fbpx

Ingezonden: Levenslicht

GFC NIEUWS- Licht is een heel belangrijk element in de natuur, voor groei en ontwikkeling, waarbij lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide om te zetten in koolhydraten.

Hierbij komt zuurstof vrij, hetgeen weer de belangrijkste energiebronnen zijn voor menselijke spieren en organen.

Jezus, wiens geboorte wij gedenken met kerst, zei: “Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.” (Joh.8:12)

De schemerige kaarsjes en lampjes waarmee wij onze huizen versieren en de groene takken hebben historisch zeer weinig met de geboorte van Jezus te maken. Dit gebruik komt voort uit Germaanse en Romeinse tradities waar de altijd groene takjes van hulst en dennenbomen als goddelijk werden vereerd. Door de eeuwen heen is dit verweven met het christendom.

Het Vaticaan stemde echter pas in 1982 in met dit “hedonistische” gebruik. Toen pas mocht er voor de eerste keer een kerstboom in Vaticaanstad worden opgetuigd.

Het licht gedurende de kerstdagen kunnen we dus in letterlijke zin ervaren, zoals bedoeld door de oude Europese tradities; sfeer brengen in de duisternis, waarbij het licht in de altijd groene kerstboom is bedoeld om angst voor de demonen gedurende de donkerste en langste nachten van het jaar te verdrijven. Wanneer wij ook de geboorte van Jezus Christus gedenken is het goed om Zijn invulling van het “Licht der wereld” goed te begrijpen:

Het licht wat Jezus brengt is van een geheel andere orde. Dit licht legt de waarheid bloot. Het licht van Jezus roept ons op om te zoeken naar die waarheid, zodat wij vrije mensen worden. Het Licht van Jezus oordeelt de mens niet, maar wel de zondige daden.

Het licht van Jezus daagt ons uit tot naastenliefde en dienstbaarheid aan elkaar, maar ook om juist de duisternis te verdrijven. Het licht van Jezus geeft ons daarvoor moed en volharding om op te komen tegen onrecht, om te blijven zoeken naar de waarheid en om de wet te vervullen.

Het licht welke het hart van Jezus vervulde, kwam in opstand tegen de gevestigde orde die Gods wetten verdraaiden voor eigen machtsbehoud, waardoor mensen niet langer God aanbaden, maar hun machthebbers vereerden, vreesden en diende.

De kerstperiode duurt maar even. We genieten van de sfeer. We rijden langs huizen die als Disney paleizen zijn verlicht als 1000 en 1 nacht. We wanen ons in een sprookjesparadijs, getooid in glitter en gala. Als dan de kerstlichtjes weer worden weggehaald, de kerstpakketten en cadeautjes zijn verdeeld, dan keren wij weer terug tot de orde van de dag. Weg sprookjesland, terug naar de realiteit. Welk licht schijnt dan op ons pad?

BEKIJK OOK
Stil protest werknemers Sint Vincentius Ziekenhuis en Diakonessenhuis

Complexe aangelegenheden vergen helder licht! De PRO zal haar helder licht van recht, tezamen met haar streven naar waarachtige ontwikkeling, voor een ieder laten schijnen over situaties die u als burger in uw dagelijkse leven raken.

Zoals een chirurg het schoonste en helderste licht ontsteekt tijdens een ingrijpende levensreddende operatie, of een volwas-arbeider uitsluitend bij helder daglicht wil werken om kundig vakwerk te leveren, zo zullen wij de complexe situaties in ons land te lijf gaan en eisen dat daar helder licht op zal gaan schijnen.

Je kan namelijk niet het hele jaar of 9 jaar lang bij kaarslicht in het donker zaken regelen en denken dat het kan omdat het allemaal zo gezellig lijkt.

Dit afgelopen jaar is onze rechtsstaat weer in een helder daglicht komen te staan. Harde feiten zijn blootgelegd, getoetst en beoordeeld. Het licht laat de ware aard zien en drijft elke twijfel uit. De wereld prijst ons. Maar er zijn nog een heleboel zaken in ons land die het daglicht niet kunnen verdragen.

Zowel de wereld als onze samenleving, zetten daar vraagtekens bij, waar wij zelf geen antwoord op kunnen geven, want in die situatie schijnt bij ons in Suriname, nog geen helder licht.

Voor welk licht kiest u gedurende de deze kerst, in deze laatste feestelijke week, op weg naar 2020? Voor het tijdelijke sfeerlicht om uw angst voor demonen te verbloemen, wat ook nog heel sfeervol lijkt, of het verlossende licht welke duistere bolwerken blootlegt en uw leven inzicht geeft om te weten wie echt goede bedoelingen heeft voor u en ons land ?

De biologische functie van licht produceert levensenergie voor ontwikkeling.

Transparantie en openbaarheid van bestuur, zou je in “biologische” zin, kunnen vergelijken met het “levenslicht” welke wij als natie nodig hebben om staatsrechtelijk te kunnen groeien en bloeien. De keus is aan ons. Zullen wij aan het eind van 2019 de sfeerlichtjes voor de donkere dagen en nachten straks opbergen en helder licht ontsteken op weg naar 2020, in onze nationaal beleid en situaties, hoe complex deze ook mogen lijken?

De PRO staat klaar om u daarbij van dienst te zijn.

Wij wensen u sfeervolle kerstdagen met daarna voldoende levenslicht om vol energie te kunnen groeien in 2020 en nog vele jaren verder na deze, tot een gezonde volwassen natie.