fbpx

Ingezonden | Memre Katibo Keti Koti

kwakuOpen brief aan Zijne Excellentie president D.D. Bouterse van de republiek Suriname, de DNA voorzitter Jennifer Geerlings-Simons, alle DNA-leden/beleidsmakers van de verschillende ministeries, Henk Herrenberg voorzitter van de commissie ‘Realisatie Monumenten Suriname’, de Surinaamse econoom Armand Zunder van herstelbetalingen Slavernijverleden, het Nederlandse Landelijk Platform Slavernijverleden onder leiding van Mw. Drs. Barryl A. Biekman, Comité Boni, Iwan Leeuwin, D’HERO Movement, Peter Richelieu, de Surinaamse media/radiostations, alle Surinaamse organisaties/stichtingen m.n. Stichting 10 Oktober 1760 dag van de Marrons onder Voorzitterschap van de heer Leo Atomang en de totale Surinaamse Afro (Creoolse) gemeenschap in Suriname en in de diaspora.

Zoals Erasmus 500 jaar geleden zei: “Niets is makkelijker dan hen te overheersen die verdeeld zijn!”

Zoals vele Afro Surinamers (creolen/marrons) weten, krijgen kinderen van het mannelijk geslacht volgens de West-Afrikaanse Ghanese en marron cultuur/gewoontes/tradities die op woensdag geboren zijn de naam Kwaku. Ook volgens de West-Afrikaanse Ghanese cultuur/gewoontes/tradities krijgen pasgeborenen van het vrouwelijk geslacht die op woensdag geboren zijn de naam Akua. Velen afkomstig van de tot slaaf gemaakt Afrikaanse voorouders hebben hun wortels (kumbate) in het West-Afrikaanse land Ghana.

Het Kwaku standbeeld in Paramaribo (Suriname) werd na de afschaffing van de slavernij in de 19e eeuw, pas in de 20e eeuw onthuld in 1963. Tot op heden staat het Kwaku standbeeld symbool voor de totale vrijgemaakte/vrijgekomen tot slaaf gemaakte Afrikaanse (Surinaamse, Creoolse) mens, zowel mannen als vrouwen, kindslaven – jongens en meisjes.

Algemeen staat het Kwaku-standbeeld bekend als symbool voor de Hollandse afschaffing van de Trans-Atlantische slavernij, die in 1863/1873 onder protest van de Hollandse kolonisator/(Joodse) plantage-eigenaren plaatsvond.

Er moet daarom ook een Akua-Abena standbeeld gemaakt worden (voor de herdenking) dat symbool zal staan voor de dag van de vrijgekomen tot slaaf gemaakte Afrikaanse (Surinaamse, Creoolse) vrouw en meisjes. Er moeten ook twee kinderstandbeeldjes van Akua-Abena & Kwaku-Kwebena gemaakt worden die de afschaffing van de slavernij voor de tot slaaf gemaakte kinderen (jongens & meisjes) tijdens de slavernij in Suriname moeten symboliseren.

In het kader van eenheid en solidariteit, zijn deze herdenkingsstandbeelden van Akua-Abena & Kwaku-Kwebena en kleine Akua-Abena & Kwaku-Kwabena jr. specifiek bedoeld als een symbool van verbondenheid voor de Afro-Creoolse-Surinaamse nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikaanse voorouders. Bovendien staat het symbool voor het herstel en de hereniging van het Afrikaanse (Creoolse) gezin.

Het huidige mannelijke Kwaku standbeeld moet als vrijheidssymbool staan voor de dag van de afschaffing van de slavernij en voor Kwaku & Kwebena, de twee geboortedagen en bevrijdingsdagen woensdag 1 juli 1863 & dinsdag 1 juli 1873.

Het huidige Kwaku standbeeld moet herenigd worden met het vrouwelijke Akua-Abena standbeeld. Het standbeeld van Kwaku moet ook herenigd worden met de standbeeldjes die de tot slaaf gemaakte kinderen ten tijde van de slavernij en de Nederlandse/Hollandse kolonisatie in Suriname zal symboliseren.

De statige vrijheidssymbolen van de Akua-Abena, Kwaku-Kwebena en de kinderstandbeelden van Akua-Abena en Kwaku-Kwebena moeten ook symbool staan voor de tot slaaf gemaakte gezinnen, families, vrienden en kennissen, kortom de volledige Afrikaanse c.q. Afro-Surinaamse-Creoolse gemeenschappen die uit elkaar gerukt zijn door de witte man en vrouw/Europeanen.

De complete originele standbeelden van Akua-Abena en Kwaku-Kwebena die symbool moeten staan voor de vrijheid en verbondenheid met elkaar, moeten in de Republiek Suriname komen te staan op dezelfde plek naast het huidige Kwaku standbeeld. Voor de Afrikaanse-Surinaamse-Creoolse gemeenschappen in de diaspora moeten de standbeelden van Akua-Abena en Kwaku-Kwebena in Nederland komen te staan.

Het is niet terecht dat alleen de Afrikaanse jongensnaam Kwaku (geboortedag woensdag/vrijheidsdag op woensdag) symbool staat voor Keti Koti/afschaffing slavernij & slavernijverleden. De meisjesnaam Akua-Abena als symbool van Keti Koti/afschaffing slavernijverleden zal bijdragen aan de emancipatie en gendergelijkheid van de Surinaamse Creoolse Nederlandse Afrikaanse vrouw.

Kortom: Het monument heet:

Memre Katibo Keti Koti Day Kwaku-Kwebena & Akua-Abena bevrijdingsmonument-Herdenking Slavernijverleden

Waarom deze nuances c.q. correctie? Omdat het een terechte historische toevoeging is aan de ode en herdenking van de tot slaaf gemaakte Afrikaanse vrouwelijke voorouders en de Surinaamse Nederlandse Afrikaanse (creoolse) meisjes/vrouwen Akua-Abena die de omstreden sarcastische proclamatie op woensdag 1 juli 1863 hebben meegekregen en bij de uitvoering van de proclamatie op dinsdag 1 juli 1873 de afschaffing van slavernij hebben meegemaakt.

De afschaffing van de tot slaaf gemaakte Afrikaanse Surinamers (Creolen) is in drie fases geweest. De eerste gedeeltelijke afschaffing van de slavernij was op vrijdag 10 oktober 1760 en was alleen bestemd voor of afgedwongen door de Marrons/verzetsstrijders. De marrons/verzetsstrijders hadden hun heil gevonden in de vreemde maar vreedzame jungle van Suriname. De geboortenaam voor een op vrijdag geboren jongen is Kofi en de geboortenaam voor een meisje Afia.

De tweede fase van de afschaffing van de slavernij is op woensdag 1 juli 1863 geweest en de derde en uiteindelijke officiële laatste fase van de afschaffing van de slavernij is op dinsdag 1 juli 1873 geweest. En de uiteindelijke bevrijding/staatskundige onafhankelijkheid van Suriname voor de totale Surinaamse tolerante multiculturele samenleving is op 25 november 1975 geweest. Het huidige Keti Koti standbeeld moet niet alleen Kwaku-woensdag 1 juli 1863 als Keti Koti-dag symboliseren maar ook Kwebena- dinsdag 1 juli 1873 en Kofi- vrijdag 10 october 1760 als Keti Koti-dag symboliseren.

Trouwens het valt op dat in de benaming “Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis” (NiNsee), de benaming Suriname helemaal niet voorkomt. Het NiNsee is een Nederlands onderonsje.

Waarachtige Surinamers,

Ik spreek tot u, nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikanen. Verban dat ding dat NiNsee heet en maak uw eigen statige gedenkbeeld ter nagedachtenis van onze Afrikaanse ontvoerde en tot slaaf gemaakte Afrikaanse Surinaamse/creoolse voorouders. Wij, de Afro-Surinaamse Nederlanders als de nazaten van Afrikaanse tot slaaf gemaakten moeten met onze eigen middelen ons eigen standbeeld financieren met zowel nationale als internationale donors. We moeten daarnaast streven naar onze eigen instituten. Streven is weten. Het is daarnaast goed om er even bij stil te staan dat de Trans-Atlantische slavernij bij de Verenigde Natie bekend staat als misdaad tegen de menselijkheid.

Wij (Afrikanen) als Afro-Surinaamse Nederlander, jong en oud, moeten met z’n allen het 1 juli Keti Koti festival boycotten dat onder supervisie valt van de witte man/Basja/Bwana Frans de Vries en zijn foetoeboys/redimusu’s/NiNSEE. Vanaf 30 juni en 1 juli 2016 wordt een festival in het Oosterpark georganiseerd. Als de nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikanen hun Surinaams-Creoolse voorouders respecteren en eren moeten ze het omstreden Keti Koti-festival in het Oosterpark massaal negeren c.q. boycotten. Er moet een duidelijk signaal afgegeven worden dat wij het niet meer pikken en niet meer met ons laten spotten v.w.b. het leed van onze voorouders.

De witte Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders zijn tijdens de Keti Koti Herdenking/viering op 1 juli alleen welkom als ze namens de Nederlandse staat/het Koninkrijk der Nederlanden hun excuses komen aanbieden voor hun aandeel/betrokkenheid bij het Trans-Atlantische slavernijverleden c.q. hun aandeel bij de misdaad tegen de menselijkheid van onze tot slaaf gemaakte Afrikaanse voorouders.

Kwaku X

Roy Frits Lansdorf

 

Kwaku-Kwebena & Akua-Abena Day. Bevrijdingsmonument-Herdenking Slavernijverleden
De Memre Katibo Keti Koti tekening is gemaakt door de 17 jarige 5VWO-student Ayahuasca Ama Lansdorf.

Proclamatie afschaffing slavernij woensdag 1 juli 1863 Keti koti Akua & Kwaku. Tenuitvoerlegging Keti Koti Dinsdag 1 juli 1873 Kwebena & Abena als officiële bevrijdingsdag.

Bron: http://troon.org/suriname/nl/afrikaansenamen.html

 

Overige berichten