fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Ingezonden| No las’ ati!

GFC NIEUWS- Een actief werkorgaan van de Evangelische Broedergemeente Suriname, met name Vrouwen Centraal, heeft het initiatief genomen om in de Augustusmaand Herrnhuttermaand 2020 ter bemoediging van zusters en broeders binnen en buiten de EBGS een gevarieerd televisieprogramma ‘No las’ ati’ samen te stellen en uit te zenden.
Evaluerend kan gesteld worden dat dit bemoedigingsprogramma ‘No las’ ati’ voor vele EBG-ers een dubbele betekenis heeft gehad. Behalve dat het programma op een moderne manier invulling heeft gegeven aan de Augustusmaandactiviteiten, die vanwege de Covid-19-pandemie dit jaar geen voortgang konden vinden, heeft het programma de kijkers ook met dankbaarheid vervuld, vanwege de zichtbare ‘rijkdom’ van de Evangelische Broedergemeente Suriname!
Participatie in het programma van vertegenwoordigers van het zendingswerk in Frans Guyana, jeugdigen die in het Frans zongen, en de bemoediging van de predikante van de EBG op St. Maarten, namens het District CAS (EBG gemeenten Curaçao, Aruba, St. Maarten), waren naast de bijdragen van onze eigen Surinaamse zusters, duidelijke tekenen van Gods zegen! Dit betekent dat wij als kerk van Jezus Christus in geloof de verkondiging van het evangelie moeten voortzetten, ongeacht de crisissituaties waarin wij verkeren.
De Augustusmaand Herrnhuttermaand betekent veel voor EBG-gemeenteleden. Zuster Martha Power-Kort verwoordt de betekenis van de Anitrimun alsvolgt: De Augustusmaand Herrnhuttermaand is de maand van de eenheid voor de Anitris. De Anitrimun is er om ons eraan te herinneren hoe wij als broeders en zusters met elkaar moeten omgaan. De rode draad is voor mij de ‘liefde, de eenheid, het respect’ voor elkaar en een extra versteviging van onze broeder- en zusterband. Wij zullen de Here blijven dienen, zoals echte Anitris moeten doen. De Augustusmaand Hernhuttermaand berekent een extra oproep aan ons allen, maar vooral aan degenen die zijn afgedwaald: ‘Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen.’
Voor zuster Listra Leetz betekent de Augustusmaand Herrnhuttermaand of Anitrimun een herbeleving van alles wat God in augustus 1727 in de Broedergemeente in Duitsland heeft gedaan. Wij mogen elk jaar opnieuw beleven hoe Gods Geest toen op een bijzondere manier uitgestort is op volwassenen op 13 augustus en op kinderen op 17 augustus. We beleven ook opnieuw hoe de eerste Herrnhutterzendelingen op 21 augustus 1732 vanuit Herrnhut naar St. Thomas vertrokken om de slaven daar over de liefde van Jezus Christus te vertellen.
Het tastbare resultaat van het Herrnhutterzendingswerk in Suriname is behalve aan de vele EBG kerken, scholen, internaten, tehuizen voor seniore burgers en opvanginstellingen, ook te merken aan verschillende tradities en gebruiken die over het algemeen door de gemeenschap zijn overgenomen.
Enkele voorbeelden hiervan zijn: het aanspreken van elkaar met broeder en zuster, brada nanga sisa, het houden van huisdiensten (morgenzegen, middagzegen, avondzegen), het gebruik van (Dag)teksten bij overlijdensberichten of bij heugelijke gebeurtenissen, het zingen van troostliederen bij een sterfgeval (Singineti).
Wij zijn dankbaar voor deze zegeningen en voelen ons in de Augustusmaand op een bijzondere manier verbonden met broeders en zusters van de Broeder Uniteit, de Unitas Fratrum, de Moravians, Anitris of Broedergemeente wereldwijd.
Voor zuster Lidia Bel-Seymonson betekent de Augustusmaand Herrnhuttermaand een maand vol zegeningen binnen de EBG en die zegeningen roepen ons op tot eenheid, liefde en saamhorigheid!.
Maar hoe ervaren EBG-ers het als in onze gemeenschap positief wordt gesproken over het pastoraal-diakonaal zendingswerk van de EBGS: de Stadszending, de Medische Zending, de Boslandzending, de Hindustaanse zending, de Chinese zending, de Indonesische zending, de Diakonie, de Algemeen Maatschappelijke Dienst, de Zinzendorfherberg, Stichting Huize Albertine, Stichting Jeugdcentrum, Stichting Onderwijs EBGS, het Archief, het Theologisch Seminarie, het Pastoraal Centrum, de Kinderhuizen Saron, Leliëndaal, Sukh Dham, de Internaten voor VOJ-studenten, het Jubileumfonds, de Opnamestudio, het Vormingscentrum te Groningen, de Unity Woman’s Desk van de Evangelische Broedergemeente Suriname, alsook over Stichting Diakonessenhuis in samenwerking met andere protestantse gemeenten en het Christelijk Pedagogisch Instituut in samenwerking met het RK Bisdom?
Wat zeggen wij van al deze zegeningen van God en wat is onze bijdrage aan de instandhouding van het zendingswerk? Nu de Augustusmaand Herrnhuttermaand 2020 ten einde is, doet de kerk een beroep op alle EBG-ers en sympathisanten om de zegeningen te tellen, de Heer daarvoor te danken en het werk van de EBGS in woord en in daad van harte te blijven ondersteunen.
Gods zegen zal rijkelijk op u rusten.
Drs. A.M. Ritfeld

OOK INTERESSANT
Activist Asawini terug in Suriname