fbpx

Ingezonden| Politieke hebzucht of landsbelang?

GFC NIEUWS- De nieuwe politieke wind die anno 2020 in Suriname zal waaien, moet niet één zijn, waarbij de belangen van bepaalde personen, loyalisten en/of van sponsoren moeten worden behartigd.

In geen geval moet er sprake zijn van belangen van personen die als bijen om de honingpot rond zwerven en die gevoed moeten worden.

De toekomst van het volk dient centraal te staan en niet de belangen van politici; dit moet wel duidelijk zijn, aangezien het volk ze in de positie heeft geplaatst om het lands- en volksbelang te behartigen.

Alhoewel de VHP numeriek de grootste partij is, blijkt nu dat ABOP de machtigste partij binnen het geheel is, die de voortgang van de regering bepaalt. De thans heersende ontevredenheid binnen de oranje partij spreekt boekdelen. Men is de mening toegedaan, dat er gestemd is voor integer bestuur met versterkte instituten en niet om eigen posities / belangen te behartigen.

Dezerzijds wordt de noodzaak benadrukt om een goede en de juiste start te maken, eer men overgaat tot verdere onderhandelingen en het verdelen van topposities. Een gedegen beleidsplan, de doelstellingen van de diverse instituten en departementen moesten allereerst worden opgesteld, voordat men zou overgaan tot het ondertekenen van een eventuele samenwerking. Dit is mede de oorzaak van de vele teleurstellingen binnen de gelederen van enkele partijen, die de nieuwe regering zullen vormen.

Het mag geenszins de bedoeling zijn om regeermacht te verwerven door een subtiele vorm van chantage uit te oefenen en te blijven eisen, terwijl er een samenwerkingsovereenkomst reeds getekend is en er bindende afspraken zijn gemaakt. Een vorm van een z.g. dubbele bodempolitiek, waarbij men een dubbele agenda heeft, moet geen boventoon voeren.

Het spreekt niet van goed egards, dat alhoewel men zwart op wit voor een samenwerkingsverband heeft getekend en kort daarna men (ABOP) met andere eisen en voorwaarden voor de dag komt. Wie weet wat men nog in petto heeft. In dat geval moet het de druppel zijn, die de emmer moet laten overlopen.

De essentiële dingen moeten wij niet uit het oog verliezen en aangezien Suriname haast op elk gebied achteruit is gegaan, dienen behalve de burgers, in het bijzonder de leiders en politici, hun mentaliteit te veranderen en dit verder uit te dragen. Wij moeten de eenheid, zelf realisatie en onderlinge verbondenheid niet uit het oog verliezen en de inzet van elke rechtgeaarde Surinamer is een vereiste.

Een ieder moet doordrongen zijn van het feit, dat alle leiders en leidinggevenden zich ervan bewust moeten zijn, dat zij geplaatst zijn om het lands- en volksbelang te dienen en niet het eigen, groeps- of partijbelang.

Wat thans heel belangrijk is en de hoogste prioriteit geniet, is de opbouw van het land en niet te blijven pleiten voor eigen posities.

Vergeet niet, dat politieke hebzucht tevens politieke dood betekent.

Roy Harpal

Overige berichten