probios wordt geleverd.
Hij geeft aan dat er sprake is van leegroof, geringe verdiensten voor Suriname en de Staat, geen werkgelegenheid voor Surinamers, slechte arbeidsomstandigheden, illegaliteit en schade aan ons wegdek door houttransport.
Het is erg gewaagd als mensen uitspraken doen die gebaseerd zijn op een deel van de feiten. Het zou goed zijn als Sleur een beeld had gegeven over hoeveel bedrijven actief zijn, hoeveel Surinaamse en hoeveel buitenlandse bedrijven, hoeveel werknemers en contractors totaal in dienst zijn, hoeveel hiervan Surinamers zijn, hoeveel vierkante kilometers kaal gekapt is etc. en welke bedrijven zich schuldig maken aan de door hem geuite kritiek. Door zijn generaliserende opmerkingen worden alle bedrijven en de gehele sector zwart gemaakt.
Ons land heeft een oppervlak van 16,4 miljoen hectare. Ons bosoppervlak is 15,2 miljoen ha (93%). Hiervan wordt 4,5 miljoen ha gebruik voor houtproductie.
Per kuub export hout, wordt in Suriname usd 160 uitgegeven. Dat wil zeggen dat bij een export van bijvoorbeeld 1 miljoen kuub hout, dat in en aan Suriname 160 miljoen U- dollars wordt uitgegeven.
De houtexport vanuit Suriname, indien volgens de regels, kan een continue inkomstenbron voor ons land betekenen.
Naast de diversificatie, waarbij gestreefd wordt naar verbreding van ons productiepotentieel, zou het proces van waardetoevoeging een behoorlijk ‘s lands inkomen bewerkstelligen. Hier schuilt er een hoog economische potentieel voor Suriname.
Het is dus pertinent onjuist dat Suriname slechts USD 12,50 per kuub hout bij de export van hout verdient. De kostprijs van 1 kuub hout is minimaal USD 160 FOB. Dat wil zeggen dat deze USD 160 per kuub wordt uitgegeven in Suriname aan werknemers, contractors en overheid.
Het zou gebalanceerder zijn als de voorzitter van Probios ook melding had gemaakt van bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo heeft het Surinaams bedrijf Green Wood World zelf geïnvesteerd in watertransport, waarbij een weg van bijkans 20 km en een kade is aangelegd, loaders, boten en pontons zijn aangekocht en personeel en contractors zijn ingehuurd. Ook is zij bezig met het opzetten van een houtverwerkingsbedrijf.
Het is productiebedrijven duidelijk dat waardetoevoeging meer inkomens zal genereren. Echter, vertragende factoren als beschikbaarheid van kundig kader (hoog, midden,lager) adequate infrastructuur, onze welbekende bureaucratie, moeten opgelost worden.
Een goed geïnformeerde overheid zou van de belemmerende factoren op de hoogte moeten zijn en haar termijnen, regelgeving en beleid moeten versoepelen. In feite zou zij actief moeten faciliteren.
Als de houtsector haar kinderziekten heeft overwonnen, dan kan Suriname zich verheugen op een extra verdiener en een duurzame en tijdsbestendig industrie.
Green Wood World N.V.

BEKIJK OOK
Verdachten aangehouden voor mislukte aanslag op gerechtsgebouw