fbpx

Ingezonden| Onkan: Nederlander met Surinaams/Arubaanse achtergrond wenst ambassadeurspost

GFC NIEUWS- Tijdens het bezoek van de minister van Buitenlandse zaken, Albert Ramdin, van Suriname aan Nederland verscheen er in het dagblad De Ware Tijd d.d. 31-8-2020 een zeer bijzonder en interessant artikel van ene P. Sanichar over de stoelendans om de diplomatieke posten.
De auteur blijkt heel goed te zijn ingelicht wie er allemaal hun zinnen op deze post hebben gezet. Er was zelfs sprake van een kandidaat die de leeftijd van 65 jaar reeds had bereikt en heel graag deze post wenst in te vullen om zijn eigen zak te vullen.
Deze kandidaat is een Nederlander met Surinaamse Hindostaanse ouders, maar in Aruba opgevoed. Hij heeft geen diplomatieke opleiding en ervaring en heeft vaker aangegeven dat hij de Surinaamse Cultuur niet kent en ook niet de Surinaamse politiek, maar wel van Genève in Zwitserland waar zijn vrouw tot sinds kort woonachtig was.
Dit heerschap – dat luistert naar de naam van Rajinder Khargi – heeft geen enkele affiniteit met het land Suriname en helemaal ook niet met de multiculturele samenleving van dit land. Hij praat en verstaat geen Hindi of Sarnami om maar te zwijgen over het Sranan tongo.
Ook heeft hij nimmer in het land Suriname gewerkt en kent dan ook niet de cultuur van de ambtenarij in dat Land. Tijdens de verkiezingscampagne 2020 kwam hij voor enkele weken naar Suriname om te helpen propaganda te voeren, maar eiste wel een wagen van de partij. Zijn eerder gestelde eisen, w.o. vergoeding van zijn KLM- tickets werden niet door de partij gehonoreerd.
Zeer terecht zijn de opmerkingen van de alom bekende kritische columnisten Sunil Sookhlall en Kries Mahabier dat er in Suriname heel wat kundige figuren rondlopen die deze functie beter verdienen en het naar behoren kunnen uitvoeren. De Republiek Suriname heeft echt geen behoefte aan een Nederlander met Arubaanse achtergrond. Een totaal vreemde eend in de bijt.
Indien deze aanstelling van de Nederlander Rajinder Khargi toch wordt doorgedrukt, zal dit een flinke klap zijn in het gezicht van de deskundige Surinamers en een belediging aan hun adres; ’they can not do this job’; dus een duidelijke natrap aan het Surinaams intellect.
De president van Suriname, Chandrikapersad Santhoki, is wijs genoeg om te weten wie hij allemaal binnenhaalt als dank voor het maken van propaganda om met dit soort benoemingen te gaan strooien. Het bedrijven van koehandel met de Nederlandse en Surinaamse nationaliteit zal tot de vele scenario’s gaan behoren voor de benoeming van Rajinder Khargi.
De vraag die nu wordt gesteld is of de keuze en benoeming van deze Nederlander overeenkomt met de Vooruitstrevende en – Hervormings gedachte van de partij.
Surinamers in Suriname let op jullie zaak: het is ONKAN dat dit zal gebeuren.
Nu al kan worden gesteld dat Rajinder Khargi door de Surinaamse bevolking in Nederland niet wordt gedragen en niet welkom is met deze benoeming.
A. Balkaran

BEKIJK OOK
Dc Bhola bespreekt samenwerkingsgebieden met Nederlandse ambassadeur