fbpx

Ingezonden: Omkoperij en voedselpakketten

GFC NIEUWS-Op 11 juli las ik een artikel over: “Stemmen kopen met voedselpakketten.”

Als de inzender over omkoperij heeft, wil ik hem erop attenderen dat allerlei omkooppraktijken in Suriname en ook in vele landen, vooral in de derdewereldlanden heel veel voorkomen.

Indien er verder wordt gesteld dat het voedselpakkettensysteem dat thans in volle gang is om verkiezingswinst binnen te halen en dat dit systeem overgenomen is door president D.D. Bouterse van de Venezolaanse president, Nicolás Maduro, wil het navolgende optekenen:

De historie in acht nemend, wil ik de gemeenschap erop wijzen, dat één van onze nationale leiders, m.n. wijlen premier en minister van diverse ministeries, Johan Adolf Pengel, alias Jopie en Ping Ping van de NPS toen al voedselpakketten liet uitdelen.

Zijn leuzen waren o.a. “Tai horie libie dé en wees gerust alles komt terecht. ”

In plaats om ontwikkeling in het land te brengen, zoals: de bruggen- en wegenbouw (infrastructuur) , tram- en treintrajecten, ontsluiting van het binnenland, alsook de uitkering voor Surinamers te regelen, hielden de traditionele leiders het volk zoet met voedselpakketten.

De VHP-leider, Jagernath Lachmon, heeft ook geen noemenswaardige ontwikkelingen en projecten laten realiseren.

Tijdens het bewind van de PNP/VHP-regering heeft oud-minister van Districtsbestuur en Decentralisatie, Ir. Cyril Ramkisor (VHP) ook veel schenkingen gedaan, vooral aan de marrongemeenschap. Het rendement wat verkiezingsuitslag betrof, was nihil.

Dit fenomeen heeft ook Dilip Sardjoe van de BVD meegemaakt in 2010, toen kwam hij er heel bekaaid vanaf en kreeg nul op het rekest.

De PL o.l.v. Paul Somohardjo verstrekt ook pakketten aan sociaal-zwakkeren, aan tehuizen en aan moskeeën, terwijl geen haan ernaar kraait.

De presidentsvrouw is ook enkele jaren actief bezig met het verstrekken van schoolbenodigdheden, waaronder tassen. Haar bureau heeft de beschikking over ongeveer 10.000 schooltassen. De intentie is dat landelijk kinderen blij zullen worden gemaakt met deze geste.

Weliswaar is op te merken dat populistische beloftes geen soelaas bieden. Het volk moet echter waakzaam zijn voor valse profeten. Men moet wel bewust worden gemaakt over welke partijprogramma’s realiseerbaar zijn, die op diverse podia worden gepresenteerd.

Dezerzijds wordt gesteld en ook geconstateerd dat er nergens in de wereld een land is zonder omkoperij of corruptie.

De leiding van de meeste landen, vooral van de arme landen, plundert het land en stort de burgerij in armoede. Zie voorbeelden van de meeste Afrikaanse- en haast van alle derdewereldlanden. Het gaat meestal om eigen belang en behoud en niet om het nationaal- of ‘s landsbelang.

De kiezer is nog niet helemaal bewust om te stemmen op basis van ideologie of een partijprogramma. Men denkt nog steeds etnisch en stemt traditioneel, emotioneel en vooral op leiders, die populistisch overkomen.

De doorsnee kiezer en politici letten anno 2019 op niets anders dan op het eigen belang dan het algemeen belang. Het is tijd voor bewustwording en verandering.

Roy Harpal

Overige berichten