Ingezonden: Open brief Actiecomité Alcoa aan DNA

GFC Nieuws- Met verwijzing naar het rapport van de door u aangetrokken externe deskundigen in verband met plannen van de regering inzake de beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst (BO) wenst het Actiecomité Alcoa (ACA) het volgende onder uw aandacht te brengen.

De externe juristen hebben u geadviseerd om de finale concepten die de regering heeft ingediend niet aan te nemen.

Zij constateren dat diverse onderdelen in strijd zijn met het in Suriname geldend recht, niet voordelig voor de Staat Suriname en op sommige aspecten zelfs onethisch zijn.

Een sterke aanbeveling is dat bij het aangaan van overeenkomsten met Suralco en anderen de Staat Suriname als gelijkwaardige contractpartij verbonden wordt en dat de overeenkomsten niet in strijd zijn met goede zeden en wettelijke bepalingen.

DNA is de bewaker van de constitutie.

De presidentiële commissie c.q. de president heeft toestemming verleend aan Alcoa om vroegtijdig, voor het aflopen van de Brokopondo Overeenkomst, te stoppen met de productie van bauxiet en aluinaarde en de fabriek te Paranam te ontmantelen; dit zonder toestemming van u DNA.

De conceptovereenkomsten die door de regering zijn aangeboden aan DNA zijn gebaseerd op de door u, DNA, afgewezen MoU.

ACA stelt zich op het standpunt dat u de ondermijning van de constitutie door de regering legaliseert door de conceptovereenkomsten van de regering ter behandeling in ontvangst te nemen omdat de regering reeds beslissingen had genomen en zelfs uitgevoerd zonder dat u, DNA, vooraf daaraan goedkeuring had verleend zoals in dit geval grondwettelijk vereist was.

Het juridisch rapport van DNA constateert dat er sprake is van onethische voorstellen. Op DNA rust nu de plicht om een onderzoek in te stellen hoe die onethische voorstellen tot stand zijn gekomen en wie daarvoor verantwoordelijk gesteld dienen te worden.

Het ACA doet een beroep op u DNA om:

1. met nadruk erop toe te zien dat de wetgevende macht niet overruled word door de uitvoerende macht anders zou het evenwicht tussen de Staatsmachten ernstig verstoord kunnen worden;

2. het daarheen te leiden dat de afhandeling van de Brokopondo Overeenkomst naar letter en geest van de overeenkomst plaatsvindt;

3. onderzoek te laten verrichten naar de totstandkoming van de onethische voorstellen zoals aangegeven in het juridisch rapport van DNA. In dit kader heeft het ACA u reeds geadviseerd om de hulp van Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in te roepen.

Wij kijken met hoopvolle verwachting uit naar uw reactie.

Rekenende op uw constitutionele integriteit en politieke moed,

Namens het Actiecomité Alcoa (ACA).

Hoogachtend,

Asha Mungra
Wim Bakker
Soender Hanoeman

Overige berichten