fbpx
Facebook Pagelike Widget

Ingezonden| Kapitalisatie niet opgenomen verlofdagen

GFC NIEUWS- Recent verscheen in de media een artikel met als kop “ Kapitalisatie verlof directeur kabinet President aangehouden”.

De stijl en de bewoordingen die gehanteerd zijn in het bewuste artikel zouden bij ieder weldenkend mens de indruk doen ontstaan dat de heer Van der San mogelijk ten onrechte zijn niet opgenomen verlofdagen zou willen kapitaliseren.

Eerlijkheidshalve moet ik stellen dat ik mij danig gestoord heb aan de inhoud van het artikel. Ik ken de heer Van der San persoonlijk niet. Ik heb hem twee keren telefonisch benaderd voor informatie en kreeg beide keren afdoende reacties. Een keer als ambtenaar en een keer als directielid bij het bedrijfsleven.

Onder andere staat in het bewuste artikel: “verrassend genoeg mocht ……………………… zijn verlofdagen als salaris uitbetaald krijgen”. Waarom “verrassend genoeg”? Betrokkene maakt rechtens aanspraak op uitbetaling van zijn niet opgenomen verlofdagen. De procedure ter zake zijn door betrokkene op een correcte manier in acht genomen. In mijn vorig artikel ben ik daar heel duidelijk over geweest, waarbij ik ook gerefereerd heb aan de Personeelswet.

Verder staat in het bewuste artikel: : “Van der San verdedigde in de media deze bevoorrechte positie”. Waarom zou er sprake zijn van een bevoorrechte positie als een ambtenaar, buiten zijn schuld om, niet in de gelegenheid is gesteld om zijn tegoed aan verlofdagen op te nemen en hij dan vraagt om deze voor hem te kapitaliseren?

Laat het overduidelijk zijn, betrokkene heeft zeer terecht gehandeld. Laat het ministerie van Binnenlandse Zaken in alle eerlijkheid de durf opbrengen en de namen publiceren van de ex-ministers die van dezelfde regel hebben gebruikgemaakt en hun tegoed aan vakantiedagen hebben doen kapitaliseren, alsook de bedragen die zij hebben ontvangen. Is er vanwege de geweldige rekenaars van Financiën ooit op gereageerd?

Tenslotte staat in het artikel vermeld: “De rekenaars van Financiën die…….. met de aantekening “bedenkingen”. Het woord “bedenkingen” geeft een negatieve lading aan deze hele affaire. Het komt erop neer dat door de rekenaars van Financiën ernstig wordt getwijfeld aan de juistheid van de zaak.

Waar waren de geweldige rekenaars van Financiën toen, bij de overige zaken van hun ministerie die klakkeloos betaalbaar gesteld werden en die het land ettelijke honderden miljoenen, zo niet miljarden hebben gekost.

In de zaak Van der San kan er hooguit sprake zijn geweest van een verschil van mogelijk enkele dagen. Met een enkel telefoontje naar betrokkene zou deze zaak naar tevredenheid opgelost zijn worden. Dat er zoveel poeha erom gemaakt is en zelfs de media is opgezocht is op zijn zachtst uitgedrukt misdadig. Zijn we zo mediagek geworden in dit Land? Alsof er niets beters is te doen in het Land en in het bijzonder op Financien. Is het om de man onaangenaam te zijn? Waarom?

R. Paltantewari

Meer nieuws

7 nieuwe coronagevallen erbij

GFC NIEUWS- Dinsdag testten 7 personen positief op Covid-19. Paramaribo noteert 6 nieuwe besmettingen en Wanica 1.

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.

Dringende aanpak natte infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWS- Tijdens een spoed onderhoud tussen het DNA-lid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij…

Geen nieuwe Covid-gevallen maandag

GFC NIEUWS- Al twee dagen op rij is niemand positief getest op Covid-19. Het voorbije etmaal zijn 23 testen uitgevoerd en testte iedereen negatief.

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…

BEP brengt bezoek aan Kwinti en Pamaka Gaaman

GFC NIEUWS- Een delegatie van de politieke partij BEP onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft op Onafhankelijkheidsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas beëdigde…

Succesvolle launch NPS Global Village

GFC NIEUWS- Op initiatief van afdeling Nederland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is recent tijdens een virtuele kick-off meeting de NPS Global Village gestart.

Vergunning City Change opgeschort

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname heeft conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan City Change, gevestigd aan…