fbpx

Ingezonden| Stel Hoefdraad in staat van beschuldiging

GFC NIEUWS- Met het in verzekering stellen van een tweede persoon in de kwestie van malversaties bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is het duidelijk dat het Openbaar Ministerie redenen heeft gevonden om dieper te graven.
Inmiddels is ook naar buiten gekomen dat de ex-governor Robert van Trikt bewijzen heeft dat Gillmore Hoefdraad van alles op de hoogte zou zijn.
Tot ergernis van velen heeft in 2016 Hoefdraad ook al verklaard dat hij niet op de hoogte was van de financiële chaos die er toen heerste. Onder andere zouden de monetaire reserves tot een diepte punt zijn gedaald.
Ook de eigen NDP-fractieleden, waaronder Misikaba en Abdoel overwogen toen stappen tegen hem omdat Hoefdraad als Governor van de CBvS wel op de hoogte was van en zelfs verantwoordelijk voor het monetaire beleid.
En nu ook zou hij als minister van Financiën wel op de hoogte moeten zijn geweest van het contracteren van de Belgische consultant Clairfield voor diensten op het financiële vlak. De aankoop van een veel te duur en overgefactureerd vervoermiddel zou hebben plaatsgevonden waarbij ontheffing van invoerrechten is verleend door het ministerie van Financiën.
Hoe wist de minister van Financiën daar dan niets van af? De Procureur-Generaal had allang het verzoek moeten hebben ingediend om minister Hoefdraad in staat van beschuldiging te laten stellen door DNA.
Bankwet
Ook volgens de Bankwet zou Hoefdraad op de hoogte moeten zijn van wat de ex-governor deed. In een groot aantal zaken is volgens de Bankwet goedkeuring van de minister vereist alvorens de governor over kan gaan tot uitvoering. Volgens de Bankwet moet de governor goedkeuring van de Minister krijgen om bijzondere reserves te vormen. “Stortingen in en onttrekkingen aan deze reserves behoeven ook de goedkeuring van de Minister” (artikel 6).
Ter coördinatie van de monetaire- en financiële politiek van de Regering en de politiek van de Bank en “het voeren van een eensgezinde gedragslijn” op dat vlak moet de Minister overleg voeren met de governor van de CBvS.
Indien een verschil van mening bestaat moet dat schriftelijk worden vastgelegd (Artikel 24). De Minister, in overleg met de president van de Bank en de raad van commissarissen, moet voorts de regelen vaststellen, welke nodig zijn om de ten uitvoerlegging van de Bankwet mogelijk te maken.
De hele Bankwet ademt dus de sfeer uit van dat de twee monetaire autoriteiten in het land, te weten de minister van Financiën en de governor, constant in overleg met elkaar moeten zijn met betrekking tot de monetaire situatie in het land en het reilen en zeilen binnen de CBvS.
Indien dat nu niet is gebeurd, of op het vlak van de Kasreserves, of op het financiële vlak zoals het aantrekken van consultants is niet alleen de Governor verantwoordelijk, maar ook de Minister van Financiën. Minimaal zou ook de Minister van Financien in gebreke zijn en de Bankwet niet hebben nageleefd.
Erg verdacht
Alle schuld schuiven in de schoenen van de ex-governor van Trikt is erg verdacht. Indien de ex-governor zich niet aan de Bankwet heeft gehouden, zouden zowel de minister als de RvC allang al aan de bel moeten hebben getrokken volgens de Bankwet en niet zolang moeten hebben gewacht.
Inmiddels heeft de managing directeur van Clairfield Belgium reeds verklaard dat tussentijdse rapportages ook naar Hoefdraad gingen. En is reeds naar buiten gekomen dat de ex-governor zegt bewijzen te hebben dat Hoefdraad op de hoogte was van het contract met Clairfield.
Gezien het hierboven staande lijkt het ons niet meer dan logisch dat de minister van Financiën ook in staat van beschuldiging moet worden gesteld.
De vraag bij dit alles is waarom alles op de schouders van de ex-Governor wordt geschoven. Ook de president heeft inmiddels verklaard dat van Trikt zich zou hebben “verstout aan ernstig plichtverzuim’.
Moet van Trikt inderdaad hangen om zijn uitspraak “vraag het maar aan de president”, die van Trikt als antwoord gaf toen journalisten hem vroegen waar de goedkope dollars vandaan kwamen?
Of waren het de grote belangen waar de CBvS aan zou komen toen het voornemen om de cambio’s te sluiten bekend werd gemaakt?
Is het daarom dat de acties van de regering zich nu beperken tot slechts het sluiten van zogenaamde “illegale cambio’s”?
Beleid grondig wijzigen
Ondertussen gaat de legale “Chotelal” cambio door met het verkopen van goedkope (illegale?) dollars. Heeft de regering nog niet geleerd dat de koers omlaag brengen op deze wijze dweilen is met de open kraan?
Bovendien gaat het vertrouwen in het regeerbeleid verder verloren met een beleid waar partijtoppers en partijvrienden worden bevoordeeld en zich verder verrijken terwijl het volk en met name de NDP-achterban zoet gehouden worden met voedselpakketten.
De prijzen in de winkels zullen ook niet dalen als partij-gelieerde importeurs “invoerrechten vrij” hun gang kunnen gaan over de ruggen van het volk.
Stabilisatie zal slechts komen na het vervangen van verantwoordelijke beleidsmakers voor de zeer amateuristische bedrijfsvoering binnen de CBvS en het fundamenteel omgooien van het regeerbeleid.
PALU

BEKIJK OOK
eGA presenteert voorstellen aanpak digitalisatie