Ingezonden| Suriname kan nog welvarend worden

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) weet dat Suriname nog steeds rijk en welvarend kan worden, als de leidinggevenden ophouden om elk probleem als een spijker te zien, die met een hamer weggewerkt kan worden.

Suriname is heel erg rijk qua grondstoffen, maar Venezuela ook. Venezuela heeft een van de grootste oliereserves in de wereld, maar een munteenheid waar men niet eens toiletpapier voor wil inruilen.

Dit fenomeen van een grondstoffen rijk land, dat ondanks die rijkdommen in de grond, arm blijft, is heel normaal. Het komt veel in Afrikaanse -en Zuid-Amerikaanse landen voor, waar de grondstoffen in de bodem, niet vertaald worden naar verhoogde inkomsten en welzijn voor de inwoners van dat land.

Dit fenomeen wordt de “Resource Curse” genoemd en is het logische gevolg van een vader des land, die niet met de bronnen van zijn kinderen om weet te gaan.

Het probleem van de Resource Curse duikt op in landen waar de leiders onvoldoende visie hebben, om hetgeen in de grond zit te vertalen naar welzijn voor hun burgers.

Als de huidige bureaucratische en ouderwetse ontwikkelingsbenadering van ons land niet veranderd, zal Suriname arm blijven ongeacht hoeveel olie wij voor de kust vinden. Want zoals elke goede vader weet, kan je niet meer uitgeven dan dat je verdient.

Om Suriname rijk en welvarend te maken, moeten wij een kleinere overheid, met veel minder bureaucratie en goed betaalde banen in de particulier sector creëren.

Deze Vaderdag roept de ABOP alle mannen op, om hun plaats als verantwoordelijke en zorgzame vader in te nemen, zodat onze Surinaamse kinderen opgroeien tot gezonde, zelfstandige Surinaamse burgers.

De ABOP wenst elke Surinamer een prettige Vaderdag toe.

ABOP

Overige berichten