fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Ingezonden| Nieuwjaarsboodschap NDP

GFC NIEUWS- Wij hebben het kruispunt van een haast afgelopen jaar namelijk 2019 en het verwelkomen van het nieuwjaar 2020 bereikt.
Het punt waar vele van ons dichtbij de laatste minuten van het jaar als familie en vrienden bijeen zijn om het jaar samen af te sluiten en het nieuwe in te luiden.
Allereerst wensen wij van de NDP elke Surinamer ongeacht waar van de wereld u zich bevindt een vredig en veilige afsluiting van 2019 en een liefdevol, gezond en vredig 2020 toe. “Soso lobi, gosontu nanga vrede”.
Dit moment is een bij uitstek, om te reflecteren, maar vooral vooruit te blikken en ons voorbereiden op wat in het vooruitzicht is.
Voor sommigen is 2019 een turbulent jaar geweest en zo heeft elkeen zijn mindere kant gekend in het haast afgelopen jaar. Anderen hebben zelfs de tranen de vrije loop moeten geven; dat karakteriseert het menselijke, en vanuit een geestelijk perspectief kunnen wij stellen dat de Almachtige ons niets geeft dat boven ons vermogen gaat, maar alles met een goed doel toelaat.
Zoals er na de regen er zonneschijn komt, laat ons het goede van Suriname en 2019 memoreren; Voorts de tijd nemen om te reflecteren wat voor goeds wij in dit haast afgelopen jaar voor iemand anders hebben gedaan, hetzij thuis, op school, aan het werk, in de buurt en of elders.
Anderzijds wat wij in het jaar dat voor ons ligt van plan zijn te doen voor tenminste een familielid, een collega, een buurtbewoner, en anderen. Dit tegen de achtergrond dat wij ons niet beperken tot wat onze overheid voor ons kan doen, maar wat ook wij samen voor vooruitgang van de Surinaamse samenleving kunnen doen.
In 2019 zijn vele Surinaamse broeders en zusters over geheel Suriname vanaf Paramaribo (de president) tot de kleine man in het verste binnenland van Suriname betrokken geweest bij initiatieven om samen een nog beter Suriname te maken voor de Surinamer op de eerste plaats. Voorts hebben vele zonen en dochters van ‘mama Sranan’ de vlag waardig laten wapperen in en buiten Suriname. Dat is prijzenswaardig in een wereld zoals die er nu voor staat.
Elkeen van ons is in staat positief bij te dragen aan een nog beter Suriname hetgeen zal bijdragen aan verandering in deze wereld waar wij ook families, buren en vrienden hebben. Let wel, niet het vele is goed, maar het goede is veel.
Zullen wij in 2020 onbaatzuchtig de seniorenburger ook helpen oversteken? Zullen wij het positieve over Suriname op social media de boventoon laten voeren’?
Zullen wij meer personen van Surinaamse afkomst betrekken bij de nationale ontwikkeling van het land ‘Pé den jumbo te beri’?
Zullen wij ons intensiever inzetten voor meer jonge en vrouwelijke entrepreneurs?
Het jaar 2020 is tevens het jaar van de algemene vrije en geheime verkiezingen in Suriname.
Zullen wij naar de verkiezingen in 2020 toe objectief de balans opmaken van de positieve en minder goede kanten van Suriname en samen die job continueren voor onder andere verdere diversificatie van onze economie?
Laat ons nu meer als ooit tevoren zij aan zij, schouder aan schouder elkaar bemoedigen en helpen het goede voort te zetten met en voor elkaar. Want, terwijl in vele landen in deze wereld verschillen in godsdienst, etniciteit, cultuur of afkomst de basis vormen voor de meest verschrikkelijke vormen van geweld tussen mensen, groepen, en zelfs landen.
Er heerst in Suriname een klimaat van liefde en vrede. Wij moeten deze goede reputatie, die wij samen hebben opgebouwd met betrekking tot de manier waarop wij omgaan met de diversiteit in godsdienst, etniciteit, cultuur, afkomst en andere karakteristieken, vasthouden. Ik zei samen, omdat u allen ook hieraan heeft bijgedragen.
Onze President Desiré Delano Bouterse herbevestigd en benadrukt als zodanig ook steeds dat vrede ons grootste exportproduct is”.
Voorts is het geen publieksgeheim dat de NDP een “soso lobi” beweging is en dat ook toont in haar handelen, daarom spreken wij in termen van wij en Surinamers ongeacht waar van de wereld zich bevinden. Ik doe een oproep aan ons allen.
Een oproep om dit kruispunt niet te beperken tot 31 december naar 1 januari of van 2019 naar 2020, maar de belangrijke betekenis van het kruispunt om mee te denken, mee te beslissen en meedoen om meer goede zakendoen met en voor maar niet beperkt tot artiesten, sporters, kunstenaars, jongeren, seniorenburgers, mensen met een beperking en al de overige groepen.
Laat ons daarom in de feeststemming en vreugde waarmee wij zijn begiftig tijdens deze periode, niet uit het oog verliezen dat er mensen en groepen zijn die in verdriet en pijn gedompeld zijn. Hierbij wordt onder andere gedacht aan mensen die een dierbare hebben verloren, de zieken, de wezen, de weduwen, de minder bedeelden, ontheemden, vluchtelingen en andere bijzondere groepen.
Staat u mij toe om samen met u de Here te smeken dat zijn wil geschiede in de levens van voornoemde mensen en groepen.
Als wij vandaag de overstap maken naar 2020, laat ons verder bouwen op de geest van “liefde en vrede”, en anderen daarmee ook positief beïnvloeden en samen meer goede zaken doen ten gunste van de huidige en toekomstige generaties.
Tot slot wenst de NDP u allen ongeacht waar van de wereld u zich bevind een “soso lobi” 2020 toe.

OOK INTERESSANT
Beta Group herstelt buitenverlichting NIS