fbpx

Ingezonden| NDP roept op tot respect en constructief gedrag

GFC NIEUWS- De Surinaamse gemeenschap maakt zich gereed voor de aanstaande algemene verkiezingen van 25 mei.
Zo goed als alle gelederen in ons land gaan zich gewoontegetrouw in meerdere en mindere mate roeren om hun standpunten nader te vormen en in te nemen door middel van informatie-inwinning.
Er zijn ook landgenoten die zich volledig werpen in de actieve politiekvoering en zich daarbij ook voegen aan een partij naar hun keuze en visie.
Participatie aan de politiek- en bestuursvoering wordt in ons democratisch bestel alleszins bevorderd.
Soms raken de gelederen hierbij verhit en kunnen emoties de overhand nemen boven de rede en kunnen algemeen aanvaarde gedragsregels in het maatschappelijk verkeer overschreden worden.
Zulks moeten wij voorkomen en waar toch onmaatschappelijk gedrag plaatsvindt, dit wordt gecorrigeerd.
De laatste week hebben wij helaas moeten ondervinden dat partijgetrouwen uit verschillende partijen, vooral in het kiesdistrict Wanica, zich hebben verstout aan het verwijderen c.q. vernietigen van verkiezingsmateriaal, onder meer van hangende partijvlaggen van andersgezinden.
Wij richten ons tot onze hele gemeenschap, tot allen, ongeacht de politieke partij waartoe men behoort, om in deze komende verkiezingen zich positief en constructief op te stellen te handelen, zodanig dat wij respect voor elkaar blijven behouden, de eenheid van ons volk blijvend in stand houden.
Wij hopen en vragen allen om in onze politieke strijd nimmer uit het oog te verliezen dat wij allen Surinamers zijn en dat wij met ons allen het beste voorhebben met ons vaderland. Daarom willen en moeten wij onze stemmen laten horen op 25 mei.

BEKIJK OOK
OM wil oplossing voor hoge concentratie kwikdamp boven Paramaribo