fbpx
Ingezonden| Proces van Herkolonisatie?

GFC NIEUWS- De algemene, vrije en geheime verkiezingen zijn gehouden en binnenkort krijgen we de formele bekendmaking van de verkiezingsuitslag.

De 4 politieke organisaties ( VHP, NPS, ABOP/PL) die een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten om een coalitie te vormen zijn begonnen met hearings op een breed vlak. Ook de diaspora gemeenschap in Nederland is betrokken.
Diaspora in andere landen op de wereld zijn tot nog toe niet betrokken.

Enkele opvallende eisen van de Diaspora gemeenschap Nederland zijn in de media verschenen. Naast een minister van Diaspora zaken, willen zij onder meer:

Een “Diaspora dag” rondom de onafhankelijkheid voor zakenlieden;
Databank om expertise van de Diaspora gemeenschap in Nederland beschikbaar te stellen ;
Dubbele nationaliteit;

Bovenstaande eisen hebben onze aandacht getrokken, maar nog meer wat er aan publicaties in de media zijn verschenen door nederlanders.

Dat de Surinaamse diaspora in Nederland zover gaat om een minister voor Diaspora zaken te eisen, geeft aan dat zij ook macht en invloed wensen te hebben in het beleid. Wat is het doel van zo een ministerie? Waarom zoveel macht geven aan deze gemeenschap. Hoe en onder welke voorwaarden zullen zij expertise beschikbaar stellen? Een Diaspora Dag rondom de Onafhankelijkheid voor zakenlieden en financiële experts zal een link moeten hebben met onze Onafhankelijkheid. We zijn onafhankelijk en een zelfstandige natie.

Laten we deze eisen in nationaal perspectief plaatsen

Eis opzet databank om expertise uit Diaspora Nederland beschikbaar te stellen. Moeten wij in Suriname ons voorstellen dat zij als consultants uit Nederland aangetrokken zullen worden? Het gevaar zit erin dat consultants uit Nederland, met een Eurocentrische ontwikkelingsvisie komen aanzetten, dat niet altijd werkbaar is voor de ontwikkeling van Suriname.

Beleidsplannen die door Nederlanders waren geschreven tijdens de V7-regeringen omdat Nederland sectorfondsmiddelen beschikbaar had gesteld, bleken niet geheel uitvoerbaar in onze Surinaamse samenleving. Zullen we weer een herhaling krijgen, maar nu van “blaka bakra’s”?

Wat betekent de eis van dubbele nationaliteit voor de Surinaamse gemeenschap? De PSA biedt toch voldoende mogelijkheden? Willen deze 380.000 Nederlanders van Surinaamse komaf nu ook meedoen aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen om voor het Surinaams volk te bepalen?

De Surinamers die in moeilijke tijden gekozen hebben voor hun land en dwars door alle pinarie heen altijd Surinamer zijn gebleven zullen straks nog bevoogd worden door deze Diaspora gemeenschap. Deze zijn de kapitaalkrachtigen die willen investeren in Suriname met hele verregaande eisen.

Het lijkt er sterk op dat er analoog aan de wijze waarop Nederland ontwikkelingshulp na 2000 bood aan Suriname, nu gevolgd wordt door de kapitaalkrachtigen uit Diaspora Nederland.
Opgepast dient te worden dat het kapitaal door hen beschikbaar wordt gesteld en zij het beleid en besteding volledig in handen krijgen. Zij zullen publieke functies kunnen bekleden en de kansen voor de Surinamers nog sterker doen verkleinen om door te stromen tot de top van ons land. Maar ook het kunnen verkrijgen van grond waardoor zij grote inspraak verwerven met betrekking tot huisvesting in Suriname. Het al dan niet in aanmerking komen van een stuk perceel zal voor de Surinaamse staatsburger geheel afhangen van de positie van de diaspora.

Onze verontwaardiging steeg ten top toen de Nederlandse pers vragen stelde aan de VHP-voorzitter, over uitlevering van de huidige president D.D. Bouterse en het antwoord van deze politicus deed menigeen fronzen. Het antwoord spreekt boekdelen: “ik kijk uit naar het uitleveringsverzoek en zal het voorleggen aan de PG”. Terwijl deze politicus heel goed weet dat Surinamers niet uitgeleverd worden. Geeft zijn antwoord aan wat er in het brein speelt?

Publicaties van de Nederlanders Spong en Van der Zwaag over de Amnestie wet van 2012 lijken op een complete hysterie om de politicus Bouterse, die een enorme inspanning heeft geleverd aan de natievorming in het land, te elimineren. Zie ook de bijdrage van natievormingsprojecten (integratie en assimilatie theorie) van o.a. Frank Essed, Edwin Marshall (integratie-nationalisme) ( Bundel J. Menke, Natievorming en natiecreatie in Suriname, 2008). Over deze processen kan in de literatuur verder gelezen worden.

Er worden reeds voorstellen gedaan om het Plan Lubbers, dat een Gemenebestrelatie met Nederland voorstelt, voortgang te doen vinden (lees artikel: Gemenebestrelatie met Nederland (EU), een rijkelijke toekomst voor Suriname). Wil men op subtiele wijze een herkolonisatie proces inzetten?

Herkolonisatie is de directe dan wel indirecte politieke en economische controle van het moederland over de ex-kolonie (constitutioneel onafhankelijk geworden land). De herkoloniserende heerschappij is niet slechts een kwestie van buitenlandse heerschappij, maar die heerschappij gaat samen met bepaalde economische en politieke lagen van de bevolking van de ex-kolonie, die er belang bij hebben de herkolonisatie te steunen. Het komt in verschillende meestal geperfectioneerde vormen en onder verschillende benamingen voor (o.a. Gemenbest, J. A. Wijdenbosch, Ontmoeting tussen Theorie en praktijk).

Het Surinaams volk dient op haar hoede te zijn. Deze vorm van herkolonisatie waarmee men nu bezig is, is geperfectioneerd en indien de ruimte geboden wordt, volledig zal toeslaan. Het is een samengaan waarbij de lagen of individuen minutieus worden uitgezocht en uitgelokt door de heersende machten van buiten.

U kunt zelf invullen wie zijn uitgezocht om deze rol te vervullen voor de kolonisator. Niet alleen Suriname heeft hiermee te maken, maar vele ex-koloniën. In deze dreiging dient de nationale rol en het nationaal belang voorop gesteld te worden.

Platform Progressieve Burgers

Meer nieuws

14-jarig meisje tragisch omgekomen

GFC NIEUWS- De 14-jarige Merougia Dewman is tragisch om het leven gekomen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Medisch team heeft situatie onder controle

GFC NIEUWS- Het medisch team heeft de situatie rond Covid-19 in Suriname onder controle. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

Oost-Suriname corona hotzone

GFC NIEUWS- De gezondheidsmonitoring van de afgelopen twee weken in het kader van Covid-19 heeft aan het licht gebracht dat in het oosten van Suriname…

Twee doden bij aanrijding Kennedyweg

GFC NIEUWS- Twee personen hebben vandaag het leven gelaten bij een verkeersongeval aan de Kennedyweg, ter hoogte van de Izaak Jacob Purperhartweg in Para. Dikke…

Medici oriënteren zich bij Rosebel

GFC NIEUWS- Zaterdag heeft een team van medische specialisten zich georiënteerd op de plant van Rosebel Goldmines (RGM) in Brokopondo. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Nog 11 positieve gevallen vandaag erbij

GFC NIEUWS- Nog eens 11 personen zijn vandaag positief getest op Covid-19. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Vanavond Covid-statement regering

GFC NIEUWS- De Surinaamse regering zal gelet op de recente ontwikkelingen ten aanzien van de Covid-19-pandemie, hedenavond een televisiestatement geven. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Drenkeling gered uit Surinamerivier

GFC NIEUWS- Het is omstanders vrijdag gelukt om een man die in de Surinamerivier was gesprongen te redden. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode…

Ingezonden| Oom Jules Sedney

GFC NIEUWS- Het was op een zonnige vrijdagmorgen in november 1996, toen ik rond 11.30 uur na een vergadering op het commissariaat Nickerie, over de…

16 coronapatiënten vandaag naar huis

GFC NIEUWS- Vandaag mochten 16 coronapatiënten naar huis, nadat ze genezen werden verklaard. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Herstart openbaar vervoer nog niet bekend

GFC NIEUWS- Het openbaar vervoer zal haar diensten maandag aanstaande nog niet hervatten. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Surinamers voor Surinamers

GFC NIEUWS- De leden van Act Now Foundation, waaronder Elaine Harridat, Priscilla Abhilakh Missier en Moreno Jackson, samen met vrijwilliger Charella Jacobs, hebben de afgelopen…

FSA betreurt onjuiste berichtgeving LVV

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) betreurt de onjuiste berichtgeving van het ministerie van LVV in de media ten zeerste. Dikke vrouwen makkelijk…

Geen sprake van ontslag korpschef Prade

GFC NIEUWS- Berichten als zou korpschef Roberto Prade ontslag hebben genomen berusten op onwaarheid. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

DR-Commewijne krijgt district in bloei

GFC NIEUWS- De nieuwe districtsraad (dr) van Commewijne heeft de verantwoordelijkheid gekregen over een district dat in bloei is en mogelijk het snelst groeit van…

President Bouterse participeert aan Caricom-top

GFC NIEUWS- President Desiré Bouterse heeft vrijdag deelgenomen aan de 20ste Speciale Vergadering van de Conferentie van Caricom Staatshoofden, welke plaatsvond via videoconferentie. Dikke vrouwen…

Jaloerse hond doodt pasgeboren tweeling

GFC NIEUWS- Twee pasgeboren tweelingzusjes werden thuis aangevallen en gedood door de hond van het gezin. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

14 nieuwe Covid-19-gevallen, 13 genezen

GFC NIEUWS- Nog eens 14 personen zijn vandaag positief getest op Covid-19. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Radboudumc-artsen naar Suriname voor Covid-hulp

GFC NIEUWS- Vandaag vertrekt vanaf Schiphol een team van intensivisten, infectiologen, infectiepreventiedeskundigen en een microbioloog naar Suriname om ondersteuning te bieden bij Covid-zorg in Paramaribo….