Ingezonden: Kritiek in een democratisch land

GFC NIEUWS- Het is de laatste tijd modes geworden dat men veel kritiek levert via sociale media.

Men gaat zover dat zelfs de jeugd wordt ingezet om krachttermen te gebruiken tegen politici en wordt de hoogste leiding van het land niet bespaard.

In een democratische staat is er sprake van vrije meningsuiting en van een aantal rechten, alsook van plichten conform de Surinaamse Grondwet.

Echter dient men rekening te houden met het moraal en vooral met de normen en waarden. Het moet geen janboel worden met vulgaire termen, waarbij men eenieder kan bedreigen of beledigen.

Kritiek is in feite een aanwijzing aan een ander dat je iets, een handeling (nog) niet goed vindt en die afkeurt. Het moet in geen geval destructief kritiek zijn om iemand af te kraken, integendeel moet kritiek goed onderbouwd zijn.

Terecht is recent een persoon (Rudolf H ) aangehouden door het Surinaams Arrestatie-Team die een denigrerende filmpje via sociale media verspreidde.

Conform het Wetboek van Strafrecht van Suriname, artikel 152, is opzettelijke bedreiging van het Staatshoofd of van het Waarnemend Staatshoofd strafbaar.

De strafbare feiten zijn misdrijven, waarop een sanctie staat van gevangenisstraf en geldboete.

Geconcludeerd kan worden, dat alhoewel het artikel in het Wetboek van Strafrecht is verankerd, het tot op heden in de praktijk juridisch niet veel heeft betekend.

Het is de hoogste tijd dat de burgerij duidelijkheid krijgt over deze wet en dat er drastisch wordt opgetreden tegen misbruikers en personen, die zich in het openbaar schuldig maken aan dergelijke feiten.

Kritiek, hetzij afbrekend of opbouwend mag het volk altijd hebben, maar die moet binnen de perken blijven.

Bij het geven van kritiek staan trouwens normen en waarden centraal. Men moet wel kunnen omgaan met de kritiek, want velen vinden het wel lastig.

Wel moet die goed onderbouwd zijn en men moet zich houden aan de geldende gedragscodes.

Elke criticus moet beseffen dat die niemand in zijn kruis moet tasten.

Roy Harpal

Overige berichten