fbpx

Ingezonden| Proces van herkolonisatie?

GFC NIEUWS- Hierbij geef ik puntsgewijs mijn reactie op het artikel proces van herkolonisatie, dat onlangs is verschenen.
1. Het anoniem ventileren van meningen c.q. gebruiken van schuilnamen is lafhartig. Maar de zich platform progressieve Surinamers noemende persoon of groep is wel te traceren.
2. Het is gelieerd aan marxistische denkbeelden en komt uit de hoek de zogeheten anti-kolonialisten. Zij denken meestal in vijandbeelden en beschuldigen anderen van slechte bedoelingen. De beschuldigingen in hun artikel geuit richting de Surinaamse diaspora in Nederland getuigen daarvan. Kolonialisme is bij hen een geliefd thema evenals het continu schelden op Nederland. Zij negeren de nieuwe verhoudingen en lopen eigenlijk achter in hun denken.
3. Het zogeheten dekolonisatiebeleid dat de afgelopen jaren is gevoerd, was desastreus. Het falen van het Bouterse regiem heeft geresulteerd in afwijzing door de Surinaamse bevolking. Corruptie (governor Van Trikt) en het verbrassen van staatsmiddelen (minister Hoefdraad) zijn enkele voorbeelden. Juist de Surinaamse diaspora heeft de arme burgers in Suriname toen ondersteund en geholpen.
4. Het is dan ook schadelijk en schandelijk om op deze wijze te fulmineren tegen de Surinaamse diaspora in Nederland. De Surinaamse bevolking werd en wordt ondersteund door voedselpakketten, medicijnen, kennis en kunde, etc. Deze zogeheten ‘progressieve Surinamers’ zouden zich diep moeten schamen voor wat hun bevolking is aangedaan. Er wordt beweerd dat de diaspora op zoek is naar land.
Het Bouterse-regiem is er niet in geslaagd arme Surinamers land te bieden, terwijl er genoeg land beschikbaar is in Suriname. Overigens: waarom mogen Surinamers in diaspora geen land verwerven in Suriname? Velen zijn daar geboren en getogen!
5. De toekomstige betrokkenheid van de Surinaamse diaspora wordt door hen als bedreigend ervaren. Waarom? Zij zijn bang voor transparantie en deskundigheid. Zij willen alles vaag en bedekt houden. Zij zijn bang voor blaka bakra consultants. Witte consultants mogen blijkbaar wel adviseren en geld verdienen. Dat is een mental slavery houding. Overigens: een groot aantal experts uit de diaspora werkt gratis of tegen minimale kosten voor Suriname.
6 De ideologische fixatie gaat zo ver dat zij ook wanneer er doden vallen door corona in Suriname hulp van Nederland afwijzen. Wiens belang is hierbij gediend. De Antillen zijn in dit verband geholpen door Nederland. Er dreigde hongersnood. Schelden op Nederland en de versleten langspeelplaat draaien over kolonialisme brengt geen brood op de plank. Gelukkig heeft men hulp gevraagd aan Nederland. De nieuwe Surinaamse Regering zal terecht de Surinaamse diaspora wel inschakelen.
7. Herkolonisatie is dan ook een wassen neus. Een nieuw ideologisch stokpaardje en scheldterm. Trouwens: er worden geen concrete voorbeelden van herkolonisatie gegeven. Er wordt gesteld dat Surinamers straks nog bevoogd zullen worden door de Diaspora gemeenschap. Dit getuigt van een negatieve instelling tegenover de Suriname diaspora.
8.Natievorming wordt aangehaald als verdienste. Natievorming is bijna voltooid in Suriname. Tenzij zij streven naar een door de staat geleide assimilatie. Diversiteit wordt juist gekoesterd en als kracht beschouwd.
9. Suriname heeft nu burgerschap nodig als leidend beginsel en streven. Zondag verschijnt een uitgebreid artikel hierover van mijn hand in het magazine Dreamzworld. Het zou goed zijn hier goed nota van te nemen.
10.Tenslotte is discussie met open vizier te prefereren in plaats van zich te verschuilen achter een platform progressieve Surinamers. Anoniem vanuit de zijlijn blijven schreeuwen zal -helaas- niet ophouden.
Gelukkig betreft het een marginale groep en is de overgrote meerderheid van de Surinaamse bevolking blij met de ondersteuning vanuit de Surinaamse diaspora.
Chan Choenni

OOK INTERESSANT
Ramdin aan Speciaal Gezant Slavernijverleden: ‘Excuses moeten hier plaatsvinden’