fbpx

Ingezonden: Stilstaan bij 157 jaar Keti Koti

GFC NIEUWS- Vandaag herdenken wij 157 jaar afschaffing van de Nederlandse slavernij en tegelijkertijd vieren wij de bevrijding van de Surinaamse gemeenschap.
De immigratie van Chinezen, Brits Indiërs en Javanen was het directe gevolg van de afschaffing van de slavernij. De omstandigheden waarin deze immigranten terechtkwamen was veel vergelijkbaar met die van de slaven gebaseerd op exploitatie, vernedering en uitbuiting.
Jammer genoeg heeft het Nederlandse Kabinet nooit officieel haar excuses aangeboden voor het slavernijverleden, wij van SHI vinden dat de vernedering en uitbuiting gecompenseerd moet worden. De Nederlandse regering moet de verantwoordelijkheid nemen.
Op de Keti Koti-dag wordt er stil gestaan bij de sporen die de Nederlandse slavernij en het koloniale verleden op ons persoonlijk leven heeft achtergelaten. De fysieke ketenen hebben plaatsgemaakt voor sociale en maatschappelijke ketenen, waarvan het ontkennen inmiddels geen zin meer heeft.
Het gedenken betekent ons te verzetten tegen elke vorm van de slavernij in ons zelf, in onze samenleving.
Dit doen we door verschillende activiteiten, waarin het samenkomen van mensen van verschillende kom af centraal staat.
De pijlers van de activiteiten is onder andere: het delen van ervaringen; het luisteren naar elkaar; het reflecteren van elkaars persoonlijke ervaringen en gevoelens; het samen bidden (op welke wijze dan ook); het samen lachen; het samen eten; het samen wandelen; het samen dansen, omdat dat de Surinamers bindt.
Daarom is de Keti Koti-herdenking en viering van ons aller bevrijding van onschatbare waarde voor de totale Surinaamse gemeenschap.
De Stichting Hindostaanse Immigratie (SHI) feliciteert alle bevolkingsgroepen die destijds naar Suriname zijn gebracht met de viering van de bevrijding van onze voorouders.
Stichting Hindostaanse Immigratie

BEKIJK OOK
Deuren supermarkten Pater Weidmanstraat om half twee in de ochtend nog open, stootgroep politie Paramaribo treedt op