Ingezonden: Surinaamse Karate Associatie corrigeert misstanden niet

Op vrijdag 7 juni heeft de Surinaamse Karate Associatie een evaluatievergadering gehouden voor schoolhouders naar aanleiding van zeer kritische opmerkingen in de media.

Er hadden zich tijdens het Dangradenexamen van 5 mei ernstige onregelmatigheden voorgedaan. Zeer opmerkelijk was daarbij dat zonder opgaaf van redenen de twee meest ervaren examinatoren; te weten: Shihan Willem Feller (8e dan) en Shihan Cecil Tirion (7e dan) werden bedankt als lid van de examencommissie.

Naderhand is gebleken dat Wilfred Burgos, voorzitter van examencommissie, door deze actie alle ruimte kon krijgen om alles volledig naar zijn hand te zetten. De beoordeling van kandidaten (niet van de school van Burgos) die hard hadden getraind voor dit examen vond op deze wijze niet op een eerlijke, objectieve wijze plaats.

Tijdens de evaluatievergadering van 7 juni hebben verschillende leden hun ontevredenheid niet onder stoelen of banken gestoken. Duidelijk is naar voren gekomen dat de statuten van de bond niet of nauwelijks correct worden gehanteerd. De indruk werd gewekt dat de voorzitter van de Dangradencommissie eigenmachtig bestuursleden mag benoemen en ontslaan (met medeweten van het bestuur van de SKA (bewust of onbewust).

Betrokkene trad op als een soort eigenaar van de Dangradencommissie. Overigens wordt deze opvatting nergens in de officiƫle statuten van de bond ondersteund.

Nadat de verschillende sprekers hun ongenoegen over het gebeurde tijdens de Dangradenexamens van 5 mei naar voren hadden gebracht, ging de leiding van de SKA gewoon over tot de orde van de dag. Op geen enkele wijze werd aangegeven hoe er corrigerend zal worden opgetreden, zodat zulke uitglijpartijen zich niet meer voordoen.

De verschillende benadeelden kijken nog steeds uit naar de manier waarop het bestuur van de SKA zal ingrijpen in deze voor de sport onsmakelijke kwestie.

Indien de te nemen maatregelen uitblijven, zullen de gewone leden van de bond zelf het initiatief moeten nemen tot het gezondmaken van de steeds verder afglijdende Surinaamse Karate Associatie.

Cecil Tirion

Naar meer berichten...

Naar meer berichten...