fbpx

Ingezonden| Regering Santokhi zal verspillend beleid voortzetten

GFC NIEUWS- Met het inleveren van de begrotingen voor het nieuwe jaar door regering Santhoki‑Brunswijk lijkt ook het verspillend beleid van de voorgaande regering voortgezet te zullen worden.
Ook het kunstmatig laag houden van het begrotingstekort wordt in nog ergere vormen voortgezet. Er is een begrotingstekort van 19.7% gepresenteerd terwijl die in werkelijkheid boven de 33% van ons BBP bedraagt.
Bovendien zal de regering moeten verklaren hoe zij denkt twee derde van ons BBP in 1 jaar uit te geven. Geld lenen om andere leningen af te lossen zullen de schulden van Suriname niet doen afnemen. Wat de regering heeft gedaan is precies wat de voorgaande regering ook heeft gedaan. Een ruime, fantasie begroting indienen met hele mooie woorden terwijl van tevoren bekend is dat ze niet serieus zijn die tot uitvoering te brengen.
Of dit onwil of onkunde is zal snel moeten blijken. In beide gevallen moet het Surinaamse volk zich zorgen beginnen te maken. De voortekenen waren al daar: vrienden en familie worden voorgetrokken en beleidsmaatregelen worden aangekondigd en later toch aangehouden. Allemaal ook kenmerken van de afgelopen regering Bouterse II.
Vervolgens wordt door Minister van Financiën een beeld geschetst dat de devaluatie niet al te grote gevolgen zal hebben voor de prijzen in de winkels. Achteraf is het volk bedrogen uitgekomen met een prijsstijging van de benzineprijzen van bijna 50% als gevolg van de devaluatie. Dit heeft inmiddels een kettingreactie aan prijsstijgingen in de samenleving teweeggebracht. Net als onder Bouterse II wordt het volk dus nu ook ronduit voorgelogen.
En nu wordt een begroting ingediend waarin wordt gesteld dat de regering tweederde van wat we met zijn allen verdienen, ons BBP, binnen 1 jaar zal uitgeven. Maar tegelijkertijd wordt er gezegd dat er geen geld zou zijn. Alsof dat niet voldoende is wordt gesteld dat de regering 11,6 miljard gaat lenen. Onduidelijk is of de begrote COVID-maatregelen van 1.3 miljard die tot nu toe monetair zijn gefinancierd ook zijn opgenomen in de begroting. Ook in dat opzicht lijkt de ingediende begrotingen erg sterk op de begrotingen zoals die werden ingediend door regering Bouterse II.
Het manipuleren van het begrotingstekort wordt ook voortgezet in een nog extremere vorm. Als de eigen inkomsten van de overheid slechts 10.5 miljard zullen bedragen tegenover 22.1 miljard aan uitgaven, dan laat een eenvoudig rekensommetje zien dat het tekort 11.6 miljard zal zijn en geen 6.8 miljard zoals gepresenteerd. Dit is onkan, ontverantwoord en onzinnig om te presenteren aan het volk. Hoe kan een regering een regeerbeleid uitvoeren waarin meer dan 33% van ons BBP geleend zullen worden?
Ook al zal de regering met nieuwe leningen de oude dure leningen af te lossen, dan nog is de vraag of je dit zou willen doen omdat de voordelen minimaal zullen zijn. Is het niet beter als je toch gaat lenen om de gelden in rendabele, veel meer geld opleverende productieprojecten te investeren?
Ook de monetaire financiering van de COVID-maatregelen zullen enorme gevolgen hebben voor de economie zonder dat er meer verdiensten ertegenover staan. Pure amateurisme of bewust voorgelogen?
We kunnen niet anders concluderen, de regering is voornemens om het verspillend beleid van de vorige regering voort te zetten. Is dat de reden waarom de NDP zich positief opstelt tegenover de uitgesproken jaarrede? Hoe het zij, het volk zal zich moeten voorbereiden op het ergste in 2021.
Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie