Ingezonden| Stichting Opète ‘de natuur-en milieuorganisatie in Suriname’

GFC NIEUWS- De biodiversiteit in Suriname gaat al jaren achteruit.

Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Je kunt je bijna niet voorstellen hoe belangrijk onze bossen zijn voor mensen, dieren in feite de hele planeet.

Ter behoud van onze biodiversiteit, als bron van medicijnen, als waterbron voor onze inwoners en als de longen van de aarde.

Toch worden er elke seconde 169 bomen gekapt in het Amazone gebied. Als onze bossen worden gekapt of door goudwinning worden vernietigd, zit er vaak niets anders op dan verhuizen voor mens en dier.

Zo jagen we de inheemsen uit hun oorspronkelijk leefgebied en brengen we onze dieren tot uitsterven. Maar ook de bescherming van onze kuststreek, de mangrove hebben onze aandacht.

Opète wil onze natuur in de ruimste zin van het woord beschermen, door samen met belanghebbende en relevante stakeholders oplossingen te bedenken en onze bevolking bewust te maken van de bedreigingen.

Naast het beschermen van onze natuur, houden wij ons ook met het milieu, en dan met name de enorme milieuvervuiling in ons land.

Plastic, asbest, kwik, gebruik van pesticide, afval verbranding actuele onderwerpen die onze aandacht verdienen. Hoe gaan we hiermee om in ons degelijks leven en hoe zorgen we ervoor dat mensen een bewust keuze maken?

We richten ons ook op bedrijven om te kiezen voor mensen, klimaat en milieu in plaats van alleen zoveel mogelijk winst. Door duurzaam en eerlijk te werken profiteren we allemaal. Dit betekent dat bedrijven goed zorgen voor hun werknemers, voor hun omgeving (de natuur en het milieu) en voor het klimaat.

De Stichting is de plek waar we uitwaaien naar goede dingen; de stichting ondersteunt de orga’s die al iets doen maar dan de onderliggende reden, de oorzaak van het probleem.

Er kunnen dan meerdere organisaties zijn die met hetzelfde thema bezig zijn, zoals watervervuiling (kwik, pesticide).

De stichting heeft niets nodig van organisaties, maar geeft aan organisaties.

En als laatste zijn we een informatiepunt voor alle burgers met betrekking tot onze natuur en het milieu. Op basis van onze kennisbank zijn we instaat gevraagd en ongevraagd informatie te verstrekken over relevante onderwerpen binnen onze aandachtsgebieden.
Missie
We geloven dat een groene, duurzame wereld nodig, beter en haalbaar is. Wij streven naar een goed leven voor alle mensen op aarde, nu en in de toekomst. Dat is leven met respect voor de natuur en zeggenschap over onze leefomgeving. Voor die verandering moeten we de Surinaamse gemeenschap en het bedrijfsleven voorzien van actuele informatie en bewustwording kweken.

We stellen grote milieuproblemen aan de kaak en stimuleren duurzame oplossingen door wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, lobby, demonstraties en vreedzame en inventieve confrontaties.

Daarnaast willen wij een platform zijn waar alle Surinamers terecht kunnen voor hun vragen, onduidelijkheden en/of milieu overtredingen en natuur vernietiging.

Visie

Bescherming mens en dier door:

• Gezonden bossen [behouden van 93% bosdekking van Suriname]
• Uitbannen giftige stoffen en plastic gebruik
• Schone oceaan en rivieren
• Beschermen drinkwater voorziening
• Bescherming tegen klimaat verandering
• Kustvlakte beschermen
• Verantwoord ondernemen
• Ecosysteem diensten
• Kustvlakte
• Wetlands

Structuur

Opète heeft een organisatiestructuur die zich, afhankelijk van de actuele onderwerpen desgewenst aanpast.

Periodiek wordt in gezamenlijkheid besloten, of op basis van een vraag vanuit de gemeenschap en ‘emerging issues’ welke onderwerpen aandacht behoeven en daarvoor zullen allianties aangegaan worden met deskundigen uit het veld, de universiteit, bedrijfsleven en de overheid.

Vanuit Opète zal er samen met de deskundige een projectgroep worden geformeerd die, afhankelijk van het onderwerp, een wisselende samenstelling kan hebben.

Stichting Opète

Overige berichten