Ingezonden| Nieuwe bezems?

GFC NIEUWS- Men zegt weleens dat nieuwe bezems schoonvegen.

Met zoveel fanfare is de 74ste Korpschef benoemd. Hopelijk zal de nieuwbakken politiebaas, zoals hij zelf belooft, verregaande maatregelen treffen.

De hamvraag is of hij de ruimte en alle tools krijgt om de opgedragen opdrachten door het hoogste gezag, de president uit te voeren.

De nieuwbakken Korpschef kondigt aan, dat zijn korps de criminaliteit flinke slagen zal toebrengen. Voorts wil hij het politiekorps zelfvoorzienend maken.

Het Surinaams volk dat gebukt gaat onder de criminaliteit, geluidsoverlast en verkeersovertreders kijkt hals reikend uit naar de impopulaire of populaire maatregelen, die de progressieve en energieke chef in het vooruitzicht stelt.

Als oplossing voor dit zeer zorgwekkend probleem wordt met stelligheid gezegd, dat er zijdens het ministerie van Justitie & Politie meer financiële middelen, mankracht en materieel ter beschikking wordt gesteld.

In tegenstelling tot zijn voorgangers heeft de huidige chef wel duidelijke beleidsplannen aangekaart en er wordt gehoopt, dat hij als een waarachtige Surinamer zijn toezeggingen waarmaakt, zonder dat hij in zijn werk wordt tegengewerkt door zijn superieuren.

Haast dagelijks wordt de gemeenschap opgeschrikt door vele berovingen, roofmoorden, verruwende -en harde criminaliteit, terwijl de machthebbers een hardere aanpak beloven zonder enige positieve verbetering.

De korpschef wordt veel wijsheid, tact en vooral veel moed en daadkracht toegewenst met zijn voornemens.

Hopelijk zullen de drastische en efficiënte maatregelen zo spoedig mogelijk worden getroffen, teneinde het veiligheidsgevoel bij de gemeenschap en bij de toeristen terug te laten keren.

Regel- en wetgeving moeten voor eenieder gelden en wel zonder aanzien des persoon.

Roy Harpal

Overige berichten