fbpx

Ingezonden| Oproep tot nationale dag van vasten

GFC NIEUWS- De Heiligen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen sluiten zich bij de nationale autoriteiten en de bevolking van Suriname aan in hun bezorgdheid en de maatregelen die worden genomen om de huidige situatie aan te pakken die veroorzaakt wordt door COVID-19, die ook ons treft als een wereldwijde organisatie, zowel als gezinnen en als individuen.
Wij erkennen dat velen nu lijden als gevolg van ziekte en ander situaties die ons land ernstig treffen; inclusief gezondheid, onderwijs, transport, productie, handel, communicatie en vele andere basisaspecten in ons leven.
Desalniettemin hebben we, tijdens onze aanwezigheid gedurende meer dan 30 jaar in het land, waarin we het evangelie van onze Heiland, Jezus Christus, predikten en onze gemeenschappen dienden, de gelegenheid gekregen om de geest van geloof, toewijding aan God en de liefde voor elkaar te zien, die heerst onder deze mensen.
Daarom nodigen we alle burgers uit om zich met ons te verenigen, in geloof en goede wil, in een collectief vasten, die komende zondag, 29 maart, zal plaatsvinden, beginnend rond het middaguur.
Dit vasten verwijst naar het afzien van eten en/ of drinken voor een periode van 24 uur, terwijl wij in gebed zullen gaan zodat deze situatie zal eindigen.
Vanwege bepaalde gezondheidsproblemen en andere redenen erkennen we dat sommigen dit mogelijk niet op dezelfde manier of voor dezelfde periode kunnen doen.
We weten dat iedereen iets te geven heeft, ook al is het misschien weinig, daarom nodigen we iedereen uit om hun uiterste best te doen.
De Heer zal elk offer zien en ons allen zegenen. Vasten is een algemeen gebruik onder Christenen, te vergelijken met andere gebruiken die we zien in andere geloven over de wereld, waar mensen toegewijd, persoonlijk en vrijwillig offeren om te vragen naar Gods zegeningen over een kwestie die van groot belang is.
Wij zijn er diep van overtuigd dat de huidige situatie dit soort gezamenlijke inspanningen van geloven en harten verdient.
Wij stellen voor dat het doel van dit gezamenlijk vasten is:
1. Dat deze gevaarlijke ziekte, die al zoveel kwaad gedaan heeft, onze burgers niet langer zal treffen en dat het zal stoppen zich te verspreiden en zo snel mogelijk zal verdwijnen.
2. Dat van wie de lichamelijke, mentale, stoffelijke of geestelijke stabiliteit getroffen is, troost mogen ontvangen en oplossingen mogen vinden om door deze moeilijke tijd van beproeving heen te komen.
3. Dat de leiders van onze natie leiding en inspiratie mogen ontvangen om te handelen in hun posities van autoriteit en verantwoordelijkheid en zo in de meest dringende behoeften van de mensen kunnen voorzien.
Als een natie van gelovigen, hebben wij vertrouwen in Gods genade en goedheid, want Hij houdt van al Zijn kinderen en belooft aan een ieder van hen: “Wees getrouw en nauwgezet in het onderhouden van de geboden van God en Ik zal u in de armen van mijn liefde sluiten.” (Leer & Verbonden 6:20)
Hij waakt zeker over ons en zorgt voor ons allemaal. Moge de Heer het volk van Suriname zegenen en moge zijn machtige goedheid elk huis doordringen. Dat wij allen zijn nederige uitnodiging mogen accepteren om ons in geloof te verenigen om God te laten zien dat wij bereid zijn te handelen alsof alles van ons afhangt, terwijl wij weten dat alles in Zijn handen ligt.
Yves R. Verwey
District president De kerk van Jezus Christus van heiligen der laatste dagen

BEKIJK OOK
Santokhi lanceert Prani Yu Dyari-project