fbpx
Ingezonden | ‘MI KANTO’

Als u van (kaseko-) muziek houdt, speelt u dan – voordat u dit hele artikel leest – de prachtige wijs gezongen door Ewald Krolis: “Mi Kanto” af.

Ik was zo blij toen ik vernam dat Sapoen en Chitan eveneens bij het Hof van Justitie bakzeil hebben gehaald dat ik genoodzaakt was deze tune af te spelen en vrolijk te dansen. Sapoen die een juridische achtergrond heeft, moet zich wel heel diep schamen dat hij geen gehoor geeft aan rechterlijke vonnissen.

Voorts als hij politieke bijeenkomsten belegt, zijn achterban triomfantelijk toespreekt en “Mi kanto” zingt. Over de meeloper Chitan en anderen die hem in zijn opportunistische strijd steunen, laat ik mij maar niet meer uit!

Enige tijd geleden sprak ik de vroegere president van het Hof van Justitie in Suriname de heer John von Niesewand (77). Ik ken hem van toen ik nog werkzaam was bij het ministerie van Justitie en Politie.
Hij sprak zich zeer lovend uit over de rechterlijke macht in ons land.

Evenzo meldt hij in een interview aan Steven Ramdharie van de Volkskrant (Nederland) op 26 september 2007 dat een gemiddelde zaak bij de rechtbank drie jaar duurt. Juridisch moeilijke zaken zelfs vijf jaar.
Dus heeft de procedure betreffende het terugroepen van de dissidenten uit het Pertjajah Luhur-kamp zeer kort geduurd!

Gerenommeerde bestuurskundigen hebben zich reeds uitgelaten over het CHS en de voorzitter. Het is nu niet opportuun zulks nogmaals te doen. Maar dat dit orgaan niet neutraal functioneert, zal nu wel duidelijk zijn!

En als mijn bewering onjuist is, moet de zeer recalcitrante voorzitter van het CHS thans consequenties verbinden aan zijn functioneren uit respect voor de rechtspraak. Wellicht moeten alle leden vervangen worden wegens niet-professioneel handelen.

OPINIE
Natuurlijk is er heel wat voorafgegaan aan de voorliggende uitspraak van het Hof. Bepaalde juristen gooiden olie op het vuur door te suggereren dat de gekozen DNA-leden “weggejaagd” waren.

Er werden zelfs vergelijkingen met andere landen gemaakt. In DNA werd er zelfs naar analogie van de veelbesproken Amnestiewet (strijdig met de internationale rechtsorde) evenzo een nieuwe versie gemaakt op de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers (WTV) van 2005.

In deze wet staat echter dat het lidmaatschap van DNA eindigt krachtens artikel 68 lid 1 onder c van de Grondwet door terugroeping. Dat is de essentie van deze kwestie!
Het is zeer onverkwikkelijk dat allerlei juristen zich geroepen voelen juridische deliberaties te poneren terwijl de zaak bij de rechter ligt. Ik vind dat ongehoord en niet van respect getuigen.

Het is mij overigens opgevallen dat sommige van deze juristen die zo onfatsoenlijk bezig waren direct in belangrijke raden werden benoemd. Zo gaat dat toe in een land waar corruptie hoogtij viert.

Laten wij als natie verheugd zijn dat wij nog neutrale en onafhankelijke rechtsprekende instanties hebben in Suriname. Dat de rechtspraak sommige van onze corrupte politici niet zint, is wel begrijpelijk.

Op dezelfde wijze wordt het proces van de Decembermoorden gestagneerd. Wellicht komt er eveneens in deze aangelegenheid ooit een juridische uitkomst. Desnoods met hulp van het buitenland!

HET RECHT ZAL ZEGEVIEREN
In het bovenaangehaalde interview van de Volkskrant wordt tevens gemeld dat de rechterlijke macht stiefmoederlijk wordt behandeld als de inkomsten die de regering en parlementsleden ontvangen, met de hare worden vergeleken. De vroegere president van het Hof Von Niesewand vindt dat de waardering niet is wat ze moet zijn.

Toch merken we dat onze rechters heel hard werken en zeer hoogstaande rechtsproducten afleveren. Dit in tegenstelling tot de regering en het parlement!

Als de WTV niet deugde waarom is die niet eerder aangepast? Er moet daarom haast gemaakt worden dat de rechterlijke macht de financiële waardering krijgt die zij verdient. Rechters zullen nimmer aan de leiband lopen van politici omdat zij een onafhankelijk rechtsprekende instantie zijn.

Gelukkig heeft de corruptie dit college niet bevlekt hoezeer soms dit verlangen wordt opgemerkt in bijvoorbeeld de private als publieke sectoren als zij afhankelijk zijn van een bepaalde vonnis. Echter zal bij goede rechtspraak het recht altijd zegevieren.

Dat zei eveneens mijn vroegere vriend en rechter die overleed op 13 november 2013, de heer Cicil de Randamie (1940) tegen mij: “Hij die door macht onrecht begaat, zal merken dat door recht zijn macht vergaat.” De uitspraak van deze geleerde en wijze persoon gebruik ik omdat het nu wederom actueel is.

Robby Roeplall

Meer nieuws

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…