fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Ingezonden: Ook aandacht besteden aan kwetsbaren

GFC NIEUWS- Vandaag wordt wereldwijd de geboorte van de Messia, Jesus Christus herdacht. In de regel gaat dit heugelijk feit ook gepaard met kerstboodschappen en -verhalen.

Ook voor ons als politieke organisatie dient deze dag bevrijding en naastenliefde te symboliseren door ons dankbaar op te stellen en te voelen.

De grote uitdaging weliswaar is om deze inspiratie van dankbaarheid niet alleen voor dit moment uit te spreken en beperkt te houden, maar ook voor de mensen om ons heen en voor alle dingen die goed zijn gegaan in ons leven.

Als mens beseffen wij in onvoldoende mate hoeveel goed is in ons leven, hoeveel liefde er aanwezig is. In één adem moeten wij ook aandacht schenken aan de kwetsbaren in de samenleving, de kansarmen, degenen die op de één of andere manier tussen wal en schip zijn beland en/of komen te vallen.

Wij moeten elkander aanspreken op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hoe vaak maken wij niet mee dat politici en/of politieke partijen niet doen voorkomen alsof oplossing of kansen “uit de lucht” vallen, zodanig dat wij ons opstellen als de Messias en de Verlosser.

Als wij de balans opmaken, komen wij tot geen andere conclusie dat meerdere van deze partijen die een serieuze gooi wensen te doen naar regeerverantwoordelijkheid in meerdere regeertermijnen invloedrijke verantwoordelijkheid hebben gedragen.

Echter zien wij dat de problemen waarvoor men zich zorgen maakt en/of opwindt niet tijdens hun periodes zijn aangepakt en nog steeds actueel zijn. Hierbij valt te denken aan een beleid en structuur op het gebied van natievorming en bevolkingspolitiek.

Het rijtje kunnen wij gerust aanvullen met ruimtelijke ordening, transformatie en hervorming van ons onderwijs, diversificatie van de economie, verstedelijking en urbanisatie in relatie tot gezonde decentralisatie.

Wij timmeren nog steeds aan de weg om een gezond en duurzaam huisvestingsbeleid van de grond te krijgen, om eerlijke verdeling van schoon drinkwater te bewerkstelligen, de samenleving tegemoet te komen met een gezond en verantwoord wegennet en bijbehorende noodzakelijke mobiliteit, hervorming van ons belastingstelsel en organisatie, wettelijke erkenning van grondenrechten, duurzaam natuurbehoud en milieubeheer en een zorgvuldig sociaal zekerheidsstelsel.

OOK INTERESSANT
PALU: Oppenheimer Bondholders hebben beslag gelegd op toekomstige royalty-inkomsten Block 58

Als wij de politieke realiteit van alle dag in ogenschouw nemen, valt op te merken dat de samenleving steeds meer en meer negativiteit wordt ingepompt. Deze stijl van politiek bedrijven en of verkiezingscampagne moet een noodzakelijke omslag ondergaan.

Wij zijn van mening dat negativiteit of angstcultuur nooit de campagnevoering mag en kan overheersen of in haar kielzog mag houden. De schuld afschuiven, elkander aanvallen en/of aanmodderen, hiervan is het kiezersvolk niet gediend.

Al met al praten wij over een collectieve verantwoordelijkheid om deze samenleving een volwaardig leven te bieden, om mensen te helpen in een duurzaam levensstijl. Wij hebben met z’n allen gefaald om dit land na de onafhankelijkheid tot grotere hoogte te brengen, ontelbare kansen zijn gemist. Laten wij geen onvergeeflijke fout maken, nee laten we een duidelijk signaal geven. Laten wij kappen met dit “oude” gedrag, want het mag nimmer norm zijn.

Wij kunnen iets van elkaar overnemen of iets voor elkaar in positieve zin overhebben. Als politici en partijen zijn wij er om betere keuzes te bieden. Laten wij de tijd nemen om eerlijke, kwalitatieve en oprechte debatten aan te gaan in plaats van de samenleving op te zadelen met doembeelden, om een angstcultuur te creëren en te etaleren.

Wij kunnen en moeten met grote ijver gaan voor het vergroten van kansen voor iedereen, voor het verkleinen van de kloof tussen kansarm en kansrijk, het versterken van de democratie en het behoud van vrede. Het voorgaande met het Surinaamse volk, dat de agenda moet zijn, dat als winnaar uit de bus moet komen aan de voorlinie, want Suriname is ons allen heilig.

De partij wenst een ieder fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en veel geluk en vrede toe.

Broederschap en Eenheid in de Politiek