fbpx

Ingezonden| Nogmaals de aangepaste werkwijze bij gezondheidsinstellingen belicht

GFC NIEUWS- Eenieder zal nu reeds bekend zijn met de maatregelen die tot doel hebben het besmettingsgevaar van het coronavirus zoveel als mogelijk te beperken.

Helaas blijkt dagelijks dat het bekend zijn met het bovenstaande en dit omzetten naar handelingen in de praktijk twee verschillende dingen zijn, die niet vanzelf gaan. Niet altijd is er sprake van onwil; soms is men zich niet eens direct bewust van enig risicovol gedrag.

Op veel plekken wordt van u verwacht/ vereist dat u let op het volgende:

1. Handhygiëne
2. Degelijke mond en neusbedekking
3. Social distancing, zo ook bij de verschillende gezondheidsinstellingen w.o. de poliklinieken van de huisartsen.

In alle haast moesten er vanwege de heersende pandemie aanpassingen worden doorgevoerd bij elke huisartsenpraktijk en het is voor een ieder, zowel voor de cliënten als de gezondheidswerkers, duidelijk even wennen aan soms minder ideale werkomstandigheden.

Een belangrijke regel is: onnodig bezoek aan de polikliniek moet worden vermeden. Het is daarom belangrijk en mede in het belang van uw eigen veiligheid en van anderen om uw medische hulpvraag zoveel als mogelijk nu telefonisch, via WhatsApp of videocall door te geven. Dit helpt om de tijd die u op de polikliniek moet doorbrengen met op uw beurt te wachten, te beperken, bijvoorbeeld in geval van het afhalen van herhalingsrecepten en vervolg-garantiebrieven.

Het geeft ook meer privacy dan bij het loket of aan de balie. Moet de dokter of doktersassistent u toch voor behandeling ontvangen binnen de polikliniek, dan zal dit meer tijd en organisatie kosten met het oog op het zoveel mogelijk beperken van eventueel besmettingsgevaar.

BEKIJK OOK
Buitenvrouw slaat 1-jarig zoontje bont en blauw na ruzie met man

Gelukkig zien we in de praktijk dat de meeste cliënten begrip tonen en meewerken en hun best doen om zich te houden aan de nieuwe regels. Immers door u te houden aan de corona-maatregelen toont u dat u respect hebt voor de gezondheid en het leven van de ander en dit verwacht u dan terecht ook weer van anderen. Omgekeerd kunt u als u het niet doet (hetzij bewust of onbewust), negatieve reacties vanuit uw omgeving ontvangen.

Door met z’n allen de (nieuwe) regels en maatregelen zo correct mogelijk na te leven, kunnen we de pandemie helpen onder controle te krijgen en zelfs terug te dringen.

Er wordt nogmaals een dringend beroep op u gedaan zoveel mogelijk tantevoren telefonisch contact op te nemen met de polikliniek van uw huisarts in de plaats van deze een bezoek te brengen zonder voorafgaand overleg en of afspraak daartoe hebben gemaakt.

Er is nog geen afdoende medicatie voor Covid en het is nu wachten op een goed werkend vaccin. Maar als wij allemaal ons best doen om nog beter op onszelf te letten dan we nu al doen, dan moet het zeker lukken om ons door deze moeilijke periode heen te slaan.

Namens het Sectiebestuur Algemeen Artsen van de Vereniging van Medici in Suriname
Drs. M. Simbhoedatpanday, voorzitter