fbpx

Ingezonden  |  Maretraite Mall verbaasd over berichtgeving

Naar aanleiding van het artikel: “Maretraite Mall was gedoemd te falen” verschenen in het dagblad de Ware Tijd van donderdag 29 november 2018 met als tekstschrijver de heer Armand Snijders, moge ondergetekende Kevin Li, onderdirecteur van de Maretraite Mall als volgt reageren om zodoende het zeer geachte publiek een zo goed mogelijk beeld te geven van de situatie bij de Mall.

Wij zijn heel erg verrast met bedoeld artikel in de Ware Tijd van de heer Snijders, en wel in verband met al de negativiteiten, die betrokkene heeft neergepend in zijn artikel in voornoemd dagblad omtrent de Mall.

Gelet op het feit, dat schrijver van het artikel noch rechtstreeks noch zijdelings is betrokken bij de activiteiten van de Mall verbaast het ons zeer waarom hij de Mall zo negatief heeft bejegend. Het behoeft geen betoog, dat met de publicatie van de heer Snijders het imago van de Mall in ernstige mate is geschaad. Zijn artikel heeft de Mall veel schade toegebracht.

Wij begrijpen ook niet wat de schrijver bedoeld met: “het Chinese fiasco”. Een Mall kan toch niet aangeduid worden als een Chinese Mall omdat de eigenaar een Chinees is. Er wordt toch ook niet gesproken over creoolse, Javaanse, of hindostaanse Mall. Dit riekt zuiver naar racisme. Wij pretenderen niet dat wij de beste Mall hebben, doch wij zijn zeker dat onze Mall voordelen heeft gebracht voor ons land z.a.:

  1. Scheppen van werkgelegenheid: in de beginfase hadden ongeveer 5 jaar 700 personen aldaar emplooi, thans 300 personen.
  2. Ondernemers krijgen ook de gelegenheid om een zaak op te zetten: thans is ongeveer 95% van de units bezet door Surinaamse ondernemers.
  3. De belastingen moeten ook betaald worden door deze ondernemers.
  4. Het koperspubliek van Paramaribo-Noord heeft ook een plaats waar zij buiten de stadsdrukte hun inkopen kunnen doen.
  5. De Mall is ook toeristvriendelijk
  6. Vanaf de opening van de Mall tot het jaar 2016 mochten schoolkinderen gratis gebruik maken van onze moderne Playground.

 

Ten aanzien van de eigenaar van de Mall kan worden vermeld, dat hij op jonge leeftijd vanuit China naar Suriname is geëmigreerd en thans de Surinaamse nationaliteit bezit. Hij is begonnen met een groothandel en heeft daarna de Mall opgezet met financiering van een lokale bank. Uiteraard heb je bij grote investeringen ook grote schulden, doch ondanks dit alles hebben wij  de Mall succesvol kunnen openen in het jaar 2006.

BEKIJK OOK  Crisisteam Infrastructuur en Rampen en Meteorologische Dienst Suriname voorspellen hevige rukwinden en zware regenbuien

Wat betreft het technische gedeelte van de Mall kan worden vermeld, dat de Mall is gebouwd onder toezicht van het Architectenbureau Emanuels, terwijl alle tekeningen zijn goedgekeurd door het ministerie van Openbare Werken. De Mall voldoet ook aan alle eisen van de brandweer. Zij oefenen regelmatig controle uit.

Sedert de opening van de Mall in het jaar 2006 tot heden hebben er zich geen calamiteiten voorgedaan, zoals voorspeld door een Nederlandse architect die toevallig in Suriname was. Hiermede is alles wat de Nederlandse architect naar voren heeft gebracht, gelogenstraft.

Wat betreft de veiling van de Mall kan worden vermeld, dat die is aangehouden (vide publicatie in het dagblad “de Ware Tijd” van 1 december 2018).

Tenslotte hopen wij met het vorenstaande een duidelijk beeld te hebben gegeven omtrent de Maretraite Mall. Naar dezerzijds oordeel hebben wij zeker bijgedragen aan de opbouw van het land. De eigenaar van de Mall heeft alles wat hij heeft verdiend weder geïnvesteerd in het land. Alleen is een grote tegenvaller dat vanwege de heersende recessie in het land, enkele unithouders zijn vertrokken uit de Mall, vanwege de geringe koopkracht van het publiek. Hierdoor konden zij de huur niet betalen. Wij konden vanwege de verplichtingen tegenover de bank jammer genoeg ook niet tegemoet komen met verlaging van de huur.

Als laatste maken wij van deze gelegenheid gebruik om alle unithouders te bedanken voor de steun en het gestelde vertrouwen in de Maretraite Mall. Het is niet gemakkelijk, doch zij hebben met veel liefde en wilskracht getracht om deze periode te overbruggen. Verder willen wij de Surinaamse samenleving alsmede het koperspubliek bedanken voor de steun en het vertrouwen in ons gesteld.

Wij hopen van harte dat jullie ons blijven ondersteunen in deze moeilijke periode, zodat wij zeker uit deze moeilijke situatie kunnen komen.

Heel hartelijk dank voor uw tijd en aandacht.

 

Hoogachtend,

Li Kevin

Onderdirecteur Maretraite Mall

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden; de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.
Artikel plaatsen? Misschien zijn deze tips handig voor u!