fbpx

Ingezonden| Ontevredenheid burgers in relatie tot gedrag banken

GFC NIEUWS- Wij worden steeds vaker geconfronteerd met de bezorgdheid en ontevredenheid van de burgers in relatie tot het gedrag van de banken in Suriname.
In mei 2020 werd door de Surinaamse Bankiersvereniging medegedeeld aan de samenleving dat per 1 augustus van hetzelfde jaar de banken cheques als vorm van betaalmiddel niet meer zullen accepteren. Als argument voor dit vreemd besluit werd opgeworpen dat cheques moneylaudring en frauderisico’s met zich meebrengen.
Wat ons erg verbaasd, aangezien zelfs grote landen zoals de Verenigde Staten van Amerika nog steeds met cheques werken.
Als gevolg van de Covid-19-crisis in Suriname merken wij steeds dat de banken hun beleid en de service naar de klanten toe steeds aanpassen, in het nadeel van de klanten. Het argument vanuit de banken is aan de ene kant de verspreiding van Covid-19 via transacties met geld te verkleinen en op andere momenten is het dat er een tekort is aan contant geld, dit laatste terwijl er op 16 juli er melding van werd gemaakt dat er containers met pas gedrukt geld waren gearriveerd bij de Centrale Bank van Suriname.
Op andere momenten stellen de banken dat zij het gebruik van cash geld willen terugdringen om zo fraude en money laundering terug te dringen. Banken sporen de burgers aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van de digitale kanalen z.a POS-systemen, MOPE, Uni5Pay en internetbanking.
Het bevreemdt ons echter dat deze argumenten worden opgeworpen en niemand hier iets tegen op in te brengen heeft. Ten eerste is het een inbreuk plegen op de vrijheden van de burgers om zelf te kiezen hoe zij met hun geld willen omgaan wanneer banken de klanten DWINGEN om digitaal te werken. Niet elke burger beschikt over een laptop en een goede internetverbinding. Internetbanking is zeer riskant uit te voeren via een mobiele telefoon.
Hoe staat het met de groep laaggeletterden, de burgers die geen bankrekening hebben en dus ook geen pinpas, de groep gepensioneerden die al met moeite gebruikmaken van een ATM die nu gedwongen worden om te leren werken met een computer speciaal omdat ze moeten meedoen aan internetbanking. Dan hebben we nog geen bewijs gekregen dat internet banking 100% fraude proof is.
De banken stellen dat zij een beperkt aantal ATM’s bevoorraden in het kader van Covid-19, maar werkt dat niet juist contraproductief? Los van de irritatie die het bij de klanten oproept, is het niet ronduit inhumaan om zo om te gaan met de burgers die het recht hebben ten alle tijde te moeten kunnen beschikken over hun gelden? Wij missen in deze de stem van de Centrale Bank van Suriname die conform artikel 9 van de Bankwet de verplichting heeft om het verloop van de geldstroom te overzien en de activiteiten van de commerciële banken te overzien.
Tot slot komen we bij de kwestie MOPE en Uni5Pay… Niet alle dienstverleners maken gebruik van beide app-systemen en het is belachelijk om te verwachten van burgers dat zij beide apps zullen downloaden (indien zij een smartphone hebben) en op beide applicaties een bedrag zullen overmaken.
Banken moeten zich minder dictatoriaal opstellen naar de burgers toe en niet vergeten dat zij in dienst zijn van de burgers. Indien klanten hun geld zouden weghalen van de banken zijn het dezelfde banken die in financiële problemen zullen verkeren en niet de klanten!
Het Platform Progressieve Burgers

BEKIJK OOK
70-jarige voetganger dodelijk aangereden aan de Indira Gandhiweg