Ingezonden: Particuliere bussector politiek onafhankelijk maken

GFC NIEUWS- De particuliere lijnbushouders organisatie onder leiding van de huidige voorzitter sinds 2001 tot heden heeft de bushouders van Suriname politiek afhankelijk gehouden en totaal politiek financieel mishandeld.

De subsidietarieven zijn met 200% in waarde zijn gedaald en kunnen de doelen die ons Surinaams Openbaar Vervoer nastreeft, niet worden gehaald.

Voor een bus die in 2010 en nu nog US$ 30.000 kost, betaal je nu met een koers van SRD 8.40 SRD 252.000.

Anno 2019 gaat het SRD 168.000 een bushouder meer kosten om een tweedehandse bus vanuit Japan te kunnen kopen, dat betekent 200% meer in SRD-prijs gestegen, terwijl de tarieven integendeel met 200% in waarde is afgenomen.

Hoe gaat de politiek nu het bussenpark met bouwjaren tussen 1980 en 1992 helpen vernieuwen, indien de bus – en subsidietarieven niet aangepast worden aan de economische realiteit?

Prijzen in de winkels, bedrijven, zorgsector, verzekeringen, belastingen en salarissen van de politici zijn aangepast.

De doelen die de particuliere sector had moeten behalen anno 2019 o.a milieuvriendelijke bussen blijken momenteel niet haalbaar te zijn.

Wij van de Cooperatieve Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer streven ernaar om de bussector politiek onafhankelijk te maken.

Indien de regerende coalitie zegt dat de economie een gepland en meer duurzaam karakter moet krijgen, is het van eminent belang om de bushouders, als deel van de samenleving, niet langer politiek afhankelijk te houden.

Openbaar Vervoer goedkoop mogelijk houden, moet niet betekenen dat bushouders financieel kapot gemaakt moeten worden, wat uiteindelijk faillissement met zich kan meebrengen.

Politiek onafhankelijk houden brengt met zich mee dat de investering van de bushouder middels wet – en regelgeving beschermd dient te zijn o.a een particuliere bustarievenwet, bij evenyuele flucutuerende valuta koersen, de tarieven wettelijk aangepast kunnen worden zonder enige politieke bemiddeling.

Wij van de VOSOV verwachten een spoedige aanpak vanuit de regerende coalitie naar de bushouders toe.

Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer

Overige berichten