fbpx

Registratie van landsdienaren

INGEZONDENIn de media lazen wij dat de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, het project “Registratie van Landsdienaren” heeft geïnitieerd op zijn ministerie.

De minister wil dat de Overheid transformeert van een informatie gedreven naar een data gedreven Overheid. “Om het ambtenarenapparaat efficiënter te maken hebben wij data nodig. Daarom zijn wij begonnen met het registreren van landsdienaren”, zegt de Minister.

De minister deelt vol trots mee dat zijn ministerie toestemming heeft gekregen van president Chandrikapersad Santokhi om missies te sturen naar de districten voor het registreren van landsdienaren overheidsbreed. Wat hij hiermee bedoelt, moet nader worden uitgelegd.

In een ander bericht lazen wij dat ook de minister van Openbare Werken een werkgroep heeft geïnstalleerd om grootse personeelshervormingen op zijn Ministerie uit te stippelen en door te voeren.

Ook hier zal er sprake zijn van registratie van de medewerkers vallende onder Openbare Werken. Er zal dan dubbel geregistreerd worden en de commissieleden zullen ook nog in aanmerking komen voor een vergoeding, terwijl ze allen in dienst zijn van Openbare Werken zelf.

Of zullen ze door hun respectieve afdelingen ter beschikking van de minister worden gesteld, zodat ze dagelijks van 07.00 uur tot 15.00 uur uitsluitend met het werk van de Commissie bezig zullen zijn? Ons bekruipt wel het gevoel dat er straks nog andere ministers zullen opstaan, die niet zullen willen achterblijven en dus ook voor hetzelfde zullen willen gaan.

Laten wij hierbij duidelijk stellen dat wij niet twijfelen aan de capaciteiten en de goede wil van de minister van Binnenlandse Zaken. Maar wanneer de Minister van Binnenlandse Zaken stelt dat hij een efficiënt werkend overheidsapparaat wenst, dan moet de efficiëntie allereerst bij de minister, maar meer nog op zijn eigen ministerie zelf aanwezig zijn. Indien daar geen sprake van is, hoe wilt de minister dan dat zijn voornemens zullen slagen?

Het roer willen omgooien binnen het ambtenarenapparaat is niet iets van de huidige regering. Reeds in 1e helft van de 70’er jaren, toen het Bureau Formatiezaken werd ingesteld, met aan het hoofd E. van Dijk, werd een aanzet daartoe gegeven.

Het is een minister uit het toenmalig kabinet zelf, die er een stokje voor stak, vermits hij van oordeel was dat wanneer hij een van zijn medewerkers in aanmerking wenst te brengen voor een promotie, hij niet afhankelijk wenst te zijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Einde van al het voorbereidende werk dat door een werkgroep “Project Richtfuncties”, waartoe ook wij de eer hadden uitverkoren te worden, mee te doen.

De minister van Binnenlandse Zaken schijnt goed in de war te zijn, of hij heeft adviseurs tot zijn beschikking, die hem bewust in de maling nemen, vermits hij duidelijk heeft laten blijken helemaal geen weet te hebben van het ambtelijke dan wel de ambtelijke regels. Daar schuilt het grote gevaar in voor de minister.

BEKIJK OOK
Ziek kindje op SEH had binnen een half uur geholpen moeten worden, ‘ze hebben mijn kind vermoord’

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is, heel eenvoudig gezegd, “de Administrateur van al het Ambtelijk gebeuren”. Daar is hij kennelijk zich evenmin van bewust.

Door landsdienaren te registreren wilt de minister van Binnenlandse Zaken het ambtenarenapparaat efficiënter maken. Heel mooi gezegd en een nobel streven van hem. Aan de minister wensen wij hierbij mee te geven dat er een Personeelswet is waarin alles ten aanzien van een ambtenaar is vervat.

De Personeelswet is de BIJBEL van elke ambtenaar. In de Personeelwet is met duidelijke letters gedefinieerd wie of wat een ambtenaar is. Voor alle duidelijk heer minister: Iedere ambtenaar is een landsdienaar, maar niet iedere landsdienaar is een ambtenaar.

De minister stuurt of is voornemens missies te sturen naar de districten voor de registratie van landsdienaren. “Minister, U gaat de leden van de missie in de gelegenheid stellen om op kosten van de belastingbetaler vakantie te vieren in eigen land”.

“Niet dat alleen, heer minister, maar in deze rumoerige tijd van Covid-19, stelt U bewust betrokkenen bloot aan de gevolgen van deze gevaarlijke pandemie, die ook de wereldgemeenschap danig in haar macht houdt. En dat moeten wij niet willen heer minister”.

Bent u bereid heer minister, de belastingbetaler kond te doen van de door u voorgestelde missie naar de diverse districten zal kosten? Het land verkeert al in een financiële afgrond, en dan wilt u nog dat missies op pad gaan, terwijl u uw ambtgenoten/confraters, in deze digitale tijd op een heel eenvoudige manier kunt vragen om u de personeelsgegevens van alle onder hun dienende medewerkers digitaal naar toe te zenden. Weet u wat u daarmee bespaart heer minister?

Er zijn genoeg zeer capabele personen die u van goed advies kunnen dienen. Een van deze personen is niemand minder dan het voormalig hoofd van het Centraal Staforgaan Formatiezaken en Efficiency van uw eigen ministerie.

Uw voorganger heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken doen verworden tot een “weten wij veel”, en als u op dezelfde voet doorgaat, vrezen wij het ergste.

Weest u niet te groot om de juiste personen de juiste adviezen te vragen. Het zal niet alleen in het voordeel van uw ministerie zijn, maar meer in het bijzonder in uw eigen voordeel.
Het is nog 5 voor 12.

Ram Paltantewari

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Geen enkel ras verheven boven ander