Ingezonden| In 2020 moeten jongeren wijs stemmen

GFC NIEUWS- Veel Surinaamse jongeren participeren in de politiek.

Vaak genoeg worden aan deze jongeren heel veel beloften gedaan op politieke podia. Ik vind dat politici zich moeten beseffen dat jongeren geen speelbal zijn.

Indien politici of politieke partijen het belang van de jongeren pas enkele maanden voor de verkiezingen essentieel achten, kunnen we begrijpen dat jongeren meestal nodig zijn voor stemmingmakerij en als’ vlaggenjongens’ moeten dienen.

In het afgelopen schooljaar zijn de inschrijfgelden voor de scholen flink gestegen. De minister van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur doet er niets aan om de verhoogde inschrijfgelden terug te draaien.

Dit is zeker geen goed beleid en ook geen teken van medeleven, terwijl jongeren lijden onder de huidige economische situatie in het land.

Als jonge heer van dit land wil ik jongeren die voor het eerst hun stem zullen uitbrengen in 2020 aanraden om goed te kijken naar politici die zichzelf ‘volkspresident’ en ‘redder van het volk’ noemen.

U zult zich moeten afvragen of zij in staat zijn om uw belangen voorop te stellen. Heeft bijvoorbeeld de partij die u reeds aanhangt een ontwikkelingsplan of strategie voorbereid waarin de belangen van jongeren vastgelegd zijn.

In 2020 gaat u als jongeren wijs moeten stemmen, want de huidige machthebbers zijn uit op het verkrijgen en het behouden van hun politieke macht.

Kiest u voor leiders die de democratische wil van het volk tot uiting willen brengen.

Kiest u voor deskundige en rechtvaardige leiders.

Livio Aminta
Jong DOE

Overige berichten