fbpx

NDP-scenario

GFC NIEUWS- De VHP is op 25 mei met een grote meerderheid van stemmen door het electoraat gekozen als de grootste partij.
En niet zomaar, de kiezers hebben gekozen voor onder andere veiligheid, onafhankelijke rechtspraak, corruptiebestrijding, transparantie en openbaarheid van bestuur.

Het kiezersvolk ging jarenlang gebukt onder het destructieve beleid van de vorige regeringen onder leiding van de voormalige militaire machthebber Desi Bouterse.

Suriname is sedert de jaren ‘80 continu in de machtsgreep geweest van deze zelfde intimiderende, agressieve, gewelddadige en rancuneuze personen die onder het mom van de revolutie, vele levens en de economie kapot hebben gemaakt. Suriname was in de greep van angst en geweld tijdens de revolutie.

Immorele oude “revolutionairen” uit het kamp van de NDP, proberen nu heimelijk misdadige doelen te realiseren, namelijk middels geweld, list en bedrog aan de macht te komen. Deze mensen schromen niet om de trend van geweld voort te zetten.

De VHP wenst de samenleving blijvend te herinneren aan het gewelddadig karakter en verleden van de NDP, thans deel uitmakend van de huidige oppositie.

In de jaren ’80, hebben exponenten van de NDP, precies dezelfde tactiek toegepast, namelijk van gefabriceerde scenario’s, valse beschuldigingen, provocaties en bedreigingen. Om zodoende op een later tijdstip hun gewelddadig handelen te rechtvaardigen, waarbij ervoor gekozen werd om andersdenkenden van hun vrijheid en leven te beroven.

Complottheorieën van de jaren ’80 steken nu weer de kop op.

De recente oproep van Bouterse aan jongeren om middels wapens de macht over te nemen, is een van de vele scenario’s van de NDP.

OOK INTERESSANT
‘Nieuwe’ SLM Airbus operationeel

Volgens Rabin Parmessar bestaat er een mysterieuze hitlijst waarvan alleen de NDP op de hoogte is en het ook “zelf” gaat oplossen.

Dit soort complottheorieën kunnen slechts komen uit het misdadig brein van personen die de rechtsstaat en de democratie niet respecteren.

Als de NDP op de hoogte is van zo een ernstige situatie en daar geen concrete mededelingen over doet, is dat niet in het belang van de veiligheid, democratie en de rechtstaat.

De paarse partij behoort aangifte te doen en de namen van de bedreigde volksvertegenwoordigers bekend te maken. Bovendien denken zij nog in dictatoriale termen en van bandeloosheid van onder anderen de tachtiger jaren om zelf het probleem aan te pakken.

Als de NDP nalaat om nu eindelijk wettelijk en ethisch te handelen, is zij medeplichtig wanneer er daadwerkelijk een escalatie plaatsvindt.

Als er inderdaad een hitlijst bestaat, doet de VHP een dringend beroep op de NDP en de parlementsleden die op de hoogte zijn van deze hitlijst, aangifte te doen bij de justitiële autoriteiten zoals dat van elke rechtgeaarde Surinamer wordt verwacht.

Indien de NDP en of de parlementariërs geen aangifte doen, plegen zij een ernstige inbreuk op de beginselen van de rechtsstaat.

De VHP roept de samenleving op om alert te blijven en de rechtsstaat te beschermen.

VHP

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Wordt voortvluchtige Gillmore Hoefdraad toch nog gepakt?