Ingezonden| Regering kreeg blanco check van DNA

GFC NIEUWS- De coalitie en de regering hebben met alle geweld de initiatiefwet Wijziging Staatsschuld doorgedrukt.

Waarom? Omdat machtsbehoud belangrijker wordt geacht dan het welzijn van de burgers.

Het gaat om het gunstig stemmen van her electoraat op weg naar de verkiezing 2020. Daarvoor is er heel veel geld nodig.

De regering heeft een blanco check van het parlement gehad om naar believen
te lenen en gaat voorbij aan de rampzalige gevolgen van onverantwoord lenen.
De geldhoeveelheid zal groeien, de consumptieve bestedingen zullen toenemen en dat zal leiden tot opwaartse druk van de wisselkoers.

Op termijn zullen wij meer Surinaamse valuta moeten neertellen voor alle importgoederen en de koopkracht zal worden aangetast. Het volk zal dus verarmen. Na de verkiezing zal duidelijk worden welke ravage de regering heeft aangericht.

Valide argumenten tellen niet

Het is toch hemeltergend dat oppositionele politieke partijen, functionele groeperingen als de Bankiersvereniging, Vereniging van Economisten, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Associatie van Surinaamse Fabrikanten, Algemene Aannemersvereniging, activistenorganisaties, Ravaksur en andere vakorganisaties fel gekant zijn tegen de initiatiefwet en dat de regering daaraan voorbijgaat.

Belangen volk worden verkwanseld

In een parlementaire democratie behoort het volksvertegenwoordigend orgaan (DNA) de regering een halt tot te roepen als de belangen van het volk verkwanseld worden. Alle initiatiefwetten moeten getoetst worden aan het belang van de natie.

Indien de DNA een verlengstuk wordt van de regering is eén der pijlers van de democratie aan het wankelen gebracht en dat doet afbreuk aan het principe van de rechtsstaat. Dan zijn wij inderdaad overgeleverd aan de grillen van de regering.

Moraal en ethiek

De coalitie ontleent haar gelijk niet automatisch aan een numerieke meerderheid. Evenmin kan de oppositie in ongelijk worden gesteld vanwege diens numerieke minderheid. De initiatiefwet is in strijd met de economische principes en de moraal.

Wij weten dat het leengedrag verpaupering en armoede zal brengen en het nageslacht zal opzadelen met een torenhoge schuldenlast, zonder dat er een productiefaciliteit is gecreëerd. De regering gaat hieraan voorbij en dat is in strijd met de moraal.

De Minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, ontspringt de dans en straffeloosheid wordt gepropageerd. Dat getuigt bepaald niet van hoogstaande moraal. Onrecht regeert.

Parlementariërs van de coalitie die als jaknikkers fungeren en voor de initiatiefwet hebben gestemd, zijn er medeschuldig aan dat het Surinaamse volk op termijn in armoede wordt gestort. Zij mogen er niet mee wegkomen. Voor eeuwig moeten die opgetekend worden in de annalen van de politiek als mede-veroorzakers van de gecreëerde ellende.

Ivan Fernald

Overige berichten