fbpx
Ingezonden| Ronduit schandalig

GFC NIEUWS- Met de inauguratie van Chandrikapersad Santokhi op 16 juli als president van de Republiek Suriname, en Ronnie Brunswijk als vicepresident alsook de installatie van een nieuw ministersteam, brak voor het land een nieuw tijdperk aan.

Daarmee wordt een regiem Bouterse afgesloten, waarin het land in een economisch dieptepunt is beland.

Dat de nieuwe regering van Suriname het niet gemakkelijk zal krijgen om vooral de financieel-economische positie van het Land weer op spoor en op hetzelfde riante niveau te brengen als bij de overname door het Kabinet Bouterse 1 in 2010, is op dit ogenblik koffiedik kijken.

Hoewel de inaugurele toespraak van president Santokhi zeer hoopgevend moet worden verondersteld, blijkt nauwelijks een week na installatie van het nieuwe regeerteam, dat de ravage die door het Kabinet Bouterse 2 is achtergelaten immens te zijn. De een na de andere misstand doemt zich nu breed op aan het firmament.

Los van het feit dat het land in een compleet faillissement verkeert, blijkt dat kort voor de overname door het nieuw regeerteam door de aftredende regering zaken zijn doorgevoerd, die het daglicht niet verdragen.

Toen weken voor de installatie berichten in de media verschenen dat aan de overheid toebehorende kantoorspullen werden weggedragen dacht eenieder, dat het om “fake news” betrof en met name om het aftredende Kabinet in diskrediet te brengen.

Nooit eerder is in de Surinaamse geschiedenis voorgekomen dat een aantredende regering reeds op de eerste werkdag geconfronteerd werd met het harde feit dat er nauwelijks wat werkmateriaal voor de hand lag opdat men aan het werk kon. Laptops, printers, werkcomputers, kopieerpapier, filekasten etc… etc… waren nergens te bekennen. En het mooiste van de grap was dat door verantwoordelijken geen plausibele verklaring kon worden gegeven hoe het kwam dat zaken waren verdwenen.

Pas nadat door Zijne Excellentie de president himself de mededeling werd gedaan dat ook op zijn Kabinet noodzakelijke spullen op onverklaarbare wijze waren verdwenen, werd door de aftredende Directeur van het Kabinet, als eindverantwoordelijke, zeer terecht er zijn afschuw over gesproken. De Interne Controle zou door hem worden ingeschakeld en daarna de CLAD.

Enkele andere fenomenen die zich manifesteerden waren:

1. de ongegeneerde verkaveling van en deel van de historische Cultuurtuin, waarbij bestaande regels door de bevoegde minister aan zijn laars werden gelapt;

2. de verdwenen dienstvoertuigen, waarvan gezegd werd dat, hoewel door de gewezen Vice-President tijdens een interview stelde dat leden van zijn ministersteam pas in 2019 in aanmerking werden gebracht voor een nieuw voertuig, deze voor een appel en een ei werden doorverkocht aan de gewezen ministers. Onder de nieuwe dienstvoertuigen was er zelfs een dat door de IDB was geschonken aan het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij. Na veel ophef, alsook het feit dat door de IDB om opheldering werd gevraagd over het geschonken voertuig, werd door de voormalige bewindsman het voertuig teruggegeven, met het uitdrukkelijk verzoek, dat het door hem betaalde bedrag aan hem binnen een redelijke termijn gerestitueerd wordt;

3. de op een onverklaarbare en snelle wijze van verkaveling en uitgifte door de minister van Grondzaken van een terrein ongeveer ter grootte van iets meer dan 75 Ha in de regio ’s Lands Boerderij in het district Para

4. de aanhouding van een directielid van de Centrale Bank van Suriname in de geruchtmakende zaak van de vreemde valutakasreserve. Naar nu blijkt is door de Procureur-Generaal een uitreisverbod tegen de voormalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad uitgevaardigd en dat deze naar het schijnt van de aardbodem is verdwenen. Hij schijnt voor niemand bereikbaar te zijn en is dus onvindbaar!

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid moet worden aangenomen dat wat zich nu al heeft gemanifesteerd slechts het topje van de ijsberg is en dat naarmate de tijd zal vorderen er nog meer dubieuze zaken aan het licht zullen komen. Late we hopen van niet, maar wie weet……..

Wat de kwestie van de gronduitgifte c.q. de verkaveling van domeingronden betreft, kan hierbij worden gesteld dat de grondproblematiek niet iets is van het laatste decennium. Dit is een probleem van jaren her. Opeenvolgende regeringen hebben om welke redenen dan ook nooit echte ballen getoond om dit probleem aan te pakken en hebben zulks steeds voor zich uitgeschoven. Ondanks het feit dat tijdens de militaire dictatuur een “Decreet Uitgifte Domeingrond” werd uitgevaardigd, het echte probleem nimmer is aangepakt.

Reeds per schrijven van 25 juni 2011, werd mijnerzijds aan de districtscommissaris van Nickerie het voorstel gedaan dat hij via zijn superieuren een commissie bestaande hooguit uit drie integere personen doet installeren, aan wie wordt opgedragen om de “Grondproblematiek” door middel van een uit te voeren “pilotproject” in het district Nickerie aan te pakken.

Een onderzoek instellen naar de aanvraag en uitgifte van gronden in dit district, met name hoe het er de afgelopen 15 tot 20 jaren aan toe is gegaan en zulks digitaal vast te leggen, zou er zeker toe bijdragen om zaken op de juiste wijze voor de toekomst vast te leggen, wil men voor eens en voor altijd van het probleem af. Daarbij zou de medewerking en advies van een ter zake (des)kundige onontbeerlijk zijn. Na afronding van dit “pilotproject” zou dan de “Grondproblematiek”, met uitzondering van de problemen waarmee de inheemse en marrongemeenschap al eeuwen worden geconfronteerd, landelijk kunnen worden aangepakt.

Helaas schijnt ook het schrijven in een of andere bureaulade te zijn verdwenen. Of de districtscommissaris wist er geen raad mee.

Duidelijk kan worden gesteld dat indien men geen aanvang zal weten te maken om de grondproblematiek daadwerkelijk bij de wortels aan te pakken, we zullen blijven voortmodderen met de gronduitgiftes in het land met alle (corrupte) gevolgen van dien.

Aan de nieuw aangetreden regering onder leiding van president Santokhi dan ook een immense zware , maar zeer nobele en dankbare taak.

Ram Paltantewari

Meer nieuws

Covid-19: 82 testen, 1 positief

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal testte slechts 1 persoon in Paramaribo positief op Covid-19. In totaal zijn 82 testen uitgevoerd.

Wayana willen eeuwenoud pad herstellen

GFC NIEUWS- Door een historisch looppad van de Wayana in Zuid-Oost Suriname weer open te kappen, kunnen de Wayana Inheemsen, die dorpen hebben in zowel…

Ricardo Panka nieuwe woordvoerder NDP

GFC NIEUWS- De Nationale Democratische Partij (NDP) laat in een persbericht weten dat vanaf 27 november Ricardo Panka als woordvoerder van de partij zal optreden.

DOE en A20 gaan samenwerken

GFC NIEUWS- Met het oog op de stabiele ontwikkeling van Suriname, tekenen op 27 november de politieke partijen Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) en…

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…