fbpx

Ingezonden: Sport en Jeugdzaken in Suriname

GFC NIEUWS- Als jeugdvertegenwoordigers c.q. CARICOM jeugdambassadeurs hebben wij deelgenomen aan de hearings georganiseerd door de vier politieke partijen VHP, ABOP, NPS en PL die waarschijnlijk de nieuwe regering zullen vormen.
Tijdens deze hearings is er in voldoende mate aangetoond waarom het jeugd- en sportbeleid in Suriname voldoende aandacht genieten gezien zij een belangrijke rol spelen in de duurzame ontwikkeling van de Surinaamse jeugd.
In 2010 werd het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken in het leven geroepen door de regering Bouterse – Amerali. De twee beleid disciplines die voorheen ressorteren onder het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling hebben nooit eerder zoveel aandacht gehad dan in de periode 2010 tot en met 2020. Hierbij in acht genomen de prestatie van onze Surinaamse sporters in binnen- en buitenland, de vele sport en recreatie accommodaties die in stad en district zijn opgezet om de motorische vaardigheden, het kinderspelen en samenspelen te stimuleren onder jong en oud.
Verder het opleiden en inzetten van worldcoaches door het Ministerie van Sport en Jeugdzaken door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en andere verworvenheden van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken.
Het jeugdbeleid is weliswaar een gedeelde verantwoordelijkheid van een zestal ministeries, maar desondanks heeft het ministerie van Sport en Jeugdzaken ook wat betreft het jeugdbeleid haar bestaansrecht bewezen. Dit onder andere door het instellen van het interdepartementale ministeriële commissie, het geen moet leiden tot een eenduidig beleid, het tienermoeders programma, de vele vakantie activiteiten die elk jaar weer hun nut hebben bewezen, het verzelfstandiging van het Nationaal Jeugdinstituut die conform het kinderrechten verdrag en het staatsbesluit voldoende soelaas bied voor jeugdparticipatie op beleidsniveau.
Het Surinaams jeugdparticipatie model is verder door de CARICOM tot best model of practice uitgeroepen. Het bovenstaande impliceert niet dat het werk van het ministerie voltooid is, maar bied wel voldoende grondslag om voort te gaan met het werk welke het ministerie verzet.
Nu aan horen en lezen dat de eerder voornoemde politieke organisaties het Ministerie van Sport en Jeugdzaken mogelijk willen opdoeken m.a.w. ‘weg stoppen’ c.q. ‘verstoppen’ komt als een donderslag bij heldere hemel bij de jeugdvertegenwoordigers van Suriname. Het motief en de intentie hiertoe maakt voor ons niet veel uit.
Wij jeugdigen eisen van de nieuwe regering dat het ministerie blijft voortbestaan en voortgaat met de ingezette weg om voor de jeugd en sport in Suriname beleid te blijven ontwikkelen.
Wij roepen daarom alle sport- en jeugdorganisaties op om fel tegen dit besluit te ageren.
De CARICOM Jeugdambassadeurs,
Dwight Prade & Georgette Grootfaam

BEKIJK OOK
Keti Koti worstelspektakel op Ramcharan’s Playground