fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Ingezonden| Ramadan en Covid-19

GFC NIEUWS- Het vasten is een van de vijf zuilen van de islam en het is voorgeschreven in de Heilige Koran.
Het vasten laat voelen hoe het is om honger te hebben en helpt daarmee medeleven voor minderbedeelden te ontwikkelen.
Het vasten wordt ook gezien als een vorm van zuivering van de ziel en dankbaarheid aan Allah voor alles wat Hij gegeven heeft. Van moslims wordt verwacht dat ze tijdens de ramadan zelfbeheersing en diepere spiritualiteit tonen.
Dagelijks vasten, gecombineerd met vijf dagelijkse gebeden en uitgebreide avondgebeden, daagt aanbidders uit om zich te concentreren op hun handelingen en gedachten, in plaats van op materiële verlangens en onmiddellijke bevrediging. De geest van de vastenmaand Ramadan moedigt moslims over de hele wereld aan om de behoeftigen te helpen middels donaties en liefdadigheidswerk.
Dit jaar staan gelovigen over de hele wereld voor moeilijke keuzes, aangezien de Covid-19-pandemie ertoe heeft geleid dat landen religieuze diensten in moskeeën, kerken, synagogen en andere gebedshuizen hebben opgeschort.
Het coronavirus heeft ook grote gevolgen voor bedevaartgangers. De bedevaarttochten naar de heiligste plaatsen Mekka en Medina zijn voorlopig verboden, wat nooit eerder is gebeurd en wat grote gevolgen heeft voor miljoenen pelgrims.
Deze Ramadan in de tijd van de uitbraak van het coronavirus kan belangrijker dan ooit zijn en kan de pijnlijke gevolgen van de pandemie met haar krachtige geest verzachten. Omdat mensen vastzitten in hun huizen vanwege quarantainemaatregelen met betrekking tot de pandemie, is hun behoefte aan voedsel en kleding sterk toegenomen.
Ramadan creëert een unieke sfeer waar mensen met hun inkomsten anderen kunnen ondersteunen door hun tegemoet te komen in hun basisbehoeften. Vele moslimgelovigen zijn ervan overtuigd dat de geest van Ramadan, om hulp te bieden, veel gezinnen kan redden onder deze intense wereldwijde economische druk. Zij zien Ramadan als een periode waarin donaties en samenwerking hun hoogtepunt bereiken. Moslims geven over het algemeen de voorkeur aan het geven van hun zakat (verplichte aalmoes) tijdens de maand Ramadan.
In het islamitische denken gaat men er veelal vanuit dat als het geloof de helft van de religie vertegenwoordigt, dan is de andere helft van de religie het delen van al je mogelijke middelen met anderen.
Bestrijden van het coronavirus en de pandemie in de vastenmaand Ramadan leiden ertoe dat men meer dan voorheen, bereid zal zijn zoveel mogelijk met elkander te delen.
De VHP roept op om het geloof in elkaar te vernieuwen en geïnspireerd te worden door de kracht van het goede in moeilijke tijden, met name onze verschillende religiën en ethische tradities die zich verenigen om voor elkaar te zorgen. Samen kunnen en zullen we dit virus verslaan met samenwerking, solidariteit en vertrouwen in onze collectieve humaniteit.
De VHP wenst alle moslimbroeders en zusters veel kracht, wijsheid, en een gezegende vastenmaand Ramadan toe.
Ramadan Mubarak

OOK INTERESSANT
Ex-premier Udenhout wordt met staatseer begraven